Lögnerna på sajten S-sanningen

Det finns en sajt som tror sig skriva sanningen om Socialdemokraterna. Den innehåller lika många faktafel som Sverigedemokraternas film om Socialdemokraterna. Blenda W Thor som driver sajten Sverige och sanningen (s-sanningen) har blivit påkommen med att förfalska citat av norska förintelseöverlevande. Ohederligt och vidrigt beteende. På framsidan av sajten står det en massa små korta argument och här går jag igenom de flesta av dom..

1. ”Vad hände bakom taggtrådsstängslen i de 14 hemliga och hårdbevakade koncentrationsläger som fanns i Sverige under kriget och som Tage Erlander var högste chef över? Läger som avslöjades först på 1980-talet.”

Fakta: Endast ett av lägren hade taggtråd och det var det i Regnsjö. Till detta läger kom mestadels kriminella från Norge och Danmark. Lägren var synliga, de internerade fick ta emot besök, det skrevs om dom i tidningar. Det är också felaktigt att de kallas koncentrationsläger då det inte har mycket gemensamt med de tyska lägren som fick detta namn. Mer hederligt är det att kalla dom interneringsläger. Mestadels var det Rysslandsvänliga som på grund av spionrisken som internerades, men största delen var soldater från olika länder och där gäller lagen där soldater från krigförande länder iklädda uniform ska interneras. Källa: Slutna utlänningsförläggningar för civila i Sverige under andra världskriget.

2. ”Hur kom det sig att över 63,000 svenskar tvångssteriliserades, mellan 1935 fram till 1975, för de inte ansågs vara tillräckligt värdiga att få bilda familj i det svenska folkhemmet?”

Fakta: 63,000 var det totala antalet steriliseringar. Ungefär hälften av dom var med tvång. Källa: Steriliseringspolitiken i Sverige.

3. ​”Är det verkligen sant att det var Sverige som krävde att nazisterna skulle stämpla ett rött ”J” i alla judars pass, så man lättare skulle upptäcka judarna vid svenska gränsen och skicka de tillbaka”

Fakta: Idén var tysk och stämplandet hade redan börjat när Sverige fick vetskap om detta. Källa: J-stämpel i de judiska passen 1938

4. ”Vad hände innanför väggarna i Dekanhuset i Uppsala där man inrättade världens första statliga rasbiologiska forskningsinstitut som skulle bevisa den ariska rasens överlägsenhet?”

Fakta: Socialdemokraterna beskylls ofta för det rasbiologiska institutet, men motionen som ledde till detta röstades igenom under regeringen före institutet var en ämbetsmannaregering under Oscar von Sydow vilken stod till höger om Högerpartiet. Redan efter något år sänkte sossarna anslaget till institutet och 1934 byttes chefen för institutet ut och ersattes av Gunnar Dahlberg, en uttalad antinazist som förkastade rasbegreppet. Detta gjordes under kuppartade former av Socialdemokraterna då styrelsen för institutet vill ha en som liknade Herman Lundborg i åsikter. När det gäller världens första statliga institut så var det en lögn i från Lundborg. Det fanns sex rasbiologiska institut runt om i världen innan det svenska grundades och flera av dom var statligt finansierade Källa: Slutet för det rasbiologiska institutet i Uppsala 1934.

5. ”Varifrån fick Adolf Hitler all den​ högkvalitativa järnmalm som han behövde för att på rekordtid bygga upp världens modernaste krigsmakt som möjliggjorde att han kunde starta andra världskriget?”

Fakta: Ja, malmen var högkvalitativ då det gällde mängden järn i malmen, men det innehöll väldigt mycket fosfor vilket omöjliggjorde tillverkning av vapen av den. Efter krigsutbrottet så var Frankrike en stor källa till järnmalmen. Sverige behövde också kol och koks och den enda möjliga exportör var Tyskland. Det var handelsavtalen som skrevs innan kriget som gällde. Avtal hade även tecknats med England. En annan handel som är intressant är den med kugghjul där faktiskt Sverige exporterade fler till England än till Tyskland. Källa: Den svenska malmexporten under andra världskriget.

6. ”Hur kom det sig att det neutrala Sverige under kriget tillät att Hitler fick transportera 2,1 miljoner nazisoldater, samt alla deras vapen och krigsmateriel på det svenska järnvägsnätet?”

Fakta: De enda som var beväpnade var Engelbrechtdivisionen på 15,000 man. De vaktades också av lika många svenska soldater. Nästa gång tyskarna ko med krav på att frakta beväpnade trupper vägrade Sverige vilket ledde till den så kallade midsommarkrisen. De andra var den så kallade permittenttrafik alltså soldater på permission och där krävde Sverige att de skulle vara obeväpnade. Källa: Engelbrechtdivisionen.

7. ”Vad fanns i de enorma lagerförråd strax utanför Luleå som Sverige upplät till Adolf Hitlers krigsmakt under kriget mot England och Ryssland på nordkalotten?​”

Fakta: Hö. Källa: Tyskmagasinen.

Bonus: Sajten påstår att den norska kungen nekades inträde i Sverige när han flydde från Norge efter att Tyskland hade anfallit landet.

Fakta: Kungen kom med full uniform och eftersom Norge var en stridande parti ett krig så skulle kungen ha internerats alltså hamnat i ett läger. Kungen valde då själv att vända tillbaka och försöka ta sig till England på ett annat sätt. Detta var internationell lag på den tiden. Källa: Per Albin Hansson vägrade ge den norska kungen fri lejd.

Sajten har gott om källor till sina påståenden, men de har med all säkerhet inte läst böckerna utan bara klistrat dit länkar till böcker som har ämnet som tema. För vissa böcker motsäger det sajtens inlägg försöker påstå.