Rasismen i Sverigedemokraternas principprogram del 1

Ofta får man frågan vad som är rasistiskt i Sverigedemokraternas principprogram och då efter som det inte finns färdiga svar utan man måste börja leta så avfärdas man och ens argument om att deras politik skulle vara rasistiskt. Nu är ju principprogrammet inte hela deras politik utan mest den teoretiska politiken och för att finna en helhet måste vi se på deras lagda motioner, deras uttalanden, deras representanters åsikter för det är dom som färgar deras politik för det plus principprogrammet är deras politik i praktiken inte det vad Åkesson sitter och säger i tv-intervjuer. Åkesson har en vision om vad han vill att SD ska vara, men övriga partiet säger tvärtom. För att återgå till principprogrammet så går det alldeles utmärkt att hitta det som är rasistiskt i det.

Från Sverigedemokraternas principprogram under första delen Sverigedemokraterna och demokratin:

…Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte delar samma språk. Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati

Vad betyder detta då? För att vi ska kunna leva tillsammans måste vi alltså tillhöra samma nation, kultur, språk och får absolut inte tillhöra olika folk. Är detta inte rasistiskt? ”Bevara Sverige Svenskt”? Vidare längre ner i programmet nämner de nedärvd essens i samband med deras människosyn (rasbiologi), vilket vi ska titta närmare på i ett annat inlägg.

5 thoughts on “Rasismen i Sverigedemokraternas principprogram del 1

 1. KE says:

  ”Vare sig negativ eller positiv särbehandling på basis av kön, ålder, sexuell läggning, nationalitet eller etnisk tillhörighet skall vara tillåtet på den svenska arbetsmarknaden.” Samtidigt som ledande SD politiker uttalar sig nedvärderande om både hbt personer, som personer av fel etnisk tillhörighet. Sverigedemokraterna och människan:
  Varje människa har ett grundläggande och okränkbart värde och varje människa har rätt till frihet, självbestämmande, trygghet, gemenskap samt de basala andliga och materiella grundförutsättningar som krävs för att kunna leva ett värdigt liv. Detta är dock inte sant, med tanke på alla uttalanden från SD politiker på främst internet bloggar.

 2. KE says:

  ”Sverigedemokraterna står för en mer nyanserad och därmed också en mer realistisk människosyn. Vår strävan är att utforma politiken efter hur vi tror att människan är och inte hur vi önskar att hon vore. Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen. Någon komplett förteckning över vad som ingår i denna mänskliga essens har vi ännu inte och kommer kanske heller aldrig att få. Till hjälp med att skapa en grovkornig bild kan vi dock ta den moderna vetenskapen och den mänskliga historien. Om det till exempel är så att en viss företeelse i olika varianter förekommit i nästan alla mänskliga samhällen i nästan alla tider, så menar vi att det är rimligt att anta den på något sätt är kopplad till den mänskliga essensen.” Vad är den mänskliga essensen? Ser verkligen ut som SD är inne på rasbiologi. Men kanske de har en poäng, då det finns mycket som tyder på att människor kan födas till våldsbenägna korkade rasister.

   1. Eaqhan says:

    Tack själv! Du har lagt ned ett gediget arbete och det ska du ju ha cred för.

    /Skvitt

Comments are closed.