Federley, Back to the roots?

Centerpartisten Fredrick Federley öppnar för ett samarbete med rasistiska Sverigedemokraterna. Han verkar inte ha något emot ett parti som är sprunget ur den nazistiska och fascistiska rörelsen. Han gjorde ett utspel i Svenska dagbladet och har fått en hel del kritik för sitt uttalande både ifrån sitt eget parti och andra partier. Hans egen partiledare Annie Lööf som är mammaledig säger på Twitter

Socialdemokraten Tomas Eneroth begär besked av Centern huruvida de tänker samarbeta med Sverigedemokraterna eller inte. Han försöker förklara sig på Twitter med att vi måste få SD att komma med förslag så vi vet vad det är för parti de är. Det vet vi redan. Vi har läst deras principprogram, motioner och vi vet hur de röstar i andra frågor. Vi har sett gång på gång i media om partiets företrädare och den rasism, homofobi, sexism de sprider. Den antirasistiska och SD-granskande bloggen Inte rasist, men har överlevt i c:a fyra år på att skriva om Sverigedemokraternas rasism. Han försökte försvara sig på Twitter, men hans svar i intervjun i SvD talar för sig själv

De är en obehaglighet i svensk politik, men emellanåt kan vi komma överens

Federley verkar ha ett kort minne för det är inte ens ett år sen Sverigedemokraterna visade vad de gör om man inte dansar efter deras pipa. De gick så långt att de bröt mot praxis i Svensk riksdag och fällde regeringens budget. Centern hade i partiets begynnelse en hel del bruna åsikter, men de har gjort avbön och idag finns det inga spår kvar av det. Ska Federley verkligen öppna upp för ett samarbete med Sverigedemokraterna som har samma bruna rötter, men som inte har tagit avstånd ifrån sin historia och som har mycket mer av sitt arv kvar än vad de vill erkänna. Nedan några citat från Bondeförbundet. dåvarande Centerns program från 1933

Som en nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av icke önskvärda främlingar

och

Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för vår nationella utveckling.

och

Ett energiskt arbete måste bedrivas för folkhälsans höjande och vårt folk skyddas mot degenererande inflytelser

och

Landsbygdsfolkets betydelse som källa till svensk folkförnyelse framstår med ökat värde, ju mera industrialismen och stadskulturen tär på folkkraften

 

Vill Federley verkligen anamma det igen som en gång fanns i partiets rötter? Det är dags för inte bara det svenska folket utan också deras representanter i riksdagen att se allvaret i att låta ett parti som Sverigedemokraterna få makt.