Sverigedemokraternas europeiska vänner 1998

Sverigedemokraterna har genom tiderna samarbetat och gör det fortfarande med olika extrema rörelser. Det visar inte bara att partiet är och alltid har varit ett extremt parti. I ett häfte som gavs ut av partiet inför valet 1998 så hittar vi en sida med rubriken ”Europeiska vänner tillsammans emot EU”. Tre personer från tre olika partier nämns med bild och jag tänkte försöka ge en kort beskrivning av dessa personer. Med på bilderna är förra partiledaren Mikael Jansson som lämnade partiledarrollen till Jimmie Åkesson 2005. Bilderna är tagna under en festival i Paris.

Den första jag har valt ut att ta upp är Franz Schönhuber som vid denna tid var medlem i Tyska folkunionen (Deutsche Volksunion). Detta parti grundades som förening 1971, men ombildades till parti 1987 och fick därefter väldigt få framgångar. Partiet klassades som högerextremt. Folkunionen förnekade inte helt ut Förintelsen, men vid flera tillfällen förminskade den. De kallade folkmorden på de amerikanska urbefolkningarna, de allierade bombningarna av staden Dresden under andra världskriget och Stalins massmord för Förintelser. I deras partiprogram från 1987 står det och det är översatt av Google translate.

Vi påminner er om att allvarliga krigsförbrytelser också begicks av segermakterna. Mänskligt lidande förbjuder all ömsesidig utjämning, men plikten att tala sanning förbjuder också tyskarna att dölja detta lidande.” Dessutom krävdes större respekt för tyska soldater: ”Tyska soldaters rykte och ära måste bli bättre i vår juridiska systemet skyddas. Den som förnekar eller föraktar frontgenerationens prestationer och lidande syndar mot minnet av de fallna, kränker de överlevandes mänskliga värdighet och berövar Bundeswehr-soldater den motivation de behöver för att fullgöra sina uppgifter.

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Volksunion

De var också motståndare till flera minnesmärken till offren för Förintelsen utan de ansåg att det istället skulle byggas minnesmärken för det egna folkets offer. Innan medlemskapet i Folkunionen var Schönhuber partiledare för Die republikaner, ett konservativt och nationalistiskt parti. Tyska statsvetare anser att vissa delar av partiets ideologi, politik och företrädare kunde kopplas till högerextremism. Schönhuber är nog mest känd i Sverige för den bild där han står bredvid Sverigedemokraten Björn Söder som togs i samband med SD:s valkonferens 1998. I sina tidiga år var Schönhuber frivillig i Waffen-SS.

Den andra personen jag kommer att ta upp är Jean-Marie le Pen, tidigare partiledare för franska Front national. Även detta partiet klassades som högerextremt, men den mer tydliga klassifikationen är nationalistiskt och högerpopulistiskt. Flera av grundarna hade också ett förflutet i Waffen-SS. Rent ideologiskt så var Front national inspirerad av Alain de Benoist, men Benoist tog avstånd ifrån Front nationals syn på etnonationalismen. Han ansåg att skillnaden mellan folken var föränderlig och inte statisk enligt Front national. De Benoist är grundaren till tankesmedjan Grece och den nya högern som anses vara nyfascistisk.

Le Pen har genom åren hamnat i hetluften ett flertal gånger på grund av sina uttalanden som varit både antisemitiska och rasistiska. Han påstod vid ett tillfälle att Frankrikes förra president Jacques Chirac var avlönad av judiska intressen. En annan fransk politikern Nicolas Sarkozy, som har judisk bakgrund, kallades av Le Pen för utlänning och främling. Han sa också om den judiske sångaren Patrick Bruel ”Nästa gång gör vi en hel ugnsats. Le Pen har vid flera tillfällen uttalat förintelseförnekande åsikter

Jag har ställt mig själv många frågor. Jag säger inte att gaskamrarna inte funnits. Jag har inte sett dom själv[…]. Men jag tror att det bara är en detalj i andra världskrigets historia. […] Jag tror inte att det fanns så många dödsfall. Det fanns inte 6 miljoner … Det var inget massmord som det har sagts.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Le_Pen

För några år sen så åtalades han för att ha kopplat ihop homosexualitet med pedofili vilket också känns igen från uttalanden av SD-företrädare.

Den tredje och sista personen som finns med broschyren är Roeland Raes som var vice partiledare för det flamländska partiet Vlaams blok. Detta parti åtalades och dömdes för att ha brutit mot lagen om främlingsfientlighet och rasism och partiet upplöstes. En nybildning av partiet med det nya namnet Vlaams Belang skedde strax efter, men var i stort sätt samma parti. Vlaams blok ansågs vara högerextremt och välfärdschauvinistiskt och med det menas att alla välfärdssatsningar ska enbart gälla infödda. I en tv-intervju sa Raes vilket han också dömdes för.

Jag tvivlar på det systematiska i utrotningen av judarna och jag tvivlar också på antalet dödsfall, [… ] även om läger som Auschwitz var avsedda att vara förintelseläger

https://en.wikipedia.org/wiki/Roeland_Raes

Antisemitismen och förintelseförnekelsen förenar de tre och även att två av tre hade kopplingar till den nazistiska förbrytarorganisationen Waffen-SS vilket även en av Sverigedemokraternas grundare hade. Front national till och med sponsrade Sverigedemokraterna inför valet 1994. Det har alltså funnits ett visst samarbete med en av dessa tre personer. Front national var också initiativtagare till samarbetsorganisationen Euronat vilket bestod av flera europeiska högerextrema partier. Det förnekas att detta lämnade planeringsstadiet, men i broschyren kan man läsa

Le Pen har tagit initiativ till ett samarbete mot EU, kallat Euronat. Hösten 1997 togs Sverigedemokraterna upp i samarbetet.

Man kan också läsa i texten ”På bilderna träffar Mikael Jansson ledande företrädare för broderpartier under en gemytlig festival i Paris”. Tror ordspråket Kaka söker maka passar väldigt bra i denna situation.