Sverigedemokraterna, de sjukskrivnas parti?

I december var SD med och fällde regeringens budget där bland annat det fanns ett förslag på att slopa tidsgränsen för utförsäkringarna vilket många har velat se. Vi har sett åtskilliga artiklar i media med svårt sjuka som tvingats tillbaks till arbete på grund av att de blivit utförsäkrade och nu kom det som vi i så många år skrikit efter och jag skriver vi för det var inte bara de sjuka som var arga över detta utan en hel del människor visade avsky. Nu fälldes regeringens budget och vi får alltså inte se något stopp för utförsäkringar.

En del tror att det var ett taktiskt spel när de fällde budgeten, att de ville kuppa riksdagen för att få igenom sin politik. Att det var ett spel det kan vi komma överens om, men vad är då deras egentliga politik när det gäller långtidssjukskrivna och utförsäkringar?

Idag den 12 december röstades det om ett borttagande av tidsgränsen i motionen 2014/15:2642 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning i ett eget betänkande förslagspunkt 4 Tidsgränser i sjukförsäkringen

Hur det röstades av de olika partierna går att se och det visade sig att 41 av de 49 sverigedemokratiska ledamöterna valde att rösta för att ha kvar gränsen. De andra 8 var frånvarande. Med sakfrågan menas ”Sakfrågan var Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tidsgränserna i sjukförsäkringen ska vara kvar” Nedan ser vi hur de olika ledamöterna för SD röstade.

Källa: Betänkande 2014/15:SfU1 Förslagspunkt 4

 

SD har visat förr att de inte står på de sjukskrivnas sida och det var vid en liknande omröstning i juni 2011 så efter denna tredje gång som de röstat mot en mer mänsklig behandling av de sjuka.  13’200 människor kommer att bli utförsäkrade år 2015, flera för andra gången och så kan vi nog fastställa att långtidssjukskrivna INTE står på SD’s lista över människor de bryr sig om.

1 thought on “Sverigedemokraterna, de sjukskrivnas parti?

Comments are closed.