Sverigedemokraternas motion: Avdemokratisering, politisk styrning och andra galenskaper

Sverigedemokraternas Josef Fransson har lagt en motion och visserligen står han ju själv som avsändare, men vi vet sen tidigare att de får inte lägga några motioner som inte innan granskats av partitoppen och flera av punkterna härstammar ifrån tidigare motioner och åsikter. Jag tänker gå igenom några av punkterna. Jag radar upp punkterna sen kommer min förklaring som ett ”Svar”. ”Riksdagen ställer sig bakom…” är bara formalia och en önskan av motionsskrivaren att riksdagen ska ge bifall åt det som står i motionen.

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera och banta public service och tillkännager detta för regeringen.
  Svar: Public service är en viktig del i vår demokrati. Deras uppgift är bland annat”Att programmen ska präglas av folkbildningsambitioner, att det ska finnas en mångfald av åsikter, olika intressen ska tillgodoses när det gäller religion, kultur och vetenskap samt att programmen ska ha hög kvalitet.”. Detta med att ge sig på Publicv service är något de tidigare uttalat sig och också motionerat om.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort presstödet och tillkännager detta för regeringen.
  Svar: Presstödet är även det en viktig del i vår demokrati. Precis som Public service så ger den möjlighet åt små tidningar eller andra medier att existera och ge en mångfald i medielandskapet. Att slopa presssstödet har de vid fela tillfällen redan motionerat om.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att halvera partistöden och tillkännager detta för regeringen.
  Svar: Det var partistödet som bland annat gjorde så att Sverigedemokraterna själva kunde växa när de var ett litet parti och var på väg in i riksdagen. Här är det oerhört viktigt att små partiet inte ska kastas ut ifrån demokratin bara för att de inte har råd.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra tjänstemannaansvar och beivra myndighetsaktivism och tillkännager detta för regeringen.
  Svar: Vad handlar det här om? Det är Sverigedemokraternas gamla paroll ”att landsförrädarna ska straffas” i ny tappning. Tänk er SD:s inofficiella propagandaorgan Samhällsnytts senaste klaver där de ringde upp en mamma till ett våldtäktsoffer och anklagade henne för att det var hennes fel då hon hade röstat på Moderaterna. En dagsaktuell nyhet är när Samhällsnytt hänger ut handläggare som nekat dom presstöd. Här kommer ett citat från deras utskick Vi säger vad du tänker från 1992 ”Sverige skall inte styras av fega landsförrädare som på grund av karriären ägnar sig åt flockbeteende och lägger sig platta för EG-byråkrater,utländska storföretag eller emigranter som, för att komma åt Sveriges sociala förmåner, påstår sig vara flyktingar.”
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning samt stödet till genusvetenskap och tillkännager detta för regeringen.
  Svar: Sverigedemokraterna är särartsfeminister och med det menas att de anser att män är män och kvinnor är kvinnor och har olika egenskaper. Tänk: ”Kvinnor ska stå vid spisen och föda barn”. Eftersom könsrollerna enligt Sverigedemokraterna redan är klara vid födseln så behövs heller ingen forskning i ämnet genus.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa ett regelverk för de institutioner som fördelar forskningsmedel, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Svar: Här blir det tydligt att Sverigedemokraterna vill styra forskningen. Skulle SD få makt så skulle endast den forskning de är intresserade av finnas. Tänk på deras klimatförnekelse och iver att bygga nya kärnkraft. Skulle miljöforskning finnas? Skulle forskning om förnybart bränsle finnas?
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka anslagen till universitet och högskolor där antivetenskapliga ideologier ges näring, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Svar. Återigen handlar detta om att styra inriktning och här vill de styra folkbildningen. Vilka ideologier menar de?
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga ned Jämställdhetsmyndigheten och tillkännager detta för regeringen.
  Svar: Sverigedemokraterna erkänner ingen ojämställdhet. De är särartsfeminister och anser att bland annat att kvinnor ska kvoteras in i mansdominerade maktpositioner är fel.
 9. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga ned Brå och tillkännager detta för regeringen.
  Svar: Brottsförebyggande rådet för statistik över brott precis som namnet säger. Frågan är varför de vill lägga ner BRÅ.
 10. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frånta ideella och ekonomiska föreningar myndighetsuppgifter och kapa tillhörande statsbidrag och tillkännager detta för regeringen.
  Svar: De som de menar här är Folkbildningsrådet och Krav. På Folkbildningsrådet hemsida beskrivs deras uppdrag så här.
