Hjälpte Sverige Nazityskland att anfalla Norge genom att släppa igenom trupper?

Transiteringstrafiken som skedde under andra världskriget är en del av vårt lands mörka historia. Huruvida det var nödvändigt eller ej är ett annat kapitel som jag kanske tar upp i framtiden. När det gäller tysk tågtrafik igenom Sverige så handlar det om flera olika sorts trafik. Vi har permitteringstrafiken där trupp på permission transporteras. Vi har också tåget med sjukhusmateriell som fick fri lejd genom landet. Till sist har vi Engelbrekts-divisionen som transporterades från Norge till Finland inför det kommande anfallet på Sovjet.

Transporten av Engelbrektsdivisionen pågick mellan den 25 juni och 12 juli 1941. Det var inte heller något som mörkades enligt som vissa högerdebattörer påstår. Under sin tur genom Sverige så vaktades den av 15’000 svenska soldater. Denna transport var den enda i sitt slag då Sverige vägrade att släppa igenom fler beväpnade tyska styrkor. Detta ledde till den så kallade midsommarkrisen. Här kan jag rekommendera dramatiseringen Midsommarkrisen – Fyra dagar som skakade Sverige med Sven Hugo Järegård som Per Albin Hansson. När det gäller tåget med sjukhusmaterial så handlade detta också om ett enstaka tillfälle. Dock så misstänktes det att det smugglas ammunition bland den godkända lasten. Med permitteringstrafik menas de soldater på permission som tilläts åka igenom Sverige.

Den tolfte april 1940 samtalade Utrikesdepartementet och kom fram till att inga transiteringar skulle få ske så länge kriget mot Norge höll på. Detta förmedlades sen i radio till det svenska folket utav den dåvarande statsministern Per Albin Hansson.

Det är icke förenligt med strikt neutralitet att tillåta någon krigförande att utnyttja svenskt territorium för sina företag. Dess bättre ha icke några anspråk i sådant avseende blivit ställda på oss. Skulle sådana anspråk ställas, måste de avvisas.

Nu ska vi se på några datum under anfallet mot vårt grannland Norge. Strax efter midnatt den nionde april 1940 kunde Osloborna höra flyglarmet. Norge hade blivit anfallet. Den sjunde juni flydde den norska regeringen och kungen för att bilda en exilregering i London. 10 juni kapitulerade Norge och ockupationen var ett faktum.

Den 17:e april gick Sverige med på att låta ett tåg med sjukhusmateriel som jag nämnde tidigare i artikeln. Regeringen fattade 18 juni ett beslut på att tillåta större transiteringar genom landet. Den 8 juli slöts avtalet mellan de två länderna. Femte augusti 1943 stoppas perminenttrafiken.

Som vi ser på den kronologiska ordningen så hade Norge redan kapitulerat när Sverige började tillåta trupp. Så Sverige påverkade inte krigsförloppet.

Källa: Att bo granne med ondskan: Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen av Klas Åmark. ISBN 9789100154073

Läs gärna mitt inlägg J-stämpeln i de judiska passen 1938