Antalet mord vs ökad invandring

Allt för ofta får man höra att i den ökade invandringens kölvatten så ökar även våldet med dödlig utgång, men det finns inga siffror som stödjer detta. Tvärtom så sjunker mordfrekvensen och invandringen ökar. Vi har sett ett nedåtgående trend när det gäller antalet mord och det inte enbart i Sverige utan i hela västvärlden. I Sverige ligger vi på samma nivå som på 90-talet och antalet mord året 2012 har inte varit så här få sen 60-talet.

Invandringen och då särskilt asylinvandringen ökar, men det har sin förklaring i antalet oroshärdar ute i världen. Vi såg samma ökning under Irakkriget på 90-talet. Så ska vi titta på två grafer som visar först minskningen av mord och sen invandringen.

Alla kurvor pekar nedåt förutom att Norge hade en topp 2011. Ett år då rasismen gick för långt.

Ser vi på immigration till de fyra länderna så ser vi att alla kurvor pekar uppåt.

Hittade inga siffror för Finland före år 2006. Min finska är begränsad till några enstaka svärord.

Detta bekräftas också av det som händer med svenska fängelser

Mer läsning om det minskande antalet mord

Antalet mord halverat sedan 90-talet 

Allvarliga våldsbrotten minskar i Sverige

9 myter om mord

Om de tomma fängelserna

I den nationella trygghetsundersökningen som BRÅ släpper varje år visar i kapitel 4 Oro och otrygghet på att  otryggheten har ökat från 2013 till 2014.

Nästan åtta av tio personer oroar sig i någon utsträckning över brottsligheten i samhället. Den totala andelen som känner en sådan oro har ökat med 5 procentenheter sedan NTU 2013. De personer som anser att brottsligheten i samhället har ökat kraftigt och de som har ett litet förtroende för rättsväsendet är fyra gånger mer otrygga än de som anser att brottsligheten har varit oförändrad/minskar och de som har ett stort förtroende för rättsväsendet.

Varför? Min gissning är att med hjälp av sociala medier sprids nyheter fortare och når flera människor och därför upplevs antalet högre än vad de egentligen är. Hatsajterna som sprider propaganda som misskrediterar invandringen och invandrare har också fått större fotfäste och når fler än tidigare. De som följer dessa sidor har också ett lägre förtroende för rättsväsendet och det i samband med att de får uppgifter från dessa sajter gör att de känner mer oro och otrygghet. Detta är min gissning och ska inte tas för vedertagen fakta, men gissningen tål att funderas på.

En viss del sympatisörer av ett särskilt parti påstår att morden ökar, men i så fall varför visar det sig inte i statistiken då? Vad har de stödet för detta? Är det för att PK mörkar och att alla anmäler inte att de blivit mördade? Vem vet?

UPPDATERING

I en artikel i Dagens juridik ”Antalet nyintagna fångar nere på 50-talets nivå – och straffen för narkotikabrott har halverats på tio år” tar de upp Kriminalvårdens statistikrapport som släpptes 26/5 2015. Rapporten visar en kraftig nedgång av antalet nyintagna och 2014 var antalet det lägsta i modern tid.

I Kriminalvårdens rapport redovisas kvinnor och unga för sig. Minskningen gäller även dessa grupper. För nyintagna unga, under 21 år, märks nedgången mer än för andra grupper. Störst är minskningen bland dem i anstalt eller skyddstillsyn med våldsbrott som huvudbrott.

Rapporten

Det är säker någon som kommer med argumentet att i Sverige så löser polisen färre brott än i övriga Europa. BRÅ har nyligen i en rapport från oktober 2014 konstaterat att skillnaderna i uppklaring mellan länder inte är så stora om man mäter på samma sätt. För att få en säkrare uppfattning i frågan om hur stora de reella skillnaderna i effektivitet är, har Brå valt ett helt nytt mått för att jämföra länderna, som enl BRÅ är mer rättvisande. Antalet personer per 1 000 invånare som utsätts för brott är ungefär det­ samma i jämförbara länder. Antalet lagföringar per 1 000 invånare är därför ett bra mått på hur väl samhället, genom polisen och det övriga rättsväsendet, lyckas straffrättsligt reagera på dessa brott. Mätt på det sättet ligger effek­tiviteten hos svensk polis och åklagare på samma nivå som andra länders. Då ser antalet lagföringar per 1000 invånare ut så här: Norge 16, Sverige 14 , Danmark 14 , Tyskland 12 , Holland 10 personer.

