Bokrecension: Ouvertyr till folkhemmet av Benny Carlsson

Bokens fulla titel är ”Ouvertyr till folkhemmet – Wagnerska tongångar i förra sekelskiftets Sverige” och i den studerar författaren den tyska statssocialismen, en konservativ riktning och hur svenska statsvetare och filosofer ställde sig till den. Med statssocialism menas att staten äger och nyttjar produktionsmedel. Något som var vanligt i både kommunistiska och nationalsocialistiska stater. I Nazityskland ansågs nationalisten och statsvetaren Adolph Wagner som en av de viktigare föregångsmän inom ekonomi.

 

 

De namn i boken som är mer intressanta för mig är Rudolf Kjellén, Adrian Molin, Pontus Fahlbeck, Nils Wohlin och Vitalis Norström. De ingår ju i den så kallade unghögern från Göteborg som är några av de viktigare ideologiska förebilder för Sverigedemokraterna. Av de ovan nämnda personerna så var endast Wohlin elev till Wagner under en viss tid. Författaren visar på kopplingar och kännetecken hos alla personer och när det gäller de som ingår i unghögern så ser vi att både Kjellén och Fahlbeck har den så kallade staten som organism-teorin som gemensam nämnare med Wagner. när det gäller att staten bör kontrollera vissa kollektiva behov såsom bank, kommunikationsmedel och transportväsendet och kommunerna bör kontrollera vatten, el och gasförsörjning. Andra namn som nämns i denna bok är högermännen Harald Hjärne, Eli Heckscher och liberalerna Hedin, Leffler, Palmstierna för att nämna några.

Det är tydligt att denna statssocialism som tas upp i boken är högerinriktad och till viss del nationalistiskt vilket vi ser på de personer som tas upp i boken. När vi ser på de olika konservativa inriktningar så har vi den göteborgska unghögern som man kan säga är förfascistisk och den andra (Hjärne och Heckscher) är mer åt det konservativa hållet och inte lika tyskinspirerad som den göteborgska.

Jag tyckte boken var intressant och i det här fallet så var även noterna och källförteckningen intressanta. Jag kommer att följa upp en del böcker och texter i den mån jag hittar vad jag letar efter. När det gäller dessa personer om ligger i mitt intresse är det svårt att hitta vissa alster då mycket av böcker och häften av dessa är väldigt svåråtkomliga om man inte då har tillgång till kungliga biblioteket. Det är också vissa avhandlingar som är intressanta, men även där är det svårt att få tag i dom. Men skam den nörd som ger sig. Boken som jag recenserar finns att få tag i Nordic academic press.