Per Albin Hanssons midsommartal 1933

1933, bara månader efter Hitlers maktövertagande i Tyskland så håller den svenske statsminister ett tal under midsommar. Platsen var Gärdet i Stockholm. Som vi ser så varnar han för diktaturer i öst och syd, alltså Nazityskland och Sovjetunionen sedermera nationalsocialismen och kommunismen. Här nedan är en del av talet transkriberat av mig och det finns även också som ljudklipp.

”Medborgare – när vi denna 1 maj marscherar upp till den sedvanliga demonstrationerna sker den under en stark känsla av vi bildar kadrer i demokratins stora kämpande arme. Demokratins ställningar har mången städer intagits av diktaturens horder och till synes har demokratins fiender övertaget Europa. Våldet regerar. Folkfriheterna trampas i gruset, Härom över politiskt oliktänkande florerar. Vad hatet blommar och sätter skrämmande frukter.

Mycket av det dyrbaraste från demokratins synpunkt förintas. Frukterna av årtiondens uppoffrande och mödosamma arbete är till spillo given. Det är en dyster ibland nästan tröstlös bild som möter oss i öst och syd. Och vi tänka idag med blödande hjärtan och det är demokratins trogna som har att under de svåraste förhållanden tjänat demokratins ??? och förbereda återupprättelse.

Men med tänka vi på de uppgifter demokratin har att fylla där den ännu råder. Och hävdandet och försvarandet av den alltjämt fasta positionen bland annat här i Norden.”