Vad har dessa fyra personer gemensamt?

Vad har dessa fyra personer gemensamt?
 
Gösta Bergqvist
Gustaf Ekström
Erik Walles
Gösta Svensson
 
Alla fyra har ett förflutet i Nationalsocialistiska arbetarepartiet, ett svenskt nazistiskt parti på 30-40-talet, men de har nått mer gemensamt. De var alla fyra aktiva i Sverigedemokraterna de första åren. Bergqvist som efter krigsslutet stod på Stureplan och sålde tidningen Svenska folksocialisten blev Sverigedemokraternas sekreterare i Malmöavdelningen när den bildades 21 februari 1988. Ekström, den före detta WaffenSS-frivillige som hade slagits och med sina egna ord ”mot världsjudendomen” hamnade också i Malmö och blev deras revisor. Han blev senare också deras revisor på riksnivå. Innan hans karriär i den tyska krigsförbrytarstyrkan så var han NSAP’s ungdomsförbunds förbundssekreterare. Walles, tidigare ställföreträdande partiledare och chefsideolog i NSAP hyllades för sina kunskaper i SD-bulletinen och han skrev en fyrsidig krönika där han hyllade nationalsocialismen och sitt gamla nazistparti kallade Sverigedemokraterna för ”samma andas barn. Förövrigt så hittades delar av ett kartotek med Sveriges judar med namn och adresser i hans hem Lisellska huset i Malung. Vad ett sådant register skulle användas till i slutet av 30-talet tror jag alla förstår. Svensson var medlem i NSAP både under kriget och efter och han var endast medlem i Sverigedemokraterna, men han var väldigt aktiv och skänkte en hel del pengar till partiet. Han hade också ett visst inflytande i partiet och var den som såg till att Björn Söder kom in i partistyrelsen.
 
Ingen av dessa hade gjort avkall på sina åsikter när de gick med i Sverigedemokraterna och var inte alls några obetydliga personer inom partiet. Förutom dessa herrar så var det ett flertal som kom ifrån andra nazistiska partier. Sven Davidsson som var BSS’s första ordförande var till exempel fascistiska Nysvenska rörelsens Stockholmsavdelnings ordförande. Niels Mandell, som var den som tillverkade trycksaker åt Sverigedemokraterna hade ett förflutet som nazistiska Nordiska rikspartiets Riksaktionsgrupp alltså det gamla nazistpartiets gatukämpar.
 
Jag tänker inte rada upp alla gamla nazister i partiet, men de är långt ifrån bara några stycken som dagens Sverigedemokratiska partitopp hävdar. De var inte heller några anonyma medlemmar i sina respektive organisationer utan det handlar mer eller mindre om den nazistiska eliten. Dessa personer må ha försvunnit ur partiet av olika anledningar och partiet må ha förändrats, men så länge de ljuger om och förminskar sitt partis historia och aldrig helhjärtat tagit avstånd i från de tidigare åren och framför allt håller rent inom sina egna led idag vilket de inte gör såvida media inte har avslöjat deras företrädares kopplingar, så kommer de aldrig att kunna gå vidare. Så länge de också väljer att ha ideologiska förebilder från den socialkonservativa antidemokratiska förfascistiska unghögern så kommer de aldrig att lämna det bruna bakom sig.

1 thought on “Vad har dessa fyra personer gemensamt?

Comments are closed.