Sverigedemokraterna versus ungerska Fidesz

Det ungerska partiet Fidesz startade som en antikommunistisk allians och trots att deras ledare Victor Orbán växt upp i ett hem där föräldrarna var kommunister och han i sin ungdom gick med i en kommunistisk organisation så tog han sitt parti från liberalismen vidare till konservatism och slutligen till det högerpopulistiska. Orbán och Fidesz har sedan dess på flera sätt monterat ned demokratin i landet och Ungern räknas ju inte längre som en fullvärdig demokrati. De fick bara 6.56 poäng av 10 och hamnade på 55:e plats i senaste Democracy index och för att få något att jämföra med så vill jag nämna Sverige som hamnade på tredje plats med sina 9.26 poäng. Jag kommer här i inlägget försöka visa på likheterna mellan Fidesz och vårat egna Sverigedemokraterna.

Orbán kallar demokratin för illiberal demokrati och i en intervju berättar den före detta talmannen i Europaparlamentet, Martin Schultz att Orbán säger så här när de tar upp hans uttalande.

Er dekadenta, homofila, västerländska livsstil är motsatsen till vad jag vill ha. Jag vill ha familj, folk och fosterland.

På flera sätt har Orbán monterat ner de demokratiska grundvalarna och pressfriheten är en av dom. I slutet av förra året läckte det inspelningar där det framkom att journalister i Public service tvingas rapportera i linje med regeringens åsikter. Detta med att få en koncentration av partilojala inom media började redan 2011 då en omstridd lag kom till där media skulle styras i den riktning regeringen ville. I och med denna lag fick 1000-tals avskedades inom den nya public service-koncernen. Som vi ser i grafen nedan så har pressfriheten dalat under flera år. I förra årets rakning av Reporters without borders dalade Ungern ned på 89 plats.

Här är det enkelt att jämföra med Sverigedemokraterna då de har varit öppna med sin motstånd mot fri media. Jag börjar här med att citera Sverigedemokraten Richard Jomshof i från en diskussion på Facebook och här vill jag påpeka på att Sverige ligger på fjärde plats i ovan nämnda rankning.

Eftersom Sverige inte är Ungern, eftersom vi inte sitter i regeringsställning (än) och eftersom media i Sverige inte fungerar som media i Ungern, är vi tvungna att anpassa oss till den verklighet som råder här. Det innebär inte minst att vi måste anpassa vår retorik efter det rådande läget.

Sverigedemokraterna har vid flera tillfällen nekat vissa medier att intervjua dom och nu senaste gäller det tidningen ETC som uppmanades byta reporter för att få en intervju. Inför SD:s valvaka 2014 så nekades Expressen deltaga och det hade med tidningens granskning att göra. Samma år så uppmanade partiet sina företrädare att ringa polisen om någon ville intervjua dom. De vill också ta bort presstödet och då kommer små tidningar försvinna och därmed också mångfalden bland media. Företrädare för SD har också kallat journalister för nationens fiender. Andra företrädare har uttalat att de vill byta ut hela journalistkåren till en som inte rapporterar negativt om partiet. Detta har det också motionerats om.

Jag har valt ut två citat från tal Orbán höll 2017 inför studenter 22 juli 2017

”there is no cultural identity in a population without a stable ethnic composition. The alteration of a country’s ethnic makeup amounts to an alteration of its cultural identity.”

Och

”Over the next few decades the main question in Europe will be this: will Europe remain the continent of the Europeans? Will Hungary remain the country of the Hungarians? Will Germany remain the country of the Germans? Will France remain the country of the French? Or will Italy remain the country of the Italians? Who will live in Europe?”