Artikel

Rapport

UPPDATERING 2

Vilka är det då som är är gärningsmännen? Boken ”Människan, brottet, följderna. Kriminalitet och kriminalvård i Sverige” som kom ut 2000 och gäller för åren 1990-1998 förklarar hur det ligger till

Bland de utrikesfödda i mordstatistiken dominerar nordbor, särskilt finländare. Av 729 gärningsmän under perioden 1990-1998 var 80 stycken (11 %) födda i Finland. Svenskar och nordbor utgör 79 % av alla gärningsmännen och 85 % av offren. Inkluderas övriga européer stiger siffran till 88 % av gärningsmännen och 89 % av offren. Vid våldsbrott som får dödlig utgång har ofta gärningsman och offer bakgrund från samma land (Rying 2000).

Det dödliga våldet i Finland är mycket intressant. Även om det vid första anblick kan tyckas irrelevant eftersom artikeln handlar om Sverige, så är deras statistik värd att uppmärksamma och syna. Finland har en betydligt mer restriktiv invandringspolitik än Sverige, men trots att deras samhälle är mer ‘etniskt homogent’, har Finland dubbelt så många fall av dödligt våld som Sverige, räknat per 100 000 invånare.

Som kuriosa kan även nämnas att 60 % av alla offer för mord och dråp i Sverige under 1980-talet hade finsk härstamning (Ekbom, Engström & Göransson. Människan, brottet, följderna. Kriminalitet och kriminalvård i Sverige. s. 122, ISBN 978-91-27-13244-3).

Kan det ha förändrats så pass mycket när antalet mord har minskat så drastiskt?

Källa

Mer läsning: 9 myter om mord

Uppdatering 3

 Andelen personer som misshandlats har i stort sett legat still sedan 1990. Men sjukvårdsdata tyder på att den grova misshandeln, där offren hamnar på sjukhus, har minskat.

Brott på fallrepet

UPPDATERING 4

Det finns kritiker som hävdar motsatsen att det dödliga våldet inte minskar utan det är sjukvården som räddar flera liv, men sjukvårdsstatistiken visar samma trend som det med det dödliga våldet, alltså att det sjunker. Socialstyrelsens rapport visar att allt färre patienter läggs in för sluten somatisk vård på grund av övergrepp av annan person (skottskador, knivskador, skador från andra tillhyggen, slag och sparkar etcetera).

Göteborgspostens artikel

Socialstyrelsens rapport

Antalet skjutningar minskar och det syns tydligt i Göteborg

Kraftig minskning av antal skjutningar i Göteborg

18 thoughts on “Antalet mord vs ökad invandring

 1. Björn says:

  Det saknas ett årtal i slutet av det första stycket av artikeln:

  ”I Sverige ligger vi på samma nivå som på 90-talet och siffrorna har inte varit så här långa sen. Antalet”

  Jag förväntar mig ett årtal före punkten efter ”sen”.

 2. Tobias Eklund says:

  Helvete, märk dina axlar ordentligt! Ingen vill leta efter förklaringen till en figur i brödtexten.

 3. herrgregerndreas says:

  ”Hatsajterna som sprider propaganda som misskrediterar invandringen och invandrare har också fått större fotfäste och når fler än tidigare.”

  Tror inte man ska underskatta feministiska rörelsen heller. I realiteten så är ju män 3ggr så mer utsatta på nätterna på väg hem, men det är ju knappast det budskapet som media ger ut.

 4. Harald Haeg says:

  Hej!

  Din användning av statistik är fel. I Norge var det 32 mord i 2007 och enligt Norska polisen 27 i 2014, men man har ändrat vad som är med i statistiken. Följande mord är inte med i 2014.

