Bokrecension: Unghögern av Östen Kjellman

Bokens hela titel är Unghögern och nationalsocialismens svenska ursprung. Unghögern är en krets av konservativa statsvetare och filosofer från början av 1900-talet. De kändaste namnen är Rudolf Kjellén, Vitalis Norström, Adrian Molin och Teodor Holmberg. Framför allt är det Kjellén som är den ledande i kretsen. Bokens syfte är att visa likheter mellan den unghögerska åskådningen och med den tyska nationalsocialismen och att den så kallade Unghögern var först med de nationalsocialistiska tankesättet och att det senare spred sig till Tyskland.

Boken är uppbyggd på citat från de olika tänkarnas skrifter såsom böcker, insändare och brev som jämförs bland annat med Adolf Hitlers bok Mein Kampf. Författaren har gjort en gedigen forskning när han har letat citat ur alla dessa skrifter och han menar också att det är det bästa sättet att visa dessa människors åsikter och funderingar med att återge citat istället för att skriva om dom. Visserligen finns det kommentarer till citaten, men det krävs lite analysering av dom för att se likheterna. Så finns det likheter? Ja, även om det känns lite som om författaren har letat efter citat och likheter så går det inte att komma undan att likheterna är många. Jag fann boken väldigt intressant eftersom jag har ett litet intresse av detta. Förklaringen till det är att Rudolf Kjellén och hans Unghöger är en av Mattias Karlssons, Sverigedemokraternas chefsideologis förebilder.

Boken går tyvärr bara få tag i från högerextrema försäljningsställen så är någon intresserad av boken så googla.

 

Liknande böcker:

Rudolf Kjellén : geopolitiken och konservatismen av Ragnar Björk, Bert Edström, Thomas Lundén

Jag har även Adrian Molins böcker ”Vanhäfd: inlägg i emigrationsfrågan ” och ”Svenska spörsmål och kraf”, men har inte läst dom än.

Adrian Molin skriver själv i Svenska dagbladet 1934

Det första samlade uttrycket för en politisk unghögeråskådning var väl mitt ungdomsarbete av år 1905, Svenska spörsmål och krav, som man gott kan karaktärisera som, i sina stora drag ett fascistiskt eller nazistiskt program /…/ femton år före både Mussolini och Hitler.