Bokrecension: Fascismens metoder – Att skilja ”dom” ifrån ”oss” av Jason Stanley

Den amerikanske författaren Jason Stanley skriver i sin bok Fascismens metoder inte om definitionen av fascism eller fascismens historia utan om hur fascismen fungerar och hur den fungerar idag. Han tar upp den högerextrema rörelsen bakom Trump och dess huvudfigurer, Polen, Italien Ungern och Turkiet och hur det ser ut idag.  Stanley är en filosof som idag arbetar på Yale university. Tidigare har han varit professor i både University of Michigan och Cornell University. Han har även skrivit boken ”How Propaganda Works” där han försöker beskriva hur propagandan fungerar och hur den kan underminera vår demokrati. För boken ”Knowledge and Practical Interests” fick han pris av American Philosophical Association.

 

I de olika kapitlen tar Stanley upp olika metoder så som den mytiska tiden, propagandan, antiintellektualism och han inleder boken med det förstnämnda vilket jag ska citera lite ur. Både Hitler och Mussolini talade om det stortyska och det romerska riket när dessa nationer var stora och detta är något många fascismen talar om. Här är ett citat från ett av Mussolinis tal

Vi har själva skapat vår myt. Myten är tro och passion. Den behöver inte nödvändigtvis vara sann. […] Vår myt är nationen, vår myt är nationens storhet! Och denna myt, denna storhet som vi vill översätta till en total verklighet, är överordnad allt annat.

Nazistideologen Alfred Rosenberg skriver 1924 om samma sak

Förförståelse och respekt för vårt egna mytologiska förflutna och vår egen historia är en första förutsättning för att kunna förankra kommande generationer i den ursprungliga europeiska hemjorden.

Denna myt om ett storlaget förflutet även om det var sant eller inte användes för att rättfärdiga den fascistiska statens expansion. Fascisterna vill gärna skriva om historien till deras fördel och radera sånt som inte passar in i den bild av nationen de vill förmedla. Stanley tar upp det arameiska folkmordet som Turkiet inte vill veta av och till och med lagstadgar om det.  En ledare för det tyska partiet Alternativ for Deutschland sa att det tyska folket har  har tydligt gjort upp med det som skedde under kriget och då skulle Tyskland åter få äga historien och att de ska få känna stolthet över det som deras soldater gjord. Han ansåg att det som sades om det skedde under kriget bara var till för att trakassera det tyska folket. Myten ska gärna innehålla något som gör folket nostalgiska.

För att fascistiska partier ska kunna ta över sprider de ofta propaganda om att staten är korrumperad, men döljer gärna att de själva är lika kålsupare och oftast värre och fascisterna vet att deras anhängare kommer att blunda för den egna korruptionen. Vi har sett i Ungern och I Polen att staten underminerat rättsväsendet och påstått att de har en bristande neutralitet alltså en sorts korruption. Detta används senare för att kunna ersätta oberoende domare med en partilojal domare.  Här är några rader från boken som jag tycker är viktiga ”Det påpekas ofta, med rätta att fascismen upphöjer det irrationella över det rationella, att den sätter fanatiska känslostormar över intellektet”.

Det tredje kapitlet ”Antiintellektualism” inleds med raderna

Fascistisk politik går ut på att underminera det offentliga samtalet genom att angripa och nedvärdera utbildning, expertkunskap och språkbruk.

Fascismen går alltså ut på att underminera bland annat medier som ger röst åt oliktänkande och universitet där den fria tanken odlas för att senare ersätta dom med något som stödjer den fascistiska statens idéer. Jag tänker på ett visst parti som la en motion där de vill likrikta folkbildningen och göra den mer nationalistisk och en annan där de ville styra media. Skolväsendet brukar av fascismens hantlangare kallas för marxistisk indoktrinering.

I det sista kapitlet jag tänker ta upp här så handlar det om ”Overklighet”. Där skriver Stanley att konspirationsteorier riktas mot politiska motståndare och syftet är att förminska och misstänkliggöra dom. De behöver inte alls vara verklighetsförankrade utan är till för att sänka motståndarens  trovärdighet. Detta används ofta mot medier som då beskylls för att inte rapportera om påstådda konspirationer.

Detta är i stort vad de första kapitlen handlar om. Bara för att nämna några andra kapitel med namn så har vi Hierarki, offermentalitet och Lag och ordning.

Jag har läst ett stort antal böcker om fascism och fått en skaplig bild av denna ideologi. Men dom böckerna har inte som i Stanleys bok haft exempel på både dåtida och nutida exempel på hur fascismen fungerar och hur den ter sig. Jag tycker det har varit lättare att relatera och förstå de olika ingredienserna i fascismen och i och med detta också förstått att fascismen finns närmare oss än vad man tror. Nu är inte alla fascister som nyttjar de tillvägagångssätt som beskrivs i boken, men man får en klar bild av varifrån dessa idéer hämtas ifrån.

Boken är väldigt läsvärd och jag rekommenderar verkligen folk läser den. Den finns säkert på era bibliotek och om inte se då till att biblioteket beställer hem den. Vill ni ha en egen kopia så finns boken både på Bokus och Adlibris. Vill ni fördjupa er mer i fascism så är Kevin Passmores Vad är fascism – En kort introduktion eller Henrik Arnstads gedigna verk Älskade fascism två böcker man kan läsa igenom.  Tycker man inte om att läsa tjocka böcker så kan man läsa Kalle Johansson och Lena Berggrens bok Vad är egentligen fascism som jag recenserat här. Den är full av bilder ochjväldigt lättläst och lätt att förstå.

Jag avslutar denna recension med ett några textrader i slutet av boken

De olika mekanismerna i fascistisk politik bygger all på varandra och samverkar sinsemellan.  Tillsammans väver dom myten om skillnaden mellan ”oss” och ”dom”, utifrån ett romantiserat1, påhittat förflutet där det bara fanns ett ”vi” och inget ”dom”, uppbackat av avsky för en korrupt liberal elit som ta våra surt förvärvade slantar och och hotar våra traditioner”.