  Drapene som registreres i databasen er begått i Norge, eller om bord i norske skip i internasjonalt farvann.
  Oversikten innbefatter ikke:
  Drap på – eller begått av – nordmenn i utlandet
  § 229 legemsbeskadigelse med døden til følge
  § 148 mordbrann
  § 153 giftdrap
  § 231 grov legemsbeskadigelse (med døden til følge 21 år)
  § 234 barnedrap
  § 239 uaktsomt drap
  § 268 grovt ran (med døden til følge 21 år)

  Vad som är med eller inte i den Svenska statistiken vet jag inte, och det framkommer heller inte i BRÅs rapport.

 5. Gunnar Boxström says:

  Snubblade på ditt påstående från Augusti. Är det inte dags för en uppdatering av det dödliga våldet och hur det minskar?
  Enligt BRÅ så var det:
  2012 68 mord
  2013 87 mord
  2014 87 mord
  2015 112 mord

  För mig ser det ut som en ökande trend snarare än minskande. På BRÅ hittar jag inga siffror per per år före 2002 men räknat från 2002 blev det rekord 2015.
  Eller tycker du som BRÅ att en ökning på fyra år från 67 till 112 bara är en ”naturlig variation”?

  1. polimasaren says:

   Ett år av en ökning av mord är inget trendbrott. Det ska till flera år av ökning om ökningen ska vara statistiskt säkerställt. Det finns några förklaringar till ökningen 2015 och det är bland annat flera uppgörelser i den undre världen och bland kriminella gäng. Det har också skett en hel del händelser där fler en en person har mördats vid ett och samma tillfälle. 2012 var ett år då morden låg väldigt lågt.

   Från BRÅ https://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2015-04-01-konstaterade-fall-av-dodligt-vald.html

   Omfattning och utveckling av det dödliga våldet
    År 2014 konstaterades 87 fall av dödligt våld i Sverige. Det är samma antal som 2013.
    Den senaste tioårsperioden har antalet fall av dödligt våld fluktuerat mellan 68 och 111 fall årligen.
    I ett längre perspektiv uppvisar utvecklingen av det dödliga våldet en nedåtgående trend.
   Brottsinformation
    År 2014 var offret i 71 procent av fallen en man och i 29 procent av fallen en kvinna. Fördelningen mellan könen har sett likartad ut sedan 1990-talet.
    I närmare en tredjedel (32 %) av de konstaterade fallen av dödligt våld 2014 användes skjutvapen, vilket är en något högre andel än 2013 (30 %).
   Regional fördelning
    Merparten av de konstaterade fallen av dödligt våld 2014 anmäldes i något av storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Dessa utgjorde tillsammans 63 procent av de konstaterade fallen, vilket innebär en minskning med 3 procentenheter jämfört med 2013. Relaterat till folkmängden var dessa län överrepresenterade.

 6. Satan vad arg jag är says:

  Med ditt djävla resonemang om trendbrott, så kan vi dra en parallell , vi släpper lös Anders Eklund på ett dagis, han får där härja fritt, inget djävla trendbrott har ökat, utan man får slå ut det på en längre tid, hur i helvete menar du, är du dum i hela djävla huvudet.

  1. polimasaren says:

   Du är inte så duktig på att läsa statistik va? Det finns säkert någon matematikbok på mellanstadienivå på någon secondhandaffär så du kan läsa i kapp. Ha en fortsatt trevlig dag.

   1. Johan says:

    ’Satan vad arg’ kanske uttrycker sig lite drastiskt men hans poäng är tydlig. Ökningen kan ju mycket väl vara en reell ökning. Du verkar på nåt sätt desperat att hitta alla förklaringar förutom den. Du säger själv att det kan bero på ovanligt många gängmord. Vad beror då dessa på? Är inte detta något som ändrats i samhället som tyder på att det sannolikt inte bara är en naturlig variation? Har dessa gäng uppstått under 2015 och sen försvunnit? Vad är det för människor som var medlemmar i dessa gäng? Var kom de ifrån och tog de isf vägen om din teori stämmer? Du, Brå och era gelikar verkar ha en agenda. Vad är den?

