Fria tider och ”tågincidenten”

Fria tider har skrivit en artikel om att asylsökande ska ha plundrat ett tåg och den ”nyheten” har Exponerat hakat på. Eftersom det har spridits en hel del lögner om flyktingar på sista tiden så bör man granska det som sprids. Jag bifogar två länkar längst ner i inlägget om både Fria tiders och den ”Sverigevänliga” rörelsens lögner och det är en hel del. Det är inte så illa pinkat eftersom dessa bloggar inte har granskats i så stor utsträckning som de borde ha gjorts vilket jag hoppas det blir en ändring på. Som källa till påståendet använder sig Fria tider…

En av dem, som vill vara anonym av rädsla för repressalier från sin arbetsgivare, berättar om en incident förra veckan ombord på ett tåg som uppgiftslämnaren själv inte var med på

Metro har kollat med SJ som inte har fått några såna här incidenter rapporterade. Inte heller fackförbundet Seko SJ som organiserar de anställda på SJ har hört talas om detta och de brukar få reda på ganska snabbt om det händer allvarliga incidenter. Detta visste förstås Fria tider som skrev nedan kommentar för att garantera att deras läsare skulle tro på det som står i artikeln. Den nyfascistiska sajten skriver i artikeln om en annan händelse där polisen har varit tvungen att omhänderta en person vilket också bekräftas av SvT och och blandar den nyheten med ”tågincidenten”. Troligtvis för att ge sken av att artikeln har en viss legitimitet. Tillsammans med dessa nyheter så skriver F.T. också att personal ska ha klagat på att SJ har tagit bort ID-kravet ombord på tågen. Skälet till klagomålet ska vara att personal anser sig smuggla illegala flyktingar.

SJ har, enligt källan, sedan dess försökt belägga sina anställda med munkavle och beordrat dem att inte berätta om den politiskt känsliga händelsen

Flyktingar per automatik är inte illegala utan tvärtom är det en av de Mänskliga rättigheterna att få söka asyl och få sin ansökan prövad. Det är inte olagligt att hjälpa en flykting att gömma sig så länge det inte görs av vinstintresse ( §7 i utlänningslagen). Enligt §8 i samma lag så är det olovligt att hjälpa en flykting olovligt komma in i landet och passera genom Sverige. SJ har inte hjälpt några flyktingar att ta sig in i landet och låtit dom passera till ett annat land. Så där har de inte heller gjort sig skyldiga till brott. Möjligen om uppsåtet har varit att skjutsa dom till närmaste gräns så kan det vara olagligt, men detta har inte prövats i rätten. Ska man hårdra det så går ju inte tåget ända fram till gränsen.

.  

Fria tider

Exponerat

Exponerat gör som de brukar och skriver om andras artiklar och helt tvärtemot de pressetiska reglerna så publicerar de utan att ha kollat upp källan. Tidningen Metro som jag använder som källa för att detta påstående för att detta är en lögn är känd för sitt granskande av virala lögner, har en chefredaktör, har ansvarig utgivare och de följer de pressetiska reglerna vilka vi kan se nedan

Här är första styckets fyra punkter

Ge korrekta nyheter

  1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.
  2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.
  3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten.
  4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt.

De pressetiska reglerna finns där av en orsak och det är alltså att att läsarna ska få en så korrekt bild som möjligt av det som har hänt. De flesta bloggar har inte en en ansvarig utgivare, men just Fria tider har det, men Widar Nord som är både chefredaktör och ansvarig utgivare har flytt landet efter att ha lurat sina läsare på en halv miljon kronor vilket han senare försöker förhala.Fria tider är alltså inte helt främmande för att hitta på historier som vi ser i länken nedan.

Läs mer om Fria tiders lögner

Läs mer om lögner från den ”sverigevänliga” rörelsen.

Observera att det är tidningen Metro som ska ha cred för granskningen av denna lögn. Jag har bara tittat på vilka det är som spridit denna lögn och utvecklat det hela och jag vill också påpeka att jag inte är någon juridisk expert i området runt Utlänningslagen.

1 thought on “Fria tider och ”tågincidenten”

Comments are closed.