Vidrig människosyn…

På senare tid har nya ord och uttryck myntas. Invandrarkritisk, svenskfientlighet, islamonausea, IQ-invandring för att nämna några.
Som jag skrev i mitt förra inlägg har rasisterna börjat kallas sina argument för invandrarkritik. Motståndare till rasisternas ideologi kallas för svenskfientliga. Islamonausea, alltså att må illa av islam. IQ-invandring kanske det mest vidrigaste av dem alla. Att döma folk efter deras IQ och t.o.m. vilja neka dem en fristad från förföljelse och tortyr enbart för att de kanske inte kan läsa, inte fått chansen att gå i skola. För det mesta rör det sig om gamla fördomar att vissa länder skulle vara underutvecklade.

Jag citerar en gammal Dagens nyheter-artikel:

Årets enkät inkluderade kunskapsfrågor och svaren visar att huvuddelen av de tillfrågade inte alls känner till de stora framsteg som skett i de flesta länder som fått bistånd. En av frågorna löd: Hur stor andel av unga (15–25 år) i Tanzania kan läsa? Rätt svar är ungefär 8 av 10. Men de flesta svenskar tror att mindre än hälften av unga tanzanier kan läsa. En tredjedel tror att det bara är 2 av 10 som kan läsa. Endast några få procent av svenskarna svarar rätt.”
Ett till intressant citat från samma artikel:
”Hjälp mig, snälla läsare, berätta för alla ni träffar att det numera till och med föds färre än 2,5 barn per kvinna i Bangladesh. Motsvarande siffra i de andra stora muslimska länderna är 3,5 i Pakistan, 2,6 i Indien, 2,1 i Indonesien och bara 1,7 barn per kvinna i Iran (lägre än i Sverige).

Det är inte konstigt att det fördomar fortfarande finns när människor inte vet och förstår att tiderna förändras.
Inte förrän 1930-talet blev skolplikten sjuårig i Sverige och på 1950-talet utökades skolplikten från sju år till åtta år. Det var således inte så länge sedan svenskar hade mycket lägre utbildningsnivå.
År av krig, inbördeskrig och kolonialism har satt sina spår i u-länder. Unga kvinnor har nekats att gå i skola, unga pojkar har tvingats bli soldater. Västvärldens stormakter har tryckt ner invånarna och gett dom mindre rättigheter, haft dom som slavar i vissa länder.
Det tar tid att bygga upp mänskliga rättigheter, skolväsende och infrastruktur när internationella företag suger ut landets resurser och inte ger något till landets befolkning.
En av anledningarna att Sverige kommit så långt i utvecklingen är att vi stod utanför andra världskriget och på så sätt kunde ha en blomstrande industri som gav en rejäl skjuts i landets ekonomi. Vi kunde bygga upp landet med dessa resurser.

När det gäller rasisternas uttryck IQ-invandring gäller detta oftast invandring från länder i Afrika, t.ex Somalia, Eritrea och Etiopien. Fattiga länder med lång tids inbördeskrig.
Skulle dessa människor ha ett sämre värde? Är inte deras liv lika värt som andra?
Är det att de bor för långt bort och blir kanske lite overkliga när man inte kan se dom, ta på dom?
Jag ställer bara en fråga till dessa som använder sig av detta uttryck: Vad ger er rätten att döma ut andra människor?