Sverigedemokraterna versus Polens Lag och rättvisa

För att få en aning om vart det barkar om Sverigedemokraterna skulle få makt och börja förändra vår demokrati och samhälle i grunden som de har för avsikt att göra så kan man titta på deras förebilder t.ex Ungern och Polen. Flera företrädare från partiet från topp till gräsrötter har uttalat beundran för styret i Ungern, men det är partiet Lag och rättvisa eller Prawo i Sprawiedliwość som de heter på polska, som jag kommer titta lite närmare på och göra en jämförelse med Sverigedemokraterna. Jag har tidigare gjort en jämförelse mellan Fidesz och Sverigedemokraterna. och jag har skrivit ett annat inlägg där jag visar de antidemokratiska tendenser vårt svenska högerextrema parti har. Tendenser är ändå ganska milt sagt då det är tydligt vartåt det barkar med deras politik. SD och PiS sitter i samma EU-grupp tillsammans med partier som postfascistiska Fratelli d’Italia (Italiens bröder), högerextrema spanska Vox.

Hur ska jag då göra denna jämförelse Jag kommer att låna text från boken Hotet mot demokratin – Högerpopulismens återkomst i Europa och USA av Martin Gelin och Erik Åsard. Texten jag kommer låna är författarnas beskrivning på hur Polen har avdemokratiserats och vilka negativa förändringar som skett i landet. Polen hamnade på 50:e palts i Democracy index med en totalpoäng på 6.85. För att jämföra så ligger Sverige på tredje plats med 9.26 poäng. Jag börjar med första punkten

En lag gör det straffbart att beskriva den polska nationen som på något sätt medansvarig för nazisternas brott under andra världskriget. Den som använder frasen ”polska dödsläger” riskerar att dömas till fängelse upp till tre år. Lagen, som senare mildrades efter stark kritik, fick New York Times-medarbetaren Roger Cohen att efter ett besök i landet konstatera: ”Det har blivit ett brott i Polen att tala sanning”.

Här blir svårt att jämföra då Sverige aldrig var inblandad i kriget på samma sätt. Men Sverigedemokraterna har under hela sin existens förnekat sina historiska kopplingar till olika nazistiska partier och organisationer.  De grundades som vi vet av personer med bakgrund i nationalsocialistiska och fascistiska partier.  De har också ideologiska kopplingar först till sina föregångare nazistiska Bevara Sverige Svenskt och Sverigepartiet som de mer eller mindre kopierade mycket av deras partiprogram i början. Idag kallar de sig socialkonservativa med en nationalistisk grundsyn och inhämtar idéer från den så kallade unghögern från förra sekelskiftet. Denna löst sammansatta grupp med människor med liknande idéer har gett olika högerextrema partier inspiration och då först och främst talar vi om pronazistiska Sveriges nationella förbund, Nysvenska rörelsen och det finns via Rudolf Kjelléns idéer också kopplingar till Hitler och NSDAP. Oavsett om vi kallar partiet för fascister eller nazister så finns det ett idégods och en nationalistisk kärna som kan komma att leda till förtryck av minoriteter om SD skulle komma till makten.

Andra punkten.

En ny medielag gör et möjligt att avskeda samtliga ledande person inom public service-radion och -televisionen. Hädanefter ska bolagen verka för att ”stärka den patriotiska hållningen”. De nya regimlojala cheferna sparkade kritiska reportrar, vilket har gjort nyhets- och samhällsprogrammen till rena propagandan för regeringen. Journalisternas möjligheter att bevaka sejmens arbete har begränsats. Inspirerade av utvecklingen i Ungern har de styrande flyttat statliga annonser från oberoende till regimtrogna medier, vilket får stora ekonomiska konsekvenser för många tidningar. Det förvånar inte att polen har rasat på Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex under perioden 2015-2019, från 16;e till 59:e plats bland 180 rankade länder.

