Sverigedemokraterna har inte alls förändrats Ulf Kristersson

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson öser i en intervju för SvT beröm över Sverigedemokraterna, ett rasistiskt parti, sprunget ur den nazistiska rörelsen och som uppvisar starka fascistiska drag. Trots deras historia, ideologi och den enorma rasism som finns i partiet kan nu Kristersson samarbeta med detta parti.

Jag tycker att Sverigedemokraternas retorik har förändrats en del de senaste åren. De har breddat sig politiskt och deltar mycket mer seriöst i parlamentariskt arbete. I de samtal som vi har haft med dem när det gäller till exempel kriminalpolitiken, invandringspolitiken och en del av energipolitiken så tycker jag att de har varit seriösa och konstruktiva. Och de har varit lika konstruktiva som alla andra under coronapandemin.

Många ifrågasätter det att SD har förändrats, men ska sanningen fram så har de faktiskt det, men kanske inte bara på det sätt som Kristersson tror. Att de gått mer åt det socialkonservativa hållet gör inte partiet mindre radikalt. Deras nya främsta ideologiska förebilder, det förfascistiska och antidemokratiska unghögern från förra sekelskiftet har blivit mer synlig och den nationalistiska kärnan i partiets kärna är densamma. Men vi ska gå igen vissa aspekter lite mer.

Först ut är hur Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson i egenskap av principprogramsskrivare radikalisera deras program från det som skrevs 1994 till det som skrevs 2011. Programmet från 1994 är på 12 sidor och innehåller 32 rubriker varav endast 8 innehåller någon form av invandrarpolitiksaspekter. I det program som skrevs 2011 är på 22 punkter varav 15 av dom innehåller aspekter av invandringspolitik.

Det program som gäller nu är i stort samma som med några få omskrivningar. Men det vi ska kika på är vad som hänt utanför programmet. På senare tid har vissa idéer och åsikter kommit tillbaka. Flera uttalande under åren de suttit i riksdagen har handlat om att de inte bara vill ha ett ordentlig nedskärning av invandringen. Det har handlat om från ett 90-procentigt stopp till ett helt stopp och till och med har de börjat tala om en återvandring. På deras hemsida under rubriken Asylinvandring hittar vi denna mening ”Det är därför angeläget att omgående stoppa den fortsatt stora asylinvandringen”. De har alltså gått tillbaka även om det inte står skrivet till den så kallade 1970-regeln där de vill att alla som hade kommit till Sverige efter 1970 skulle tvingas härifrån. I programmet som gällde fram till det senaste delade de upp oss som bor i Sverige i svenskar, ickesvenskar och assimilerade. I en intervju säger Åkesson att han inte är nöjd med assimileringen av de som kom på 90-talet. De kan alltså i ett SD-Sverige inte räknas som svenskar. Åkesson har ju också yttrat att han vill assimilera svenskar. De har också fortfarande den rasbiologiska idén om den nedärvda essensen kvar i sitt program dock har de bytt namn på den till ”biologiskt arv”.

I deras program från 1994 alltså det året som de brukar kalla de mörka åren, ville de stoppa invandringen helt från utomeuropeiska länder och de ville att adoptioner av utom-europeiska barn skulle starkt begränsas. Först ut är ett citat från senaste programmet angående motståndet mot utomeuropeisk invandring.

Det faktum att vi ser assimilering som möjlig och eftersträvansvärd är inte detsamma som att vi också ser den som okomplicerad. Assimileringsprocessen är ofta lång och problemfylld och historien visar att det ibland kan ta flera generationer innan den är slutförd och i vissa fall lyckas den inte överhuvudtaget, utan leder istället till uppkomsten av segregerade och särkulturella samhällen. Ju mer en invandrares ursprungliga identitet och kultur skiljer sig ifrån den svenska nationens och ju större gruppen av invandrare är, desto svårare blir assimileringsprocessen. Detta är en av de primära orsakerna till att Sverigedemokraterna förespråkar ett långsiktigt ansvarstagande och begränsad invandring, i synnerhet ifrån länder där kulturen och värdegrunden starkt avviker ifrån den svenska.

Frasen där lojaliteten för den svenska nationen tas upp är speciellt viktig när det gäller adoption. Vad händer om en adopterad börjar söka sina rötter och börjar känna lojalitet gentemot sitt ursprungsland?

På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.

Bevara Sverige Svensk ville strypa alla medel till Sida och ser vi i SD:s skuggbudgetar så vill inte bara strypa biståndet till andra länder de vill när det gäller stöd till olika invandrarföreningar ta bort allt stöd. När det gäller svenska minoritetsfolk så vill de ta bort alla statsbidrag till alla romska organisationer. Se gärna de senare skuggbudgetarna.

Jimmie Åkesson Kontakten med andra högerextrema rörelser har inte minskat. Som exempel så intervjuar Åkesson en italiensk fascist och intervjun sändes på SD:s officiella Youtubekanal. Giorgia Meloni är en veteran i den italienska fascistiska rörelsen då hon gick med i Movimiento Sociale Italiano redan när hon var femton år.

