Tagg: mord


Dödligt våld och den missvisande statistiken

Dödligt våld

Det sprids siffror på sociala medier som visar att antalet anmälda brott med dödlig utgång är högre än vad de egentligen är. Visst man ska kolla upp statistik innan man kommer med ett påstående, men man bör nog också läsa om siffrorna och se om det finns en förklaring till de siffror som presenteras. På sidan sju i BRÅ:s rapport ”Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014” finner vi denna text

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Dödligt våld är ett begrepp som omfattar mord, dråp och misshandel med dödlig utgång. Enligt Brås statistik över konstaterade fall av dödligt våld föll totalt 87 personer offer för sådant våld under 2014. Såväl Brås uppgifter som Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik visar en minskning av det dödliga våldet sedan 90-talets början. Under samma period visar statistiken över anmälda brott en stadig ökning. Skillnaden förklaras i huvudsak av att en allt större andel av anmälningarna av dödligt våld under senare utredning visar sig vara något annat (exempelvis självmord, olyckor eller alkohol – eller narkotikaförgiftning, samt försök, förberedelse eller stämpling till brott). 2 Enskilda anmälningar som omfattar många fall av dödligt våld och som visar sig vara ogrundade, påverkar också enskilda år. Exempelvis beror den förhöjda nivån 2010 på en enskild anmälan från Kalmar där någon anmält totalt 74 fall av mord eller dråp som efter utredning visade sig vara ogrundade. Den förhöjda nivån 2014 kan delvis förklaras med att polisens så kallade Cold Case-grupp återupptog 28 gamla mordutredningar, och av administrativa skäl registrerades varje utredning som en ny anmälan. Varje år anmäls också ett antal fall av dödligt våld som har begåtts utomlands[/otw_shortcode_quote]

Dödligt våld

Detta gäller alltså antalet anmälda brott med dödlig utgång och inte det faktiska antalet som 2014 stannade på 87 st. När vi utelämnar fakta medvetet eller omedvetet så sprider vi en missvisande bild av verkligheten och som i det här fallet nyttjas dessa siffror som argument mot invandring, men som jag skrev i mitt inlägg Antalet mord vs ökad invandring så ökar invandringen medan antalet mord per år minskar.

Antalet mord vs ökad invandring

Allt för ofta får man höra att i den ökade invandringens kölvatten så ökar även våldet med dödlig utgång, men det finns inga siffror som stödjer detta. Tvärtom så sjunker mordfrekvensen och invandringen ökar. Vi har sett ett nedåtgående trend när det gäller antalet mord och det inte enbart i Sverige utan i hela västvärlden. I Sverige ligger vi på samma nivå som på 90-talet och antalet mord året 2012 har inte varit så här få sen 60-talet.

Invandringen och då särskilt asylinvandringen ökar, men det har sin förklaring i antalet oroshärdar ute i världen. Vi såg samma ökning under Irakkriget på 90-talet. Så ska vi titta på två grafer som visar först minskningen av mord och sen invandringen.

Alla kurvor pekar nedåt förutom att Norge hade en topp 2011. Ett år då rasismen gick för långt.

Untitled-19

Ser vi på immigration till de fyra länderna så ser vi att alla kurvor pekar uppåt.

Untitled-20

Hittade inga siffror för Finland före år 2006. Min finska är begränsad till några enstaka svärord.

Detta bekräftas också av det som händer med svenska fängelser

tomma fängelser4

Mer läsning om det minskande antalet mord

Antalet mord halverat sedan 90-talet 

Allvarliga våldsbrotten minskar i Sverige

9 myter om mord

Om de tomma fängelserna

I den nationella trygghetsundersökningen som BRÅ släpper varje år visar i kapitel 4 Oro och otrygghet på att  otryggheten har ökat från 2013 till 2014.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver-background” color_class=”otw-black-text”]Nästan åtta av tio personer oroar sig i någon utsträckning över brottsligheten i samhället. Den totala andelen som känner en sådan oro har ökat med 5 procentenheter sedan NTU 2013. De personer som anser att brottsligheten i samhället har ökat kraftigt och de som har ett litet förtroende för rättsväsendet är fyra gånger mer otrygga än de som anser att brottsligheten har varit oförändrad/minskar och de som har ett stort förtroende för rättsväsendet.[/otw_shortcode_quote]

Varför? Min gissning är att med hjälp av sociala medier sprids nyheter fortare och når flera människor och därför upplevs antalet högre än vad de egentligen är. Hatsajterna som sprider propaganda som misskrediterar invandringen och invandrare har också fått större fotfäste och når fler än tidigare. De som följer dessa sidor har också ett lägre förtroende för rättsväsendet och det i samband med att de får uppgifter från dessa sajter gör att de känner mer oro och otrygghet. Detta är min gissning och ska inte tas för vedertagen fakta, men gissningen tål att funderas på.