Här blir det lättare att göra en jämförelse då vi har både uttalanden och motioner från Sverigedemokraterna som visar på likheter mellan de båda partierna. Vi kan börja med Jimmie Åkessons uttalande om att han vill lägga ner Public service. Det kom när de sänt ett program där de hade gjort politisk satir om Åkesson. Lite äldre är Kent Ekeroths uttalande om att lägga ner traditionell media ”i sinom tid”. Han har också skrivit på Twitter att ”Är om möjligt ännu mer övertygad om att svensk media måste ersättas med något sunt”. När vi ändå talar om Ekeroth så är uppmaningen på hans sajt Avpixlat, det som numera heter Samhällsnytts uppmaning att ge sig på journalister och trakassera dom. En annan sverigedemokrat Linus Bylund har sagt att media är folkets fiender och vid ett annat tillfälle sa han att han vill straffa dom som är partiska. Men detta är uttalanden, men det finns också motioner de lagt i samma anda. I en motion skriver de att de vill byta ut ledningen för både SvT och SR om de rapporterar felaktigt om SD. Jag tänker då på partiets historia som de förnekar. Det skulle då med SD vid makten inte kunna yttra sig om deras nazistiska förflutna. De har i en annan motion motionerat om att media inte ska få säga nej till politisk reklam så då skulle Sverigedemokraterna kunna sprida hur mycket rasistiskt skit som helst.  Här tänker jag på den grovt rasistiska valfilmen med pensionärsbroms och invandrarbroms. I Norrköping vill SD:s ordförande åsiktsregistrera journalister.

Tredje punkten

En ändring av polislagen 2016 ger polisen och Tullverket rätt att utan medgivande av en domstol bedriva övervakning av personer som de anser misstänkta. Övervakningen innefattar telefonavlyssning, granskning av post och uppkoppling till de misstänktas datorer för att kontrollera mejlkorrespondens, nedladdning av filer och annat. Jämförelser med 1984 görs ofta slentrianmässigt, men här är det svårt att inte tänka på George Orwells mästerliga dystopi.

I fascistiska stater är den så kallade polisstaten en viktig del. Det handlar om att fascismen är en totalitär där regimen vill styra människan helt och hållet. Individen är underställd nationen och har ingen personlig frihet. Hade övervakningskameror funnits på 30-talet hade vi sett såna vid varje gathörn. När det gäller inom partiet så har partiledningen systematiskt övervakat medlemmars mejl och detta har kommit fram både 2013 och 2015. Här har vi också motionerna som Ekeroth som vid flera tillfällen tillsammans med olika andra företrädare  där de vill ge rättsväsendet utökade befogenheter och det handlar om alltifrån att tillåta brottsprovokation till att underlätta för polis att kameraövervaka telefonavlyssna misstänkta. Det kanske inte låter så farligt, men sätt då detta in i en kontext där alla delar av SD:s protofascistiska politik finns med. För det är det man måste göra: Se allt i sin helhet.

Fjärde punkten.

En reformering av grundskolan har genomförts som inbegriper nya läroplaner och skolböcker. Undervisningen i historia ska ha fokus på Polen och ska bedrivas i patriotisk anda.

När det gäller skolväsendet så har Sverigedemokraterna haft mycket att säga. I motionen Folkbildningsfrågor kan vi läsa ”Centralt i Sverigedemokraternas politik är att skattemedel ska användas för att stärka vårt lands interna sammanhållning och nationella gemenskap” och vi vet att Sverigedemokraternas syn på sammanhållning och gemenskap handlar om att och här tycker jag det är passande att citera deras principprogram.

Sverigedemokraterna definierar den svenska nationen i termer av lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur. Medlem av den svenska nationen kan man enligt vår uppfattning bli genom att antingen födas in i den eller genom att senare i livet aktivt välja att uppgå i den. Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet. Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.

Sverigedemokraterna vill alltså likrikta folkbildningen och skapa elever som är stöpta sanna nationalister. I en debattartikel i Svenska dagbladet så skriver Richard Jomshof att vill införa skoluniform, disciplinära åtgärder och något som han beskriver en normskapande skola. Han beskriver det så här.

Skolan ska få ett tydligare normskapande uppdrag, innebärande att man i högre grad ska upprätta regler, rutiner och projekt som syftar till att skapa gemensamma goda normer. Det kan till exempel vara hur man hälsar på sin lärare, vilket språk man använder eller hur man bemöter varandra.

Han kallar det svenska skolsystemet för ett misslyckat vänsterliberalt skolexperiment. När det gäller biblioteken som är ett led i folkbildningen då deras verksamhet främjar läsandet och faktainsamlingen för vår befolkning så vill partiet vill att endast svenskar ska få tillgång till bibliotek och de vill få bort böcker skrivna på andra språk än svenska.

