J-stämpeln i de judiska passen 1938

Sverige gjorde sig skyldiga till flera saker före och under andra världskriget. Detta har det skrivits ett stort antal böcker om. Allt vi var skyldiga till var inte av ondo. Annat har vi fått oförtjänt mycket skit för. Ett av dessa är passen med j-stämpeln på.
Man får ofta se i debatter med ”Sverigevänner” att Sverige stämplade ett ”J” i judars pass. Det är ett argument de för fram, men inte verkar ha förstått fullt ut.

Har Sverige verkligen gjort detta? Nej, inte alls. Historien bakom detta är komplicerat, men jag ska försöka förklara enkelt. 1938 så förändrade nazisterna de tyska judarnas pass till att endast gälla resor ut ur landet. Detta gjorde passinnehavaren automatiskt till flykting när denne lämnade Tyskland. För att tackla detta så började förutom Sverige och Schweiz även Storbritannien, Danmark och USA kräva inresevisum.

För att få en överblick om hur diskussionerna mellan de olika parterna gick till så måste man sätta upp en tidslinje. Redan i april 1938 förhandlade Schweiz med Tyskland angående detta med att särskilja passen för tyska judar. Att det skulle redan då handla om en j-stämpel är inte helt säkert. Dock så står det så i ovan länkade rapport. Men det skulle gå ett halvår innan något konkret hände i frågan.

Den 7 september erbjöd Tyskland Schweiz att de kunde införa en särskild stämpel i tyska judars pass. Den 4:e oktober började Schweiz förhandla med Tyskland. Redan samma dag godkänns det att det skulle stämplas ett J i passen. Här är det viktigt att påpeka att det finns inget dokumenterat i UD att någon diskussion skulle ha skett mellan Sverige och Tyskland före detta datum. Redan dagen efter införs detta.

Den 6:e oktober blir den svenska ambassaden i Berlin informerad. Direkt efter mötet skriver till den dåvarande byråchefen Magnus Hallenborg på Utrikesdepartementet att han är skeptisk till detta.(se bild)

Vad först angår närslutna uppteckning, som idag på morgonen kom beskickningen tillhanda, anmärkte jag, att man från svensk sida troligen icke skulle kunna godtaga dess formulering såsom innebärande en hos oss okänd diskriminering mellan judar och icke judar.

Som vi ser så var Schweiz ledande i diskussionerna angående j-stämpeln och Sverige hade ingen direkt medverkan i detta. Tror man inte på svensk forskning så kan man läsa Georg Kreis ”Rückkehr des J-stempels” (ISBN 3-905313-34-0) från 2002. Även ”Final Report of the Independent Commission of Experts Switzerland – Second World War” som jag länkade i början av artikeln ger en mer rättvis bild av historien bakom J-stämpeln.

Förslaget att använda sig av stämpeln var bland annat den tyske nazisten Hans Globkes. Han var också med och utformade förslaget. Detta går att läsa både på sidan 149 i hans Aktenauszüge dokumente, och hans tyska Wikipediasidan om honom. Han låg också bakom delar av de så kallade Nürnberglagarna och då speciellt lagen som skulle skydda det tyska blodet. Det att alla judar skulle tvingas att anta namn en Israel och Sara var också hans idé. Till och med den judiska sajten Ha Galil skriver att det var en tysk idé.

En liten sammanfattning hur Tyskarna införde J -stämpeln.(Min tolkning)

Källor: Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck 1936-1941 av Hans Lindberg ISBN: 9138015404
Ett främmande element i nationen – Svensk flyktingpolitik och de judiska flyktingarna 1938–1944 av Karin Kvist Geverts ISBN: 9789155472504