  ”Varje år ger staten över fyra miljarder kronor i bidrag till folkbildningen för att stärka demokratin och samhällsengagemanget i Sverige. En av Folkbildningsrådets viktigaste uppgifter är att fördela de pengarna till folkhögskolor och studieförbund och säkerställa att de används på rätt sätt.”
 11. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga ned Allmänna arvsfonden och tillkännager detta för regeringen.
  Svar: Vart hade de tänkt att de pengar som ingen skulle ärvda då de avlidna saknar anhöriga eller genom testamente arvtagare ta vägen?
 12. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga ned Sida och tillkännager detta för regeringen.
  Svar: SIDA är ett biståndsmyndighet som säkerställer att bidrag hamnar där de ska och de viktigaste områdena är att motarbeta fattigdom, säkerställa demokrati och att de mänskliga rättigheterna följs. Men Sverigedemokraterna vill ju dra in bistånd till fattiga länder så detta är väl en naturlig del i deras linje att mer eller mindre skita i andra människor i andra länder.
 13. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minimera Sveriges engagemang i FN och tillkännager detta för regeringen.
  Svar: För att Sverige ska kunna påverka sin omvärld så krävs det också ett medlemskap och engagemang i FN. Här visar de återigen en vilja att låsa in sig och inte bry sig om vad som sker utanför våra gränser. Vi kan inte heller välja vilka delar vi vill ur FN:s uppdrag. Antingen är vi med eller så är vi det inte.
 14. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda ekonomiskt stöd från det offentliga till föreningar som helt eller delvis producerar ideologi och propaganda, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Svar: Här tänker jag på föreningar som Ungdom mot rasism, RFSL osv. kommer att drabbas.
 15. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda att offentligfinansierade verksamheter köper tjänster och certifieringar av ideella föreningar som helt eller delvis producerar ideologi och propaganda, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Svar: Här drabbas t.ex RFSL som säljer hbtq-certifieringar till företag, kommuner och myndigheter vilket passar SD:s agenda helt i och med deras motstånd mot Hbtq.
 16. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frånta fackförbunden rätten att administrera a-kassan och tillkännager detta för regeringen.
  Svar: Vi vet att Sverigedemokraterna är det mest löntagarfientliga och fackföreningsfientliga partiet i Riksdagen och detta går helt i linje med detta. De vill inte att fackföreningarna ska vara politiska, men det är ju deras uppgift att försöka påverka så att löntagare får det bättre och det är omöjligt att göra om de vore opolitiska. Sen var faktiskt fackföreningarna sprungna ur arbetarrörelsen. Detta hatar Sverigedemokraterna då arbetare känner mer solidaritet med varandra än vad de gör gentemot nationen. För nationalister så gäller ”Nationen framför allt” vilket var parollen i partiprogrammet för det numera uteslutna ungdomsförbundet SDU.
 17. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglera tillsättning av myndighetschefer och landshövdingar och tillkännager detta för regeringen.
  Svar: Här handlar det om att Sverigedemokraterna vill ha politiskt styrda myndighetschefer. Det kommer om SD få makt styras av SD:s agenda. Detta är något både Hitler och Mussolini gjorde på 20-30-talet
 18. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reglera tillsättning av ambassadörer och tillkännager detta för regeringen.
  Svar: Här vill de att ambassadörer ska ha arbetat med diplomati innan de får arbeta som ambassadörer. Logiskt?
 19. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta om lobbyistregister och tillkännager detta för regeringen.
  Svar: Här kommer en helt ologisk punkt då Sverigedemokraterna helt vägrar visa vilka som de får bidrag ifrån. Vi vet ju sen tidigare att de fått pengar och andra medel i från både rasister. fascister och antisemiter och deras samarbete tillsammans med Svenskt näringsliv var inte meningen att vi skulle få reda på.

Som vi ser leder flera punkter till en avdemokratisering och flera också till en politisk styrning i områden där ingen politisk styrning ska finnas. Ett par av punkterna i motionen är också helt ologiska, men det är ju Sverigedemokraterna vi har att göra med. Att bara Fransson står bakom är troligtvis ett sätt att testa sig fram för att senare också låta dessa frågor bli partiets kommande linje. Vi får absolut inte se detta som en enskild motion utan vi måste tänka på deras övriga motioner och se till att få en samlad bild över det Sverige de vill ha. Har man lite kunskap om deras politik så är det ett samhälle ingen vill ha. Jag brukar säga att vill man veta vad Sverigedemokraterna är för parti så måste man inte bara läsa och förstå deras principprogram utan man måste också se till deras uttalanden och motioner och här har vi en av de sistnämnda. En motion som verkligen visar ett Sverige vi inte vill ha.