Polimasarens betraktelser: Sverigedemokraternas principprogram 5

Något som jag gärna vill ta upp är Sverigedemokraternas syn på medborgare i staten och medlemmar i nationen. Här finns det en utbredd okunskap ifrån Sverigedemokraternas egna företrädare. Jessica Stegerud, ledamot i EU för Sverigedemokraterna uttalade sig så här i ett Tweet

En stat har alltid en geografiskt begränsad yta…en nation utgörs av människor som förenas av medborgarskap. Vad är problemet?

Ja, vad är problemet frågar Stegerud? Problemet är att hennes argument stämmer överens väldigt dåligt med Sverigedemokraternas ideologi. Vi kan läsa detta i deras senaste principprogram i kapitlet Sverigedemokraterna och nationen:

Sverigedemokraterna skiljer på medborgarskap i den svenska staten och tillhörighet till den svenska nationen, men anser samtidigt att alla medborgare oavsett nationstillhörighet skall vara lika inför lagen och ha samma rättigheter och skyldigheter.

Stegerud är alltså helt ute och cyklar i denna diskussion. Det är tydligt att de skiljer på nationstillhörighet och medborgarskap. Här kan man kika tillbaka på de äldre betraktelserna för att se vilka SD ser som ”folket” alltså svenskarna. Den senare delen av citatet från deras program är också intressant. För att se om detta stämmer så måste man inte bara läsa deras principprogram utan också se till deras reella politik i form av motioner och framför allt deras uttalanden.

Men först ut är synen på hbtq-personers rättigheter. De skriver att det finns olika samlevnadsformer, men att barn bör ha rätt till en modersgestalt och en fadersgestalt. Detta är inget annat än en omskrivning av deras tidigare motstånd mot att hbtq-personer ska få adoptera. En av de viktigaste punkterna i det här resonemanget är de sverigedemokratiska nämndemännen som enligt undersökningar dömer efter sina egna värderingar. Det har handlat om att när det är en person med utländskt ursprung som står åtalade har de velat haft fällande dom och högre straff. Däremot har det varit svenskar som stått åtalade och personer med utländsk bakgrund varit målsman har de velat haft lägre straff. Vi har vår religionsfrihet som finns inskriven i grundlagen och vi har ett stort antal företrädare uttalat att de vill förbjuda islam och inte helt förvånande så är det också den enda religion de vill förbjuda. De har motionerat om att de vill ta ifrån medborgare med invandrarbakgrund deras medborgarskap. Alltså är medborgarskapet mindre värt för de har invandrat hit.

Så är vi lika inför lagen? Skulle vi ha samma rättigheter i ett SD-land?

Ja, det var bara det här jag ville säga.