    1. Gunnar says:

     ”Ett år av en ökning av mord är inget trendbrott. Det ska till flera år av ökning om ökningen ska vara statistiskt säkerställt”

     Enligt BRÅ:
     2012 = 68 mord
     2013 = 87 mord
     2014 = 87 mord
     2015 = 112 mord

     Fyra år av ökning?

     För 2016 finns ingen statistik utom Elisabeth Höglunds som hittills pekar mot 79 mord tom Juni-2016.
     Jag är medveten om att EH’s siffra är en journalistisk produkt men hon redovisar varje ”mord” och hur hon räknat.
     Så det går att dubbelkolla.
     Samtidigt, jag ringde till BRÅ och frågade hur det egentligen stod till med halvårsstatistiken och det lite märkliga är att medan båtstölder eller våldtäkt mot barn redovisas i detalj så slås ”brott mot person” ihop i en kategori!
     Så huruvida någon bara blivit hotad eller verkligen blev mördad framgår inte av BRÅ’s preliminära siffror.
     Så jag ställde en annan fråga, hur man definerar ett trendbrott?
     Svaret var att man tar en femårsperiod och jämför den mot den föregående femårsperioden och om de kurvorna då viker av så har man ett trendbrott.

     Som sagt är årets siffror högst osäkra och det kan förstås inträffa att alla mördare tar semester resten av året, men det ser ut som att 2016 blir värre än 2015 och då har vi en konstant ökande trend i fem år, som ett brott mot den föregående perioden av sjunkande dödligt våld!

     Fast jag är ganska säker på att ett sådant resultat kommer att generera förklaringar som även med det perspektivet kommer att visa att statisiken ljuger när den inte följer vad som är ”rätt”.

     1. Polimasaren says:

      Sen svar. 2012 var ett extremår där antalet dödligt våld var väldigt lågt. Hade du visat några år tidigare så hade detta synts. Nu finns det preliminär statistik och den visar på 105 fall år 2016.

      Elisabet Höglund är ett skämt. Hon har läst tidningarna och sammanställt antalet fall där polisen har rubricerat dödsfall som misstänkt mord. Det hon borde ha vetat om är att polisen rubricerar ofta fall där dödsorsak är okänd av utredningstekniska skäl. De får alltså tillgång till mer utredningsmedel. Detta hade hon vetat om hon satt sig in i statistiken och hur allt fungerar. Hon har också tagit med gamla fall där kropp hittats under det år hon förde sin statistik. Forskare har också tillgång till mer information som en privatperson inte har vilket Höglund är. Hon och hennes statistik ska således inte tas på allvar.

  1. Polimasaren says:

   Tack för att du delar en länk som ger mig rätt
   ”Våldsbrott
   Dödligt våld
   Ökningen av anmälda misshandelsfall, mord och dråp i Sverige 1975-2006. Per 100 000 invånare. Notera att antal dödsfall förorsakade av våldsbrott har legat relativt konstant på 100 per år.

   Varje år dör omkring 100 personer på grund av dödligt våld i form av mord, dråp och misshandel med dödlig utgång. Ungefär så har det sett ut under de senaste trettio åren. Inte heller det dödliga våld som begås av ungdomar har ökat över tid.i Sverige 1975-2006. Per 100 000 invånare. Notera att antal dödsfall förorsakade av våldsbrott har legat relativt konstant på 100 per år.”

   1. Polimasaren says:

    Anledningen för att det ser ut som att det ökar från 2013 är att 2012 var ett extremår där det dödliga våldet var väldigt lågt. Ja, om man ser till det så ökade våldet 20155 till 112 fall, men minskade igen 2016 till 105.

    1. Polimasaren says:

     Morden har alltså sjunkit sen 90-talet och det trots att vi blivit 1 1/2 miljon fler människor i Sverige

 7. Adam says:

  Ironiskt, med facit i handen vänder statistiken starkt uppåt ungefär samma år detta publicerades, enl Brå.

  1. Polimasaren says:

   Ännu mer ironiskt blir det när antalet mord nu ligger på samma nivåer som var på 90-talet och vi har sen dess blivit mer än 1 1/2 miljon mer människor i Sverige och en avsevärd del av dessa är människor med invandrarbakgrund.

Comments are closed.