Myten om de 100’000 asylsökande

 

Nu har jag på flera ställen här sett uppgifter om att Sverige låtit ”100 000 asylsökande stanna” och att det även kommer lika många i form av anhöriginvandring. Det är en felaktig uppgift. Totalt har Sverige beviljat ca 100 000 uppehållstillstånd under 2014, men en stor del handlar inte om asylsökande och flyktingar. Och de anhöriga är inräknade i totalsiffran. 

Under samma period sökte ca 75 000 asyl i Sverige.

Om vi lyfter ögonen lite och tittar på EU, så kom det under första halvåret (verkar inte finnas senare siffror) ungefär 200 000 asylansökningar. Av de var ca 30 000 till Sverige.

Och då ska vi tänka på att det är nästintill omöjligt att komma in till EU på laglig väg, så de som kommer in är en liten rännil som haft möjlighet och mod att utsätta sig för de faror flyktvägar och smugglare utgör.

Så om vi lyfter blicken lite ytterligare och tittar på hur det ser ut i världen. Så har jag gjort en något haltande jämförelse mellan hur många som är på flykt utanför sitt hemland (16,7 milj) och hur många som sökt asyl i EU och Sverige under första halvåret i år.

Men, ungefär så här: 0,2% av världens flyktingar sökte asyl i Sverige under första halvåret 2014.. 0,1 % fick uppehållstillstånd av skyddsskäl.

Källor:
Migrationsverket
Eurostat
SVD

Gästinlägg av Sandra