Polimasarens betraktelser: Sverigedemokraternas principprogram 6

Här kommer ännu en betraktelse ifrån Sverigedemokraternas principprogram från 2019. Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson talar sig varm om Per Albin Hanssons folkhem och vad handlar det egentligen om? Är det inte så att det är en flirt med socialdemokratiska väljare? Wikipedia förklarar folkhemmet så här.

Folkhemmet är en metafor för ett samhälle, politiskt organiserat för att ta väl hand om alla medborgare och ge dem en grundtrygghet.

Folkhemmet har blivit förknippat med socialdemokratisk politik och då först och främst mellan 1930 och när Hansson talade om folkhemmet gjorde han det ur ett klassperspektiv. Men var egentligen Hansson först med att använda sig av folkhemsidén? Den socialkonservativa Rudolf Kjellén sägs ha varit den första som myntat ”folkhem”, men ska man vara noga så var det hans svärson Manfred Björkquist som var först. Men då handlade det inte om klass utan om nationstillhörighet vilket Sverigedemokraterna beskriver i sitt principprogram.

Sverigedemokraterna betraktar folkhemstanken som en i grunden socialkonservativ idé. Visionen om ett återupprättat folkhem, där samhörigheten inte är baserad på klass, utan nationstillhörighet, och där alla medborgare är garanterade en hög nivå av fysisk, ekonomisk och social trygghet, är också vägledande för Sverigedemokraternas politik på välfärdsområdet.

Så när SD talar om folkhemmet lär vi komma ihåg att det handlar om folket, det svenska folket som ska få ta del av det trygghetssystem vi har här i Sverige både på den ekonomiska biten och den sociala.

Ja, det var bara det här jag ville säga.