Femte punkten

En ny vallag har föreslagits, som ska gälla efter valet 2019. Det mest kontroversiella inslaget är vem som ska utse ledamöterna i den nationella valkommission som har till uppgift att övervaka valet. Tidigare utsåg de tre högsta domstolen tre ledamöter vardera. Nu föreslås att sju av nio ledamöter i stället ska utses av parlamentet, vilket öppnar för manipulation av valprocessen.

Här måste vi ta upp Sverigedemokraternas uttalanden runt det amerikanska valet och Donald Trumps påståenden om valfusk. Trots att Trump betett sig som en rövhatt milt sagt och påstått att hans politiska motståndare begått ett utbrett valfusk så fortsatt flera sverigedemokraterna att hylla presidenten. I ett samtal med ville Trump att företrädare för sitt parti skulle ändra valresultatet till fördel för Trump. I en undersökning gjord av Washington post så visade det sig att Trump uttalat lögner och missvisande utfall över 20.000 gånger. Dick Erixon ansvarig utgivare både på SD:s webbtidning Samtiden och deras nya mediesatsning Riks skrev en krönika efter stormningen av den amerikanska kongressen och där försökte han släta över den och han talar om frihetskriget mot Kung George den tredje som inleddes 1775. Sverigedemokraterna har också nominerat Trump till Nobels fredspris vilket de vägrade ta tillbaka trots Trumps gärningar under valet. De som stormade Kapitolium var allt annat än frihetskämpar. Här har jag kort visat att SD stödjer politikers antidemokratiska metoder och vägrar ta avstånd i från ett parti som inte drar sig för nånting. Under det senaste valet i Sverige så startade SD grupper på sociala medier som Facebook där de skulle samla information om valfusk så vi ser likheterna med det amerikanska presidenthaveriet. Nu vill ju inte SD än så länge göra riktigt som valkommissionen i Polen, men för inte alls länge sen avslöjades det att företrädare för SD i riksdagen ville rigga riksdagen och spela in tjänstemän för att få bort de som inte inte är lojala mot partiet och istället sätta dit ”rätt man”.

Sjätte punkten

Ett förslag om att införa ett totalt abortförbud röstades ner i sejmen 2016, efter massiva folkliga protester. Enligt förslaget, som tillkom på initiativ av den mest konservativa fraktionen inom den katolska kyrkan, skulle aborter förbjudas även efter våldtäkt och incest, och kvinnor som gjort abort ska kunna straffas, Polen har redan en av Europas mest restriktiva abortlagar, men regeringen och kyrkan vill skärpa den ytterligare. Ett nytt förslag skulle tillåta abort om kvinnans liv är i fara och om graviditeten har en brottslig bakgrund, men inte vid allvarliga fosterskador. Även det förslaget har mötts av protester och fick en svensk miljöpartist att föreslå att utländska kvinnor ska kunna genomföra aborter i Sverige. Andemeningen var att om svenska kvinnor kunde åka till Polen och göra abort på 1960-talet bör vi kunna erbjuda de polska kvinnorna samma service idag.

Sverigedemokraterna har alltid varit ett parti som varit emot abort och de hade under sina tidigare år också åsikter om att vilja förbjuda aborter senare än tolv veckor vilket i verkligheten är väldigt få som sker. En som starkt visat var han tycker om aborter är Björn Söder. Senast hade Söder som likställde abort med mord hamnat i blåsväder. Att försöka ge kvinnor som gör abort ett dåligt samvete är ett stort hot mot kvinnans rätt till sin egen kropp. Som parti ville de också ge barnmorskor rätten att vägra utföra aborter i den så kallade samvetsfriheten. Dock har SD ”ändrat” åsikt i frågan efter de fick massiv kritik mot detta i senaste valet. Det här är ett ypperligt exempel på hur Sverigedemokraterna på ett populistiskt sätt ändrar sina officiella åsikter för att anpassa sig för att kunna växa i opinionen. I andra frågor som de nu har återgått till visar att de bara bidar sin tid för att senare kunna återgå till de mer extrema åsikterna i deras politik. Som exempel har vi nollvisionen mot invandringen som de åter gått till. Ett annat är repatrieringskravet. I EU 2018 röstade de sverigedemokratiska ledamöterna för ett förslag som skulle slå fast att ”den första mänskliga rättigheten är rätten till liv från befruktningsögonblicket till den naturliga döden”.

