Sverigedemokraterna och 90-talets bokförsäljning: Djupdykning del 5 Svensk flyktingpolitik – En kritisk betraktelse

En bok som såldes av Sverigedemokraterna var ”Svensk flyktingpolitik – En kritisk betraktelse” skriven 1990 av Göran Englund och John Wilthorn. Det handlade om ett 38-sidigt häfte med kritik mot invandringen och då främst mot asylinvandringen. Vi hittar inte bara den ekonomiska kritiken eller problem med olika samhällsfrågor utan även den sedvanliga skräcken för att kulturen ska försvinna och befolkningens homogenitet ska förstöras.

I texten kan vi hitta detta stycke

Någon vilja att förtrycka och isolera andra folkgrupper finns säkerligen ej heller. Däremot finns en önskan att i lugn och ro få leva i det egna landet och i möjligaste man få behålla den homogenitet, som lämnats oss i arv av tidigare generationer. Att hindra massinvandring av främmande folk kan varken betraktas som förtryck, utnyttjande eller isolering.

Författarna talar om den ”bra” invandring Sverige har haft i och med vallonerna, tyskar och skottar och hur bra de assimilerade sig. De nuvarande invandringen fungerar inte alls lika bra då den enligt dom ska hota vår kultur och vår homogenitet.

Under se senaste årtiondena har ett än allvarligare hot mot vår svenska kultur vuxit sig starkt i form av en snabbt ökande invandring av människor från främmande världsdelar. På grund av stora kulturella och religiösa skiljaktigheter varken vill eller kan dessa nya invandrare låta assimilera sig på samma sätt som tidigare invandrare. De kräver att i vårt land få rotfäste för egen kultur och egna beteendemönster och normer. Den homogenitet, som tidigare utmärkt Sverige och som varit en förutsättning för utvecklandet av en mångtusenårig och av våra egna förhållanden och historiska upplevelser präglad kultur, går därmed förlorad.

Vidare i texten talas det om de problem som den här nya invandringen skulle dra med sig. Det handlar om miljöproblem, att energiförsörjningen inte skulle räcka till och spridandet av aids. Texten avslutas med en vädjan att donera pengar till Framstegspartiet och Sverigedemokraterna. Framstegspartiet är det parti som Bevara Sverige Svenskt gick samman med 1986 och bildade Sverigepartiet som var nazisterna i BSS’s första försök att bilda ett parti, men som vi vet splittrades partiet redan efter ett år. BSS-falangen gick ju vidare och bildade Sverigedemokraterna 1988.

Det finns lite att ta upp angående författarna eller åtminstone en av dom. Om Withhorn finns det inte så mycket att orda om förutom att han var en känd husvagnsentusiast. Det finns dock två insändare som ursprungligen var publicerade på den högerextrema bloggen Fria nyheter, men även publicerade på andra bloggar. I den insändaren ”Den trojanska hästen” som jag kommer ta upp så skriver Withorn.

För att ockupera Sverige behövs inga militära insatser. En presumtiv inkräktare har betydligt enklare möjligheter. De som planerar taga över vill naturligtvis besätta Sverige med minsta möjliga egna militära förluster. För dem blir det bingo om broar, flygfält, hamnar, byggnader och övrig infrastruktur kan tagas över helt utan skadegörelse. Det är fullt möjligt eftersom svenskarna är så snälla att de rent av är dumma – och förmodligen världens mest naiva folk.

Detta är precis som den bild Sverigedemokraternas nuvarande riksdagsledamot och partisekreterare Richard Jomshof delade på sitt Twitter (Se här). Insändaren fortsätter.

Har ”flyktingarna” instruerats att föröka sig efter bästa förmåga – och dessutom att avvakta tills tillräckligt många tagit sig hit, då kan de i ett sista fullt demokratiskt val ta över vårt land. Det kan de göra med bl.a. stöd främst från våra genomgående vänsterinriktade medier.

Englund däremot var har ett mer kändare förflutet då han var med i Per Engdahls fascistiska Nysvenska rörelsen och var även tänkt att bli Engdahls efterträdare. Englund skrev också förordet till förintelseförnekaren Lars Adelskoghs bok ”En tom bok kan inte stå” som är utgiven på det nazistiska Nordiska förlaget. I boken förnekas delar av Förintelsen såsom massmorden i Auschwitz och användandet av Zyklon B. Englund avslutar förordet med

”Vid läsningen av det föreliggande arbetet är inte det viktigaste att läsaren blir övertygad om att revisionisterna alltigenom har rätt. Det väsentliga är att man får en uppfattning om att det här föreligger en argumentation som ger rimliga skäl till tvivel på den etablerade verklighetsuppfattningen och att denna redan på väsentliga punkter har måst korrigeras i revisionistisk riktning.

Englund fick mycket kritik för att han deltog i boken och han försvarade det med att förordet handlade den juridiska frågan. I en intervju i tidningen Lundagård svarar han på frågan ”Vad är din egen uppfattning om förintelsen?”

– Jag tror att förintelsen i gaskamrarna till stor del är en myt. Men man har i andra avseenden behandlat judar på ett vidrigt sätt.

I en intervju återgiven i Aftonbladet svarar han på om han tror på gaskamrarnas existens

– Det pratas om att många miljoner mördades av gas. Men experter har undersökt gaskamrarna, de har aldrig fungerat.

Vilka experter är det?

– Olika experter.

Det finns oerhört starka bevis för att förintelsen ägt rum?

– Det finns inga dokument som bevisar detta.

Och de tiotusentals vittnesmålen om förintelsen?

– Det fanns det under häxprocesserna också. Men det

Dessa två författare låg också bakom texten Sjöbo – Ett demokratiskt föredöme utgiven 1988 vilken spreds av ”Svin-Olles” Sjöbo-center. Centern fick mycket kritik för att ha samarbetat med fascister. Det finns inte så mycket att ta upp om denna text förutom då att Sverigedemokraterna sålde den i SD-bulletinen, tryckte de upp både T-shirts och klistermärken om Sjöbo och det skrevs ett flera sidor långt inlägg om Sjöbo i Sverigekurirens dubbelnummer 3-4 1988.

 

Mina andra inlägg om SD:s bokförsäljning

Sverigedemokraterna och 90-talets bokförsäljning

Sverigedemokraterna och 90-talets bokförsäljning: Djupdykning del 1 Martin P:n Nilsson

Sverigedemokraterna och 90-talets bokförsäljning: Djupdykning del 2 Carl G. Hedquist

Sverigedemokraterna och 90-talets bokförsäljning: Djupdykning del 3 Arne Müntzing

Sverigedemokraterna och 90-talets bokförsäljning: Djupdykning del 4 Derek Holland

Nedan det klistermärke Sverigedemokraterna tryckte upp i samband med folkomröstningen i Sjöbo.

Sverigedemokraterna Sjöbo Göran Englund Flyktingpolitik