Sverige, sexualbrott 2014-2015

Nu har Brottsförebyggande rådets rapport för 2015 släppts och vi ser en minskning av olika kategorier brott, tvärtemot vad vissa undergångsprofeter i Blåsippeland påstår. I vissa kategorier har det varit en uppåtgående kortvarig trend de senaste åren, men de flesta verkar den ha brutits året 2015. Det är sexualbrotten vi ska titta närmare på den här gången.

När det gäller det totala antalet anmälda sexualbrott så har de sjunkit med 11%. Jag ska ta upp några av undergrupperna till kategorin sexualbrott. Nedan är alltså några exempel och siffrorna visar förändringen i procent jämfört med förra året.

  • Sexuellt ofredande minus 6 procent
  • Grov kvinnofridskränkning minus 8 procent
  • Grov fridskränkning, flicka under 18 år minus 11 procent
  • Grov fridskränkning, kvinna över 18 år minus 26 procent
  • Olaga förföljelse, flicka under 18 år minus 10 procent
  • Olaga förföljelse, kvinna över 18 år minus 16 procent
  • Våldtäkt minus 12 procent
  • Försök till våldtäkt utomhus minus 43 procent
  • Sexuellt tvång, utnyttjande minus 10 procent

De fullbordade våldtäkterna har alltså sjunkit med 12%  jämfört med 2014.

Källa:

Anmälda brott

 

Andel som utsatts för olika typer av brott mot enskild person 2005–2014. Källa: NTU

Nedan ser vi en graf som visar antalet asylsökande per år.

Siffrorna för 2015 saknar i grafen, men i tal så sökte 162877 människor asyl förra året.

Som vi ser följer inte antalet sexualbrott.

 

Läs gärna mitt inlägg om Tyskland

Köln, sexualbrott och statistik

och om mordstatistiken i Sverige

Antalet mord vs ökad invandring