Sverigedemokraterna och den inre fienden

Inom fascismen och för den delen även nationalsocialismen och ultranationalismen talas det om den yttre och den inre fienden. Vad som hotar nationen utifrån förklaras lätt med andra fientliga stater och även invandring och influenser från andra kulturer. Men med Sverigedemokraten Björn Söders uttalande om hbtq+ nyligen så tänkte jag ta upp lite om den inre fienden.

De tre underideologierna till nationalismen som jag nämnde ovan kan förklaras med ”Nationen framför allt” som förövrigt var namnet på SDU:s förslag till programförklaring från 2015. Med nationen framför allt så menas att nationen ska i alla lägen sättas främst. Den svenska identiteten sätts före alla andra. Är du inte svensk så tillhör du inte den svenska nationen. Som exempel så kan vi ta Söders uttalanden om att judar och romer inte kan vara svenskar. För många nationer i Nationen kan bli problem menar också Söder. Richard Jomshof har tidigare uttryckt liknande åsikter.

På gamla klistermärken och även i olika publikationer från Sverigedemokraterna kunde man läsa ”Familj, hembygd och fäderneslandet”. Familjeidealet är viktigt för partiet och idealet är kärnfamiljen; pappa, mamma och barn och då gärna fler än ett barn. Kent Ekeroth ansåg på sin blogg att staten skulle ge ekonomiska incitament till de infödda svenskar som födde flera barn. Denna familjekonstellation för nationen framåt enligt fascismen och då också partiet.

Tillbaks till den inre fienden. Vad hotar då nationen inifrån? I Nazityskland och i det fascistiska Italien var det var det bland annat judar, socialister och kommunister. I Sverigedemokraternas fall den här gången och det har de gemensamt med både 30-talets fascism och nazism är inget annat än HBTQ+. Dessa identiteter och sexuella läggningar hotar kärnfamiljen och kärnfamiljens syfte (enligt SD) på så sätt att det föds inga barn in i nationen. Nationen söndras inifrån.

Björn Söders uttalande, ett stort antal andra partiföreträdares uttalanden och olika skrivningar i publikationer och partiprogram är alltså ideologiska. Dessa åsikter kan Åkesson och partiet aldrig bli av med så länge partiet är nationalistiskt, nationen kommer först och när de har en aggressiv nationalism där människor utesluts från nationen om de inte passar in i Sverigedemokraternas mall.