En viss del sympatisörer av ett särskilt parti påstår att morden ökar, men i så fall varför visar det sig inte i statistiken då? Vad har de stödet för detta? Är det för att PK mörkar och att alla anmäler inte att de blivit mördade? Vem vet?

UPPDATERING

KRIMVÅRD-6

I en artikel i Dagens juridik ”Antalet nyintagna fångar nere på 50-talets nivå – och straffen för narkotikabrott har halverats på tio år” tar de upp Kriminalvårdens statistikrapport som släpptes 26/5 2015. Rapporten visar en kraftig nedgång av antalet nyintagna och 2014 var antalet det lägsta i modern tid.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered” background_color_class=”otw-silver-background” color_class=”otw-black-text”]I Kriminalvårdens rapport redovisas kvinnor och unga för sig. Minskningen gäller även dessa grupper. För nyintagna unga, under 21 år, märks nedgången mer än för andra grupper. Störst är minskningen bland dem i anstalt eller skyddstillsyn med våldsbrott som huvudbrott.[/otw_shortcode_quote]

Rapporten

Det är säker någon som kommer med argumentet att i Sverige så löser polisen färre brott än i övriga Europa. BRÅ har nyligen i en rapport från oktober 2014 konstaterat att skillnaderna i uppklaring mellan länder inte är så stora om man mäter på samma sätt. För att få en säkrare uppfattning i frågan om hur stora de reella skillnaderna i effektivitet är, har Brå valt ett helt nytt mått för att jämföra länderna, som enl BRÅ är mer rättvisande. Antalet personer per 1 000 invånare som utsätts för brott är ungefär det­ samma i jämförbara länder. Antalet lagföringar per 1 000 invånare är därför ett bra mått på hur väl samhället, genom polisen och det övriga rättsväsendet, lyckas straffrättsligt reagera på dessa brott. Mätt på det sättet ligger effek­tiviteten hos svensk polis och åklagare på samma nivå som andra länders. Då ser antalet lagföringar per 1000 invånare ut så här: Norge 16, Sverige 14 , Danmark 14 , Tyskland 12 , Holland 10 personer.

Artikel

Rapport

UPPDATERING 2

Vilka är det då som är är gärningsmännen? Boken ”Människan, brottet, följderna. Kriminalitet och kriminalvård i Sverige” som kom ut 2000 och gäller för åren 1990-1998 förklarar hur det ligger till

Bland de utrikesfödda i mordstatistiken dominerar nordbor, särskilt finländare. Av 729 gärningsmän under perioden 1990-1998 var 80 stycken (11 %) födda i Finland. Svenskar och nordbor utgör 79 % av alla gärningsmännen och 85 % av offren. Inkluderas övriga européer stiger siffran till 88 % av gärningsmännen och 89 % av offren. Vid våldsbrott som får dödlig utgång har ofta gärningsman och offer bakgrund från samma land (Rying 2000).

Det dödliga våldet i Finland är mycket intressant. Även om det vid första anblick kan tyckas irrelevant eftersom artikeln handlar om Sverige, så är deras statistik värd att uppmärksamma och syna. Finland har en betydligt mer restriktiv invandringspolitik än Sverige, men trots att deras samhälle är mer ‘etniskt homogent’, har Finland dubbelt så många fall av dödligt våld som Sverige, räknat per 100 000 invånare.

Som kuriosa kan även nämnas att 60 % av alla offer för mord och dråp i Sverige under 1980-talet hade finsk härstamning (Ekbom, Engström & Göransson. Människan, brottet, följderna. Kriminalitet och kriminalvård i Sverige. s. 122, ISBN 978-91-27-13244-3).

Kan det ha förändrats så pass mycket när antalet mord har minskat så drastiskt?

Källa

Mer läsning: 9 myter om mord

Uppdatering 3

 [otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Andelen personer som misshandlats har i stort sett legat still sedan 1990. Men sjukvårdsdata tyder på att den grova misshandeln, där offren hamnar på sjukhus, har minskat.[/otw_shortcode_quote]

Brott på fallrepet

UPPDATERING 4

Det finns kritiker som hävdar motsatsen att det dödliga våldet inte minskar utan det är sjukvården som räddar flera liv, men sjukvårdsstatistiken visar samma trend som det med det dödliga våldet, alltså att det sjunker. Socialstyrelsens rapport visar att allt färre patienter läggs in för sluten somatisk vård på grund av övergrepp av annan person (skottskador, knivskador, skador från andra tillhyggen, slag och sparkar etcetera).

Göteborgspostens artikel

Socialstyrelsens rapport

Antalet skjutningar minskar och det syns tydligt i Göteborg

Minskade skjutningar

Kraftig minskning av antal skjutningar i Göteborg