Nyfascism: Jobbik vs Sverigedemokraterna

Ungerska Jobbik klassificeras som nyfascistiskt:

• Tredje största i parlamentet
• Ultranationalistiskt
• Beskriver sig som radikalt patriotiskt kristet
• Säger sig ta avstånd från våld och värna demokratin
• Säger sig vilja satsa på lag och ordning samt stärka polisen
• Säger sig vara ensamma om att värna nationen
• Vill strypa invandringen, speciellt av ”icke-assimilerbara nationaliteter”
• Vill strypa kulturellt inflytande utifrån
• Hård satsning på traditionell nationell kultur
• Uttalat homofobiskt
• Vill begränsa aborträtten
• Värnar om den traditionella kärnfamiljen
• Värnar om traditionella könsroller
• Hetsar mot romer

Stämmer ganska bra med SD, tycker jag. Plus massa andra punkter.

Men det är klart, uniformerna skiljer. Men då kan man ju fråga sig varför SD som enda svenska parti har varit tvunget att införa uniformsförbud. Antagligen för att det, till skillnad från Ungern, inte funkar i Sverige med partiuniformer. Offentligt. Än så länge. Efter valet 2018 är läget kanske annorlunda.

Tack vare Jobbiks inflytande har följande ändringar gjorts i den ungerska grundlagen:

• Åsiktsyttringar som skadar den ungerska staten får förbjudas.
• Politisk kampanj får endast förekomma i statliga medier.
• Begreppet ”familj” utesluter numera ogifta par, barnlösa par och samkönade par.
• Hemlösa får inte uppehålla sig på allmän plats.
• Diskriminering på grund av ålder, kön och sexuell läggning är inte längre förbjuden.

Av enskilda motioner och olika uttalanden att döma är allt detta saker som SD skulle ställa sig bakom.

De som anser att Jobbik är nyfascistiskt och att SD inte är det har en del att förklara, känner jag. Hittills har jag bara hört en del ganska svajiga resonemang om våld, uniformer, massrörelse och ambitioner att införa diktatur.

Gästinlägg av Fredrik Falk

Skulle någon inte vilja klassificera Sverigedemokraterna som ett fascistiskt parti så är iallafall konsekvensen av deras politik väldigt likt nyfascism. (Polimasaren)

2 thoughts on “Nyfascism: Jobbik vs Sverigedemokraterna

  1. Kaleg says:

    Jag vet inte var du bor men själv bor jag i Malmö, mitt i den multikulturella ”högkulturen”. Mitt område är präglat av dagliga rån, överfall (jag behöver egentligen knappast skriva vilka det är som begår dessa övergrepp, det är araber och afrikaner, alla vet detta, du också om hade vågat släppa skygglapparna) och allmän förslumning.
    Är detta det Sverige DU vill ha? Människor är olika och att berusad av egalitära ideal om jämlikhet tro att man smärtfritt kan tvinga ihop folk från fundamentalt olika kulturer och etniciteter är inte bara bara naivt, det är sinnessjukt.

Comments are closed.