Sjunde punkten

Stora delar av ämbetsmannakåren har bytts ut på statlig, regional och lokal nivå. En tankesmedja i Warszawa meddelande våren 2018 att 113’000 tjänstemän avskedats sedan maktskiftet. Via en ny myndighet vill regeringen även öka statens inflytande över intresseorganisationerna.

I de kommuner som Sverigedemokraterna har haft en maktposition så har ett stort antal tjänstemän slutat. I enbart Hörby kommun har 25 tjänstemän försvunnit. Sverigedemokraterna gjorde det omöjligt med sin ideologi och politik för dessa att arbeta kvar. Här vill jag också hänvisa till det jag nyss skrev om att de vill rigga riksdagen för att få bort oönskade tjänstemän. SD vill gå ett steg längre än Polen genom att ta bort bidragen till de politiska partiernas kvinnoförbund vilket inte bara är ett hot mot jämställdheten i politiken utan också ett sätt att minska kvinnors inflytande i politiken. Sverigedemokraterna har ju alltid varit ett parti som har haft väldigt få kvinnor inom sina led. I motionen Förbjud offentligt stöd till föreningar som producerar ideologi eller propaganda ville hindra mångfalden av åsikter och de vill även minska Advokatsamfundets oberoende. Det senare är inget nytt då de skriver i sitt principprogram att de vill styra rättsväsendet:

Utifrån erfarenhet från vår omvärld och vårt eget lands historia drar Sverigedemokraterna slutsatsen att centrala samhällsfunktioner såsom rättsväsende, försvar och väsentliga delar av vår infrastruktur bör stå under statlig kontroll

Något som inte tas upp i de här punkterna är agget mot hbtq. Polen anses som ett av de värsta länderna för hbtq-personer att leva i. Några samkönade giftermål finns inte och homosexuella får inte adoptera. Det finns ingen laglig definition av hatbrott så nån statistik över hatbrott mot hbtq-personer existerar inte, men våld förekommer och då ofta vid de få Pride-parader som hållits där deltagarna har blivit attackerade och prideflaggor har bränts. Förra året utropade de att en tredjedel av Polen var en hbtq-fri zon som dock senare togs bort av domstol i städerna Istebna och Klwów. Sverigedemokraterna har i kommun efter kommun stoppat Prideflaggan och uttalanden från företrädare angående hbtq har visats sig varit allt annat än vänligt inställda. 2019 fördömde alla svenska  EU-parlamentariker polens hållning i hbtq-frågan utom de sverigedemokratiska som lade ner sina röster  i en resolution där flera klargöranden gentemot Polens intolerans mot hbtq.

Sverigedemokraterna har vid flera tillfällen försvarat den polska den numera defekta ”demokratin”.

EU-parlamentarikern Peter Lundgren sa 2014…

Polen har blivit ett av era favoritmobbingoffer. Att respektera utfallet av ett demokratiskt val i ett demokratiskt land – det finns inte i era uppblåsta egon. Då ska ni istället uppfostra folket till att följa er syn på saker och ting

Vid flera tillfällen 2018 har Sverigedemokraterna försökt att förhindra EU-kommissionens åtgärder mot Polen.  I en omröstning om Lag och rättvisas förbjudande av sexualkunskapsundervisning för unga så röstade Sverigedemokraterna nej till en resolution för nedläggandet av den kommande polska lagen. Björn Söder har försvarat Polen på mer än ett sätt. I en intervju förklarar angående den försämrade pressfriheten och deras styrning av public service och säger att det behövs en omdaning i Polen och kanske även i Sverige. Han fortsätter i intervjun

Värnar man det socialliberala etablissemanget då hojtar man till och skriker att demokratin är i fara, jag instämmer inte i det

I ett svar till en ledare i Sydöstran så skriver SD Blekinge att det är stor skillnad mellan Lag och ordning och Sverigedemokraterna förutom då att de tycker likadant i vissa frågor som skattefinansierad skolgång, skattefinansierad sjukvård, lag och ordning med strängare straff. De skriver att det är stor skillnad mellan ett nationalkonservativt och ett socialkonservativt parti. Dock är dessa ideologier väldigt närbesläktade och båda partierna ingår faktiskt i samma EU-grupp så att så olika tänker de inte vilket jag också visat i detta inlägg.