Vetenskap och folkbildnings undersökning av de olika partiernas väljare

En av flera undersökningar som visar att SD-väljare inte är som andra partiernas väljare. Vetenskap och och folkbildnings undersökning från 2021 av de olika partiernas väljare och jag är först och främst intresserad av Sverigedemokraterna och deras väljare, men man ser ju hur de andra partiernas väljare står jämförelsevis i de olika frågorna. Undersökningen visar att rasism, antisemitism, homofobi och konspirationism är inte bara vanligare hos SD-väljare utan mer eller mindre också är det som utmärker dom.

För att ta ett exempel så tror varannan på rasers och att de har olika medfödda egenskaper medan forskningen säger att det inte stämmer.

SD-väljare ligger alltså högst av alla partiers väljare när det gäller:

  • Mänskligheten består av raser med olika medfödda personlighetsegenskaper
  • Det är meningsfullt att dela in människan i olika biologiska raser
  • Homosexualitet är en defekt
  • Mänskliga raser bör hållas åtskilda
  • Judar har för stort inflytande i samhället
  • Det finns en världsomfattande judisk konspiration
  • Vissa mänskliga raser är av naturen mer värda än andra
  • Förintelsen, dvs. att miljontals judar mördades i nazistiska förintelseläger, är en myt eller kraftigt överdrivet

Nedan en bild ifrån Vetenskap och folkbildnings undersökning

vetenskap

Ser man på olika konspirationsteorier så ligger SD-väljare på topp även där. Nedan visar hur de tror om Coronaviruset. Här ser man att en stor del av SD:s väljare tror att Coronaviruset skapats i ett laboratorium.

Nedan ser vi i Vetenskap och folkbildnings undersökning att SD-väljare sticker ut ordentligt när det gäller att tro på konspirationsteorier.

Vetenskap

Nedan ser vi flera exempel på att SD-väljare tror på konspirationsteorier. Där de sticker ut mest handlar om Estoniakatastrofen och något som inte är helt otippat så tror de inte på forskningen då det kan finnas kommersiella intressen.

Läser man hela rapporten kan man få ta del av mer uppgifter och uppdelat hur skillnaden mellan könen, var i Sverige du bor, utbildningsnivå och ålder.