Var Aftonbladet socialdemokratisk före och under kriget?

Det sprids en hel del felaktigheter om Aftonbladet och dess politiska inriktning från tiden före kriget och under det. I en status som sprids vilket jag har valt som bild till denna artikel är en skärmdump på en Aftonbladet-artikel. Ovan på dumpen så har vi ett kollage med rubriker som t.ex ”Fantastisk judeplan i Tyskland”, ”Stormande jubel mötte Mussolini” och ”Lugn kring judeproblemet och kyrkostriden”. Syftet med denna status och dess budskap som kommer i olika former handlar enbart om att smutskasta Socialdemokraterna och den påstådda kopplingen till Aftonbladet på den tiden och det är mestadels SD-sympatisörer som ligger bakom detta.

Men läser man om Aftonbladets historia så dyker det upp ett problem som ställer till det för SD-sympatisörerna. Aftonbladet köptes inte upp av LO förrän i mitten av 50-talet. Detta verkar inte hindra smutskastningen eller så har dessa SD-sympatisörer inte så bra koll på historien.

Aftonbladet grundades 1830, men det är först 1932 som det börjar bli intressant i detta sammanhang. Tidningen köptes av Torsten Kreuger, bror till Ivar Kreuger. Till en början var tidningen liberal och hade kopplingar till Folkpartiet som då nyss hade bildats. I början stödde tidningen Per Albin Hansson och Socialdemokraterna, men dröjde inte lång tid förrän tidningens ideologiska kopplingar förändrades. När det gäller inrikespolitiskt så var tidningen borgerlig och folkpartistisk, men utrikespolitiskt så blev Aftonbladet protysk och väldigt nazivänlig. 1933 blev Per-Gustaf Peterson chefredaktör och hans två politiska redaktörer som skrev protyska texter.

Kreuger ägde tidningen fram till 1956 då LO den åttonde oktober köpte upp den. LO köpte även Stockholmstidningen vilken drevs med förlust några år innan den lades ned. Från början skulle Aftonbladets ledarsidor vara politiskt neutrala, men i början av 1960-talet bestämdes det att den skulle bli socialdemokratisk.

Andra tidningar som var tyskvänliga eller rent av nazivänliga var Stockholmstidningen och Skånska dagbladet. Konservativa Nya dagligt allehanda var tyskvänlig fram till 1936. Bonnier ville skapa en motvikt mot tyskvänliga Aftonbladet och NDA så de köpte upp den sistnämnda som de lade ner samtidigt som de lanserade sin nya tidning Expressen.

Jag nämnde Ivar Kreuger tidigare i inlägget. Han ägde Svenska Tändsticks AB och vi känner igen de gamla tändsticksaskarna med den lille pojken på. Konstnären till bilden var Einar Nerman och hans bror Birgers barn Tom var den som var motivet på askarna. Mer om detta kan du läsa på Tobias Hubinettes blogg.

Ett av de mer kändare försöken att smutskasta LO och Socialdemokraterna är SD:s film Ett folk, ett parti. Jag har skrivit om lögnerna i den filmen här.