Den svenska malmexporten under andra världskriget

I slutet av 30-talet och en bit in på 40-talet exporterade Sverige järnmalm till Nazityskland. Vi exporterade även till länder som England. Anledningen var bland annat att Tyskland var en stor exportör av kol och olja som Sverige var i akut behov av. 1939 hade Sverige endast ett lager av kol som skulle ha räckt en månad. Efter ett par milda vintrar så ökade detta lager på och behovet minskade och det också malmexporten. Kritiken mot detta är att det sägs att på grund av denna handel förlängdes kriget och därmed också lidandet. Jag tänker ta upp några viktiga detaljer som är hämtade ur Mikael Nilssons ”Historiemissbrukarna” och boken Sverige under andra världskriget : myter och legender och kapitlet ”Avgjorde den svenska järnmalmen Norges öde?” som är skrivet av Anders Frankson. Författaren har arbetat som chefredaktör på flera tidningar och har också skrivit ett flertal böcker i olika teman om andra världskriget.

I och med att Nazityskland ockuperade länderna runt omkring Sverige så minskade också möjligheterna för Sverige att utöva handel med andra länder än just Tyskland. 85% av Sveriges utrikeshandel skedde med Tyskland och tyskkontrollerade länderna. Anledningen till att malmen fraktades till Tyskland via norska Narvik var att den andra viktiga hamnen som låg i Luleå och farvattnet i Östersjön var isbelagd under vintertid. Nu får man inte tro att Norge blev anfallet och ockuperat enbart för detta utan det var också viktigt för Nazityskland att ha bland annat ubåtshamnar med tillgång till Atlanten.

Viktigast här är nog att ta upp kvaliteten på malmen. Den svenska malmen innehöll mycket järn (65%) och var alltså väldigt lönsamt då den totala frakten var mindre än om malmen skulle ha fraktas från något annat exportland. Men det var inte bara järnhalten som var viktig utan halten av fosfor var extremt viktig och den svenska järnmalmen innehöll mycket fosfor. Den kunde då inte används till kvalitetsstål som till gevär och kanoner utan användes mer t.ex till fartyg och tågräls. Denna export var särskilt viktig för Tyskland under åren 1938 till 1940 för efter det tog de malm i från det ockuperade Frankrike och deras gruvor. 1944 upphörde exporten till Tyskland helt från Sverige sida. Det handlade i slutändan om 10 miljoner ton malm som fraktades till Nazityskland.

När det gällde kvaliteten på malmen så hade delar av den svenska malmexporten lägre forsforhalt innan kriget, men det upphörde i samband med krigsutbrottet. Som jag nämnde ovan så hade svensk malm alldeles för hög halt med fosfor för att den skulle kunna användas till t.ex. vapen. Ser vi på det stora användningsområdet där stålet användes till fartygsbygge så måste man se till hur nybyggnationen av fartyg såg ut. Innan kriget hade Hitler en plan på att bygga ett stort antal fartyg, men den gavs upp och istället började de bygga ubåtar istället. Så den tyska marinen var inte tillräcklig för att kunna ha en större roll i kriget.

När det gäller mängden som Sverige importerade till Nazityskland så var det som jag nämnde ovan totalt 10 miljoner ton. Den svenska malmen i ton räknat låg på en fjärdedel av Nazitysklands tillgång till malm alltså egen brytning i det egna landet och i Frankrike medräknat. Kommande siffror är mätt i järninnehåll. Under andra halvan av 1939 så var 51% av Tysklands konsumtion av järnmalm från Sverige. Under det första kvartalet 1940 så handlade det om 25.2% och under andra kvartalet samma år 33.8 %. Resterande åren fram till 1944 då Sverige slutade exportera malm till Tyskland så låg nivån på strax under 20%. Samtidigt så importerade Sverige metaller inklusive stål och järn och det låg under krigsåren på runt 20% av Sveriges totala import av metaller.

Ser vi på kvaliteten på malm så var den inte den bästa för Tysklands krigföring och de led inte heller någon brist på malm. Så frågan är om ett stopp på exporten från Sverige hade lett till att kriget hade slutat tidigare. Ett annat möjligt scenario är att Tyskland hade anfallit Ryssland långt tidigare då deras produktion av stål ifrån egna malmgruvor var stor. Men det är spekulationer från min sida, men jag anser att det kan vara värt att nämna.

Läs gärna J-stämpeln i de judiska passen 1938 och Hjälpte Sverige Nazityskland att anfalla Norge genom att släppa igenom trupper?.