Folkomröstning är ren populism

Sverigedemokraterna ökat i popularitet om och om igen, men frågan är varför. Det beror till en viss del på populism. Jag har kollat upp flera områden där de har har sagt en sak, men deras politik i realiteten har varit något helt annat. Nu senast vill de ha en folkomröstning om invandringen? och alla Sverigevänner jublar.
 
Vad ska de rösta om? Vi har åtaganden gentemot EU och FN som hindrar oss att neka människor att söka asyl. Vem som är flykting och vilka kriterier som måste uppfyllas är också bestämt av FN. Inget vi kan göra där. Detta vill inte SD prata om.
 
De vill ha ett starkare gränsskydd, men vad hjälper det när de som söker asyl inte behöver komma in i landet utan det räcker med att de står vi gränsen så är det vårat ansvar att pröva deras ansökan. Detta vill inte SD prata om.
 
Så vad kan vi göra för att stoppa invandringen? Vi kan neka till att ta emot kvotflyktingar och vi kan neka de med övriga skyddsbehov. Vi tog emot 1971 kvotflyktingar förra året och de med övrigt skyddsbehov var 122 st. Detta är alltså de som SD vill folkomrösta om. 2093 personer. Detta vill inte SD prata om.
 
De vill öka antalet kvotflyktingar istället för att ta emot andra flyktingar. Enda skillnaden med dessa två kategorier är att kvotflyktingarna väljs ut på plats medan ”vanliga” flyktingar tar sig till Sverige själva. Huruvida de får asyl avgörs av samma regler för båda kategorierna flyktingar. Det är alltså människor med samma asylskäl och det enda som skiljer är hur de tar sig till Sverige. Detta vill inte SD prata om.
 
De vill att vi vi ska följa Dublinförordningen bättre, men att Sverige är ett av de länder i Europa som är mest strikt med att följa den. Problemet är att vi måste kunna bevisa att en flyktingar har varit i ett annat land före annars tar inte det landet emot flyktingen. Detta vill SD inte prata om..
 
Varför?
 

Jag började detta med ordet populism och jag kommer att avsluta med det. De går ut med en folkomröstning för att få sina sympatisörer att tro att de är partiet som tar denna fråga på allvar. Tycker ni att det verkar så? Ren populism.

Det finns alltså olika kategorier av flyktingskäl och det är bara kvotflyktingar och de med övrigt skyddsbehov som vi kan påverka. Nedan är 2014 års statistik

Källor.

Lyssna gärna på podcastarna

Myter om migrationoch
Människor och migration