Myten om våldtäktsstatistiken

Först innan jag gå in på själva ämnet så vill jag påpeka att en våldtäkt är en våldtäkt för mycket och jag tar avstånd från varenda våldtäkt som skett och kommer att ske. Det cirkulerar rykten om att människor med invandrarbakgrund står för den större delen av våldtäkterna och det kommer med stor sannolikhet från den norska polischefens uttalanden och den myten har krossats redan här. Fallen i Oslo enligt rapporten som kom i maj 2011 handlar alltså om att de med känd gärningsman hade gärningsmän med icke norskt utseende. Det fanns gärningsmän med ”nordiskt” utseende, men då var inte gärningsmannen känd. Av de rapporterade 189 våldtäkter var 21 överfallsvåldtäkter. Endast fem av de 21 attackerna löstes, och av dessa begicks alla fem av personer med icke-västerländsk bakgrund. Två av de fem hade psykiatriska diagnoser. I de 16 fall som inte var lösta, beskriver flera av offren förövarna som etnisk norska.

I Sverige registreras inte etnicitet på gärningsmän i någon form av brottslighet så det är mer eller mindre omöjligt att räkna ut hur många våldtäkter som har utländsk gärningsman eller gärningsman med utländskt påbrå. Trots detta har Sverigedemokraterna försökt göra en uträkning på gärningsmännens etnicitet. Hur det gick till ser vi här. Sverigedemokraterna undersökte bara 114 av totalt 253 domar 2009 så de valde alltså ut vilka domar som skulle räknas in. Inte alls förvånande då de vinklar sin statistik ganska ofta. Vilket inte är den enda gången de leker med våldtäktsstatistiken. Läs gärna om när Åkesson dribblar med statistiken i Gävle.

Ska försöka på ett enkelt sätt förklara detta stora antal våldtäkter som påstås ske i Sverige och som oftast människor med invandrarbakgrund blir beskyllda för.
I Sverige registreras 63 våldtäkter per 100’000 människor och det är en av de högsta i världen, men hur ligger det till? BBC förklarar varför

I Sverige har uttryckligen ambitionen varit att registrera varje fall av sexuellt våld separat, för att göra det synligt i statistiken

I den nya sexualbrottslagen från 2005 så har vi en skillnad gentemot andra länders lagar. Den bl.a. klassificerar flera olika sexualbrott som våldtäkt. T.ex. Sexuellt utnyttjande räknas numera som våldtäkt. Nedan visas fler av dom parametrar som gör att statistiken ökar t.ex

• Fler gärningar ska bedömas som våldtäkt. Kravet på tvång sätts lägre.
• När någon har sex med en person som befinner sig i ett hjälplöst tillstånd på grund av medvetslöshet, sömn eller drogpåverkan, kommer det att kunna bedömas som våldtäkt.
• En särskild straffbestämmelse om våldtäkt mot barn införs. Kravet på tvång slopas helt.
• Preskriptionstiden förlängs för sexualbrott mot minderåriga.

Sverige har alltså en hårdare sexualbrottslag än de flesta länder även om den inte är perfekt vilket vi fått se flera gånger på senare tid.

Det rapporteras också att Sverige har en väldigt lågt antal dömda våldtäktsmän. Detta hör ihop med att varje våldtäkt räknas som ett fall i statistiken och uträkningen baseras på antalet anmälda våldtäkter och dömda gärningsmän. Vad händer då om vi har en serievåldtäktsman eller en man som våldtagit sin fru ett flertal gånger? Statistiken blir missvisande.

Vi har även en högre anmälningsbenägenhet och det kan bero på många olika orsaker vilket inte är nödvändigt att gå in på här, men även det leder till en ökad statistik av anmälda brott.