Han talar en etnisk homogen befolkning som det enda sättet för ett land att hålla sin kultur intakt och I det andra citatet målar han upp vad som är fienden till denna etniskt homogena nation. För högerpopulistiska partier så är alltid invandringen en stor fråga. När det gäller Sverigedemokraterna så målar de också upp invandringen som det stora hotet och då särskilt den utomeuropeiska och muslimska invandringen. Ett exempel är Sverigedemokraternas valfilm, där man med två bromsar skulle få välja antingen pensionärerna eller invandringen. Det är ingen slump att de använde sig av muslimska kvinnor med barnvagnar som symbol för invandringen. I en sändning på deras nya tv-projekt Riks så insinuerar de ganska tydligt upp ett hot där det föds för många barn som döps till Muhammed. Alltså fortfarande hotet om den demografiska bomben alltså myten om det pågående folkmordet på den vita rasen. Sverigedemokraterna ger sig också på den kultur som redan finns här i Sverige. Flera gånger har de uttalat eller motionerat om att endast tillåta svenskspråkiga böcker på biblioteken. De krävde i Svalöv att böcker om hbtq skulle tas bort och dessa människor räknas alltid som de inre fienden i fascismen och alltså de som ska bort så nationen kan renas och återfödas. Ordförande för SD:s ungdomsförbund Ungsvenskarna och sedermera riksdagsledamot motionerade om att de vill inte ville att folkhögskolor skulle berättiga CSN-stöd och att de ville få bort alla folkhögskolor på sikt.
För Orbán var inte den stora muslimska populationen i världen den bästa påhittade fienden utan det skulle inte dröja förrän den med judiskt påbrå och tillika affärsmannen George Soros målades ut som själva satan. Centraleuropeiska universitetet CEU s lades ner och mycket på grund av att Soros var en av huvudfinansiärerna då det byggdes. Han tvingades också att lämna landet. Sverigedemokraterna har också vid flera uttalanden utnämnt Soros till fiende. Detta kommer från Björn Söder

Vad beträffar George Soros så anser jag att han är en av de farligaste män [sic] för tillfället. Den påverkan han har på politiska grupperingar och partier i Europa är skrämmande. [..] De senaste diskussionerna inom EPP-gruppen visade klart och tydligt att han är den som drar i trådarna. Det skrämmer verkligen mig.

Kent Ekeroth gjorde ett uttalande i riksdagen 14 februari 2018 på samma tema.

Landet har stått upp trots attacker från EU och USA. De har stått upp trots omfattande kampanjer från så kallade NGO:s med mångmiljardären Soros i spetsen

Jag gjorde en sökning (22/2 2021) på ”Soros” på SD:s inofficiella propagandakanal Samnytt, det som tidigare hette Avpixlat och fick 43 söksvar och de flesta hade en negativ klang och påstod att affärsmannen och för att använda Söders ordval ”drog i trådarna.

Jag skrev i början av texten om Orbán och hans syn på den liberala demokratin och vad han ansåg om den. Det kanske vore på sin plats att ta upp ett citat av Åkesson för han är också kritisk mot etablissemanget, den övriga demokratiska sfären som han kallar det vänsterliberala etablissemanget och då ofta med en negativ ton.

Det tror jag inte att vi är. Däremot är vi det enda politiska parti i dag som avviker just ifrån det vänsterliberala etablissemanget och den hegemoni som de har haft i decennier, som tyvärr har förstört och slagit sönder stora delar av sammanhållningen och tilliten i det svenska samhället,

I sin bok Satis polito skriver Åkesson att han inte vill ha det samhälle vi har här i Sverige idag. Han kallar det för det

själlösa samhälle som det socialliberala etablissemanget skapat åt oss.

När vi kommer till synen på kulturen så vill Orbáns regering stärka den ungerska identiteten och det handlar ideologiskt om att stärka den grupp i samhället som ska få ingå i nationen alltså infödda ungrare och sortera ut de som avviker och det handlar om etniska och sexuella minoriteter. För att stärka identiteten är Orbán på väg att införa ett nationellt kulturråd vars ministrar bland annat ska kunna avskeda teaterdirektörer vid statliga och kommunalt finansierade inrättningar. De aktiviteter som enligt lagen ska främjas är ”aktivt försvara det nationella välbefinnandets intresse”. Tittar vi på Sverigedemokraterna i samma fråga om kulturen så har de sitt ursprung i den nazistiska organisationen Bevara Sverige Svenskt och själva grundtanken finns kvar i partiet. I flera motioner vill SD endast tillåta böcker på svenska på biblioteken och de har också motionerat om att de som inte är svenska medborgare inte ska få tillgång till bibliotekens tjänster. De ville tidigare instifta ett svenskt kulturår 2020 där de med motionen ville styra det svenska folkets syn på kulturen.

det primära syftet att stärka den gemensamma nationella identiteten och att uppmärksamma och hylla olika aspekter av den traditionella, folkliga svenska kulturen.

