Polimasarens betraktelser: Sverigedemokraternas principprogram 4

Då var det dags igen och den här gången ska vi titta på något som jag tycker är väldigt intressant. Det är SD:s syn på vilka som är folket och det i samband med deras syn på demokrati. Sverigedemokraterna är ju grundade av antidemokrater i olika former och de samlades först i kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt vilkets mantra de tog med sig in i Sverigedemokraterna. Under åren har paroller som ”Svenskarna först”, ”Jobb och bostäder åt svenskarna först” och ”Låt Sverige förbli Sverige”, och det sistnämnda är något som Jimmie Åkesson gärna använder fortfarande då han tycker att Bevara Sverige svenskt har fått en dålig klang, funnits på dekaler och klistermärken. De har visat att de ser en tydlig skillnad på människor i vårt land.

Idag står det i deras principprogram dessa rader:

Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket.

Det kan alltså leva flera folkgrupper i Sverige som inte nödvändigtvis tillhör det svenska folket enligt Sverigedemokraterna. Så vem räknas då till de som tillhör folket? Vi hittar denna lilla fras i stycket om Sverigedemokraterna och Nationen.

På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.

Så har är du inte tillräckligt lojal, har en typisk svensk identitet (vem bestämmer hur denna identitet ska vara?) eller har en annorlunda kultur så tillhör du inte den svenska nationen och detta gäller inte bara de med invandrarbakgrund utan då även infödda som byter lojalitet och kultur. Om vi då går tillbaka till vilka som ska få ta del av folkstyret vad ser vi då? Tillhör du en nationell grupp som inte platsar i den kategori som SD anser vara folket så kommer du inte heller få ta del av folkstyret (demokratin).

Ja, det var bara det här jag ville säga.