Antalet utsatta enligt NTU (Nationella trygghetsundersökningen) har legat på runt 0.8-0.9 % av befolkningen åren 2005 till 2011 och har troligtvis inte ökat. Undersökningen visar antalet utsatta för sexualbrott och antalet tillfrågade var 14’000 så det är statistiskt säkerställda siffror. Av dom brotten dessa personer blivit utsatta för är ungefär hälften av dom olika typer av sexuellt ofredande och blottning. Från 2011 till 2012 minskades faktiskt antalet anmälda våldtäkter med 3 %, men antalet våldtäkter har ökat. BRÅ förklarar

Sett över en tioårsperiod så har anmälda våldtäkterna ökat kontinuerligt, vilket har ett flertal orsaker. Medan polisanmälningar om sexualbrott har ökat i flera decennier, har andelen personer som i NTU uppger att de blivit utsatta för sexualbrott varit relativt stabil, motsvarande cirka 0,8 procent av samtliga tillfrågade. Sexualbrott är en av de brottstyper som polisanmäls i minst utsträckning – 23 procent av sexualbrotten anmäls (NTU 2011). Allt fler uppger däremot att de har anmält brottet till polisen, vilket motsvarar ökningen i kriminalstatistiken

Denna myt om att vi skulle ha den näst högsta våldtäktsfrekvensen i världen är alltså missvisande då det inte går att jämföra olika länders undersökningar på det enkla sätt som de som sprider denna myt gör. I och med att denna myt används för att svartmåla invandrare skapar den motsättningar och skrämmer alltså folk i onödan.

Eventuell överrepresentation avhandlas kanske i ett senare inlägg

Mer läsning om myten om att invandrare skulle ligga bakom alla våldtäkter
Högerextrema våldtäktsmyter faller på eget grepp
Vanligaste namnen i våldtäktsmål

Här är sanningen bakom statistiken för ”våldtäktslandet” Sverige

Vill ni läsa mer om myterna angående våldtäkter läs gärna denna ”Hur ser Våldtäktssverige ut på riktigt? Män födda i Norden våldtar” av Politifonen och Utomeuropeiska invandrare i norsk våldtäktsstatistik från samma blogg.

5 thoughts on “Myten om våldtäktsstatistiken

 1. Jakob says:

  Gammal post (dök upp när jag sökte på våldtäktsstatistik) men kände mig ändå tvungen att kommentera. Det är ingen som påstår att ALLA våldtäkter begås av invandrare eller ”utomeuropéer”, i de fall folk påstår det är den gruppen folk inte representativ för gruppen invandringskritiker/högerextrema/högerpopulister, eller hur du nu väljer att benämna folk med kritik på den förda migrationspolitiken. Vi (om ”vi” verkligen kan benämnas som endast en entitet) brukar istället peka på ÖVERREPRESENTATIONEN bland invandrare i brottsligheten, vilken är säkerställd även i Sverige; https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/1311776209675/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf

  Att du påpekar att det är fler norrmän än invandrare som begått våldtäkt finns det inget konstigt i det, eftersom att det bor FLER norrmän än invandrare i Norge, det hade varit en synnerligt extrem överrepresentation om antalet invandrare som våldtar varit fler än norrmännen. (Föreställ dig; 10 invandrare bor i Norge, och 90 norrmän. 2 invandrare begår våldtäkt, medan 5 norrmän gör det. Fler norrmän har begått våldtäkt, men rent procentuellt, i förhållande till deras del av befolkningen, så begår norrmän som grupp mindre våldtäkt än gruppen invandrare i detta rena tankexempel, utan några verkliga kopplingar)

  Jag hoppas att detta har förtydligat åtminstone min syn på det hela.

  Svara
  1. Q says:

   Du gör hela det okunniga samhället en otjänst med att länka till nån tjomme som sitter och fabricerar ihop sina egna tolkningar och som dessutom anger längst ner på sidan:

   1.Eftersom jag tog hänsyn till ändringarna i sexualbrottslagen 2005 hamnade fler våldtäkter i svenskarnas stapel. En stor del av de ”svenska” våldtäkterna är därför av den mindre allvarliga sorten.

   Det är för såna som ”Affe” som lagen har ändrats, det finns inget som heter en ”mindre allvarlig våldtäkt”, vi andra förstår det, men inte du och inte ”Affe” uppenbarligen.

   Svara
 2. Wiseguy says:

  Jag måste erkänn att detta är bland det dummaste jag läst på länge! Creds för det. 🙂

  Svara

Kommentera