Det är inte det enda som är oroväckande i deras motioner. 2016 ville de i en motion ”att i grundlagen införa en skrivning som går ut på att i Sverige invandrade minoriteter ska assimileras”. För att se allvaret i detta så bör man kunna skillnaden mellan integrering och assimilering, Med integrering menas att man möts någonstans på vägen och med assimilering menas att man tömmer människan på allt som den har med sig från sin förra kultur och fyller det med det nya landets kultur och värderingar. Vad dessa är anser sig Sverigedemokraterna ha rätt att bestämma. Åkesson har ju uttalat att han även vill assimilera infödda svenskar. Han tycker alltså att det svenska folket inte är tillräckligt svenska.

När det gäller sexuella minoriteter så har de båda partierna likheter. Både Fidesz talman László Kövér och Björn Söder som i förra mandatperioden var andre vice talman har jämställt homosexuella med pedofiler. 2020 förbjöd Ungern homosexuella att adoptera och i denna fråga har Sverigedemokraterna alltid haft samma ståndpunkt. Vi ser det inte tydligt då, men vi ser omskrivningar om att barn ska växa upp med en mamma och en pappa. Ungern har också skrivit in i grundlagen att äktenskap är för en man och en kvinna. Homosexuella vittnar om att klimatet har blivit hårdare och allt fler hbtq-personer undviker vissa platser av rädsla för hot och trakasserier.

När det gäller etniska minoriteter så är Ungern ett av de länder i Europa som tar emot minst flyktingar. Detta blev tydligt 2015 när den stora flyktingvågen kom. Ett parti som då hyllade den ungerska hållningen var Sverigedemokraterna. SD vill ju inte bara stoppa invandringen helt utan de har nu gått tillbaka till sina rötter och tala om återinvandring och nyligen sa Åkesson att han vill att syriska flyktingar ska övertalas att åka tillbaks till Syrien. I Ungern har romer i flera år blivit trakasserade och till och med mördade och förra året uppdagades det att Orban ska inleda en kampanj mot romer. Här i Sverige känns detta igen efter att Sverigedemokraterna valde att rikta sin EU-kampanj mot romer och detta i samband med deras inofficiella propagandakanal Avpixlat ökade sina skriverier om romer så ökade också attackerna mot dessa människor.

Inför valet 2014 hade Fidesz instiftat en lag som gjorde det lättare att nå majoritet i parlamentet och valresultatet på 44.5% räckte till att få två tredjedels majoritet. Det finns en utbredd attityd bland Sverigedemokrater där de istället säger att de ska ta makten och inte få den och det har gått så långt att företrädare uttalat att deras och jag citerar ”Vår långsiktiga ambition är att få bort de andra partierna.”. Detta må vara ett uttalande av en enskild företrädare, men går man igenom Sverigedemokraternas motioner, ideologi och uttalanden så ser man starka antidemokratiska tendenser.

Åkesson gjorde ett tappert försök att hävda att de aldrig har hyllat Ungern och Fidesz, men flera företrädare har öppet hyllat landet. Den tidigare kriminalpolitiske talesmannen Kent Ekeroth hyllade Ungern i talarstolen.

Flera som hyllat är bland annat SD:s EU-parlamentariker Peter Lundgren som också har sagt att.

Vi ser inte alls att demokrati, mänskliga rättigheter eller rättsväsendets oberoende skulle vara hotat i Ungern.

En annan EU-parlamentariker Kristina Winberg som nu mera har uteslutits har sagt att Orban är hennes politiska förebild. I en motion har Richard Jomshof tagit upp Ungern som ett positivt exempel när det gäller folkomröstningar om invandringen. Jimmie Åkesson själv fick frågan om vem han skulle välja mellan Angela Merkel och Victor Orbán. Han valde den sistnämnde. Jag avslutar med ett citat av Åkesson där han förnekar korruptionen i Ungern trots att den är massiv och Orban och Fidesz får miljoner i EU-bidrag som går rakt ner i deras egna eller vänners egna fickor. EU har försökt att utreda korruptionen, men Ungern gör allt för att försvåra det.

Konkreta exempel på påstådd korruption och förtryck har lyst med sin frånvaro, och lejonparten av kritiken verkar istället ha grundat sig i ett slags kampanjande mot ett land som driver en annan politik än vad det politiska, vänsterliberala etablissemanget bekänner sig till.

Kommentera