Dödligt våld och den missvisande statistiken

Dödligt våld

Det sprids siffror på sociala medier som visar att antalet anmälda brott med dödlig utgång är högre än vad de egentligen är. Visst man ska kolla upp statistik innan man kommer med ett påstående, men man bör nog också läsa om siffrorna och se om det finns en förklaring till de siffror som presenteras. På sidan sju i BRÅ:s rapport ”Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014” finner vi denna text

Dödligt våld är ett begrepp som omfattar mord, dråp och misshandel med dödlig utgång. Enligt Brås statistik över konstaterade fall av dödligt våld föll totalt 87 personer offer för sådant våld under 2014. Såväl Brås uppgifter som Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik visar en minskning av det dödliga våldet sedan 90-talets början. Under samma period visar statistiken över anmälda brott en stadig ökning. Skillnaden förklaras i huvudsak av att en allt större andel av anmälningarna av dödligt våld under senare utredning visar sig vara något annat (exempelvis självmord, olyckor eller alkohol – eller narkotikaförgiftning, samt försök, förberedelse eller stämpling till brott). 2 Enskilda anmälningar som omfattar många fall av dödligt våld och som visar sig vara ogrundade, påverkar också enskilda år. Exempelvis beror den förhöjda nivån 2010 på en enskild anmälan från Kalmar där någon anmält totalt 74 fall av mord eller dråp som efter utredning visade sig vara ogrundade. Den förhöjda nivån 2014 kan delvis förklaras med att polisens så kallade Cold Case-grupp återupptog 28 gamla mordutredningar, och av administrativa skäl registrerades varje utredning som en ny anmälan. Varje år anmäls också ett antal fall av dödligt våld som har begåtts utomlands

Detta gäller alltså antalet anmälda brott med dödlig utgång och inte det faktiska antalet som 2014 stannade på 87 st. När vi utelämnar fakta medvetet eller omedvetet så sprider vi en missvisande bild av verkligheten och som i det här fallet nyttjas dessa siffror som argument mot invandring, men som jag skrev i mitt inlägg Antalet mord vs ökad invandring så ökar invandringen medan antalet mord per år minskar.