Pettersson och räkneexemplet

Pettersson blogg är en så kallad invandrarkritisk, SD-vänlig blogg och använder sig av skrämselpropaganda och snedvridna vinklingar när det gäller siffror. Hen använder sig av siffror på ett sätt som ger ett väldigt missvisande intryck.

Först visar hen ett exempel på hur mycket asylinvandringen kostar

Den svenska statens utgifter är enorma: Eftersom prognoserna över antalet asylsökande som vill komma till Sverige har ökat så har de förväntande kostnaderna skenat. Medan Migrationsverket i oktober 2013 beräknade kostnaderna för de kommande fem åren 2014-2018 till 92 miljarder kronor, beräknas de nu hamna på 155 miljarder svenska kronor. Det innebär en kostnadsökning med 70 procent
Notera att siffrorna hen använder är under perioden 2014-2018 alltså under en period på fem år. För att skrämmas använder hen ett exempel på andra poster i budgeten som då skulle visa hur dyr den här asylinvandringen kostar
Den svenska grundskolan OCH gymnasieskolan kostar runt 140 miljarder om året och där vet sjuklövern hur man sparar, åldringsvården likaså, försvaret, järnvägen, vägarna men inte på Migrationspolitiken…
Notera åter igen siffrorna hen använder och under vilken period hen använder sig av. Ett år. Detta är ett typiskt sätt för invandrarkritiker att dribbla med siffrorna för att få det att se ut som invandringen är skitdyr. 155 delat på fem år blir inte mindre än 31 miljarder svenska kronor. För att jämföra den siffran vill jag nämna att under julen 2014 beräknas detaljhandeln komma upp i 68 miljarder svenska kronor. Nu har jag tvärtemot Petterson tagit mina siffror under en och samma period så vi ska få en mer rättvis bild av hur mycket vår asylinvandring kostar. Hen  beklagar sig över att det inte sparas in på Migrationspolitiken och då skulle jag vilja citera de Mänskliga rättigheterna artikel 14 som Sverige skrivit under att följa
Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse

När flyende människor kommer till Sverige så har de alltså rätt att söka asyl och deras möjlighet att få asyl måste utvärderas och de har i den rättsstat vi lever i en möjlighet att överklaga det beslut som Migrationsdomstolen ger. Vill vi ha ett samhälle där vi bryter mot de Mänskliga rättigheter och även gör människor helt rättslösa? Ja, det verkar som om dessa invandringskritiker vill det. Vill den övriga befolkningen det? Nej.

Pettersons har i sitt blogginlägg använt sig av Aftenpostens artikel och har alltså inte ens bemödat sig att skriva själv utan enbart översatt en journalists text. Vem vet hade hen skrivit själv hade hen kanske kollat texten lite bättre och på så sätt inte dribblat med siffrorna på det här sättet.

  

3 thoughts on “Pettersson och räkneexemplet

  1. Pingback: Pettersson och räkneexemplet 2 |

Comments are closed.