Mussolini och de italienska raslagarna

Vi har skapat Italien – nu måste vi skapa italienare

Detta skrev italienske Massimo d’Azeglio i sina memoarer som publicerades efter hans död 1866. d’Azeglio var under en tid Sardiniens premiärminister.

Många vet om att Hitler instiftade raslagar, de så kallade Nürnberglagarna 1935, men få vet om att även den italienska fascisten Benito Mussolini instiftade liknande lagar.

Mussolini var rasist vilket han erkände flera gånger. Hans fördomar var inte riktat mot judar utan mer åt människor i Norra Afrika. Mussolinis politik var ej heller antisemitiska iallafall inte de första åren. Dock så fanns det grova antisemiter bland hans närmaste partikamrater. Kriget mot Etiopien 1935-36 var ett rasistiskt krig och ett försök att skapa ett större livsrum för italienarna.

de italienska raslagarna

De tyska raslagarna som instiftades 1935 var direkt riktat mot judarna och de tre delarna var medborgarlagen som reglerar vilka som får vara medborgare. Här exkluderas judarna i nationen och därmed vägras de även att vara riksmedborgare utan de fick vara andra klassens medborgare. Den andra var lagen som skulle skydda det tyska blodet. Här handlade det om att judar inte fick ingå äktenskap med ”äkta” tyskar. Den tredje av raslagarna var riksflagglagen där det bestämdes att hakkorsflaggan skulle vara den officiella tyska flaggan. Men redan 1933 antogs den så kallade ariska klausulen som tog ifrån judar rätten att utbilda sig på gymnasium och universitet.

Innan vi tar oss an raslagarna så ska jag visa på att Mussolini inte var helt främmande för rashygien vilket vi först kan se i hans tal i Reggio Emilia den 30:e oktober 1926

Vi måste skapa oss själva: vi från denna epok och denna generation, för det är upp till oss, säger jag er, att göra detta lands ansikte fysiskt och andligt oigenkännligt om tio år. Om tio år, kamrater, kommer Italien att vara oigenkännligt! Vi kommer att skapa en ny Italienare, en Italienare som inte liknar gårdagens… vi kommer att skapa dem enligt vår egen fantasi och likhet.

I ett tal året efter den 26 maj förtydligar han sitt resonemang.

Vi måste därför vara vaksamma när vi vakar över vår ras öde, vi måste ta hand om vår ras, med början på moderskap och spädbarnstid

När man talar om rashygien talar man om positiv och negativ rashygien. Den senare är när man försöker minimera skadorna på rasen som med t.ex sterilisering av de som anses vara degenererande. Med positiv rashygien menar man att de som då ses som friska ska föda flera barn och på så sätt förbättra folkstammen. Så med det i åtanke så blir tanken om rashygien mycket tydlig.

Några år senare närmare bestämt 1933 spred Mussolini och hans fascister det att de italienska mödrarna måste föda flera barn. De tyska nazisterna delade ut Mutterkreuz,, ”De tyska mödrarnas hederskors”, till de tyska mödrar som födde fyra eller fler barn. De italienska fascisterna hade alltså liknande idéer.

1938 bestämde det italienska Partito nazionale fascista att även de skulle införa raslagar. Manifesto della razza, Rasmanifestet innehåller 10 punkter. Vi ska gå igenom dom och visa att de liknar de tyska raslagarna.

De två första lagarna, den viktigaste av dom som lade grunden till raslagarna. De fastslog att det finns raser och underraser. Det står också att raserna inte nödvändigtvis behöver rangordnas.

Den tredje lagen handlar om att det finns biologiska skillnader mellan raserna, Det handlar alltså inte längre om en gemensam historia, kultur och ett gemensamt språk.

Den fjärde klargjorde att Italienaren var en del av den ariska rasen. Detta höll inte t.ex Hitler med om. Arier ska alltså ha levt på den italienska halvön i tusentals år och dagens italienare hade sitt ursprung ur denna ras.

Den femte och den sjätte lagen är om den invandring och rasblandning som enligt fascisterna varit obefintlig de senaste 1000 åren. Den italienska rasen var alltså enligt detta rasren.

I den sjunde står det att det är dags att italienaren ser sig själva som en ras, en ras utan filosofiska och religiösa inslag. Det rasen ska ses som är arisk, men inte nödvändigtvis följa de tyska rasidéerna.

Nästa lag fastställs det att det är skillnad på medelhavsmänniskan och den afrikanska. De teorier som påstod att vissa europeiska folk hade afrikanskt ursprung var farliga och oacceptabla.

Den nionde handlade om judarna och att de inte tillhörde den italienska rasen. Varken judisk invandring eller arabisk ska ha satt några spår. De människor som invandrat ska ha assimilerats fort. Dock så hade judarna enligt fascisterna inte assimilerats alls. Intressant är att på den tiden fanns det bara 40’000 judar i Italien.

I den tionde och sista lagen väljer jag att citera helt och hållen

ITALIENS RENT EUROPEISKA FYSISKA OCH PSYKOLOGISKA EGENSKAPER FÅR INTE ÄNDRAS PÅ NÅGOT SÄTT. 
Äktenskap är endast tillåtet inom de europeiska raserna, i vilket fall man inte bör tala om sann och korrekt hybridisering, eftersom dessa raser tillhör en gemensam stam och bara skiljer sig åt i vissa element, medan de är identiska i många andra. Italienarnas rent europeiska karaktär skulle förändras av varje korsning med en utomeuropeisk ras, bäraren av en civilisation som skiljer sig från ariernas tusenåriga civilisation.

Efter att Mussolini hade störtats 1943 så ockuperades Italien av nazisterna och då tog också förintelsen i landet fart. Innan hade Italienarna samlat ihop judar från de områden de ockuperat och fört till södra Italien. Av de judar som fanns på italiensk mark mördades 10’000.

De tyska raslagarna var inspirerad av de amerikanska raslagarna. Vi kan läsa om detta i Stefan Kühls ”The nazi connection: Eugenics, american rascism, and the national socialism” och James O Whitmans ”Hitlers american model: The united states and the making of nazi race law”.Jag kan verkligen rekommendera dessa böcker. I öppnandet av det möte den femte juni 1934 där nazisterna diskuterade fram hur lagarna skulle se ut så citerades just lagar från vissa amerikanska stater.

I Sydvästafrika i början av förra seklet så utförde Tyskland ett folkmord på hererofolket och namaquafolket. 1000-tals människor sattes på Shark island i koncentrationsläger där de avled av sjukdomar och svält. I eftermälet av detta så förbjöds tyskar att gifta sig med någon ur dessa folk. Alla afrikaner över 7 års ålder tvingades ha en namnskylt runt halsen.

I både Tyskland och Italien så var det tydligt om vilka som skulle få ingå i nationen. Detta är något som kännetecknar både nationalsocialismen, fascismen och ultranationalismen. Det är inte bara i Föritelsen nationalismen har gått för långt. Vi har i nutid två kända exempel; Folkmorden i Rwanda och i Srebrenica i forna Jugoslavien. Förövarna av dessa var inga nationalsocialister. Folkmord i nationalismens tecken är alltså inte enbart något nazismen kan komma att leda till. För att känna igen fascismen så måste man också lära sig hur den beter sig. I Jason Stanleys bok Fascismens metoder – Att skilja ”dom” ifrån ”oss” får man en bra bild över hur fascismen fungerar.