Exakt24, en alternativ nyhetssajt som drivs av bland annat den förra sverigedemokraten Erik Almqvist och har som medarbetare Sanna Hill som tidigare samarbetat med Nordiska motståndsrörelsen och nazistiska Nya tider. Hon har i en Tv4-inervju vägrat svara på frågan om demokrati är ett bra system och om hon tror att Förintelsen ägt rum. Tidigare har Markus Jonsson numera partistyrelseledamot för fascistiska Alternativ för Sverige skrivit för sajten. Björn Söder har vid flera tillfällen medverkat på sajtens. Söder som förövrigt skrivit en fråga i riksdagen där han menar att kvinnor som gör abort dödar sina foster ”Totalt 42 miljoner ofödda dödades i aborter”. Sverigedemokraterna visade också ett stort stöd för den konspiratoriska och högerextrema Youtube-kanalen Swebbtv. Söder har också medverkat på denna kanal vid två tillfällen. Läs gärna Expos artikel ”Vit makt-miljön jublar när Åkesson hyllar alternativmedierna”.

Förra året samma dag som minnesdagen för novemberpogromen så hade SD uppstartsmöte för ”Riksdagens nätverk mot svenskfientlighet”. Novemberpogromen kallas också för Kristallnatten. Sverigedemokraterna har under åren haft flera kampanjer mot den så kallade ”svenskfientligheten”. Andra organisationer som talar om svenskfientlighet är Nordiska motståndsrörelsen. En annan fras som har högerextrema kopplingar är Mattias Karlssons återkommande användning av ”kulturmarxister” som har sitt förflutet i nazityskt retorik. Likaså ”Seger eller dö” som användes av 30-tals nazister som Sven Olof Lindholm och sen senare av ett antal vitmakt-band som Pluton Svea, Division S och Storm. Mer om detta kan ni läsa på Tobias Hübinettes blogg.

Den före detta amerikanska presidenten Donald Trump hade ju hetsat mot demokraterna och påstått att det fanns ett utbrett valfusk vilket numera är motbevisat, men denna hets och ett tal där han uppmanade sina sympatisörer att stoppa kongressens arbete ledde till att de stormade Kapitolium och där också flera människor dog. Trots detta så stödjer fortfarande flera ledande Sverigedemokrater honom som t.ex Åkesson, riksdagsledamoten och talespersonen för ungdomsförbundet Ungsvenskarna Tobias Andersson twittrade sitt stöd för Trump. Sen vill ju fortfarande Sverigedemokraterna ge Nobels fredspris till Trump. Men Trump är inte den enda som påstått att det förekommit valfusk val och nya regeringar inte är legitima. En artikel där Åkesson påstår ”Vi tycker inte att den här regeringen är legitim. Därför bör den avsättas” delades på deras officiella FB-sida. Sverigedemokraterna har också skapat FB-grupper där det sprids konspirationsteorier om valfusk. Under valet 2018 så spred Sverigedemokraterna i Borlänge falska uppgifter om valfusk. Läs mer om Sverigedemokraterna och hur de har drivit på rykten om valfusk.

Ultima thule som mer eller mindre är SD:s husband jämte Bedårande barn har vid flera tillfällen spelat på den högerextrema Kuggnäsfestivalen där publiken senast 2019 gjorde Hitlerhälsningar dock inte på Ultima thules uppträdande vilket dock faktiskt har hänt tidigare. Inte rasist, men avslöjade att trummisen i bandet spred rasideologiska filmer där det påstods att det pågick folkmord på vita och och senare avslöjade Expo att samma person spred fascistiska idéer i den SD-ägda tidningen Samtiden.

Vid valet 2018 så avslöjade flera medier att det fanns flera kandidater som hade en bakgrund i olika nazistiska organisationer. Vilket är något som förföljt partiet sen starten. Från starten till 1995 var alltså 60% av partiets styrelseledamöter nazister och vid valet -94 hade 4 av 10 kopplingar till nazistiska- eller vit makt-organisationer. 50 procent av Sverigedemokraternas samtliga kandidater i valet 1998 har före, under eller efter sin kandidatur varit kopplade till den svenska nazismen. Vid valet 2010 hade 51 personer kopplingar till vit makt eller andra högerextremistiska organisationer och dessa personer kandiderar i var åttonde kommun. Jag har i ett blogginlägg samlat Sverigedemokrater som på olika sätt blivit påkomna efter valet 2010 med kopplingar till nazism eller hyllat den ideologin och det är ganska många. Det tidigare ungdomsförbundet Sverigedemokratiskt ungdom är inte bättre. 2010 hade 1/5-del av deras medlemmar kopplingar till vit makt. Vid valet 2014 avslöjade Expo att var tredje kandidat som hade ett öppet Facebookkonto bröt mot nolltoleransen alltså sympatiserade med eller delade propaganda från nazistiska eller fascistiska sajter, organisationer eller partier.

Det är nog inte så konstigt att de både uttalat att de anser deras första partiprogram från 1989 är det som liknar deras politik bäst. Det som gör Sverigedemokraterna till Sverigedemokraterna alltså synen på invandring, invandringspolitiken och kulturkampen är densamma. Mycket av det i den nationalistiska kärnan finns kvar dock med andra formuleringar och har man inte läst de tidigare programmen och det nya ordentligt så kan dessa vara lätta att missa. Det som de ändrat ståndpunkt i som t.ex Natofrågan, EU-frågan och vinster i välfärden är såna frågor de har motvilligt gett upp för att komma närmare en samarbetspartner och det är egentligen små frågor att avstå ifrån om de skulle lyckats och få ingå i någon form av samarbete eller få en ministerplats för får de reell makt så kan de och det kommer de gå vidare med sina viktigaste frågor: Invandrarstoppen och en ren svensk kultur alltså ett försvenskat Sverige och vi kommer få höra parollen ”Bevara Sverige Svenskt” återigen eller som Åkesson säger ”Låt Sverige förbli Sverige.”

Kommentera