Var Hitler jude? Sanning eller myt?

Det finns en hel del konspirationsteorier om Hitler. En av dom är att han ska ha haft judiskt påbrå. Tittar man i Peter Olaussons bok Tredje rikets myter så finns det ett litet kapitel där denna myt om Hitler debunkas ordentligt.

Men först lite kort om författaren. Olausson har skrivit ett antal böcker om myter varav den ovan nämnde är en av dom. För att nämna ett par titlar så kan man nämna ”Faktoider försanthållna osanningar, halvsanningar och missuppfattningar” och ”Fler faktoider: fler försanthållna osanningar, halvsanningar och missuppfattningar”. 2019 fick han ”Det gyllene förstoringsglaset, ett pris utdelat av Metros Viralgranskaren.

Hitlers farmor Anna Maria Schicklgruber var hushållerska hos den judiska familjen Frankenberger och ska då enligt myten blivit med barn där. Det finns flera problem med detta menar författaren. Ett är att judar var förbjudna sen 1400-talet i Graz där familjen bodde. Det andra är att det har inte funnits någon familj med namnet Frankenberger som varit så pass så de har kunnat ha råd med tjänstefolk. Både Wien och Litz låg närmare farmoderns bostadsadress så varför åka så mycket längre än så för arbete? Det ska också varken finnas korrespondens eller underhåll belagt.

Den som låg bakom denna skröna var William Patrick Stuart-Houston som var son till Hitlers halvbror.

Det svåra med konspirationsteorier är att när de väl har fått fotfäste så är det svårt att bli av med dom. När man presenterar fakta till den som sprider osanningarna så blir man själv kallad lögnare och att man är en del av konspirationen. Men vi kan aldrig ge upp. Sanningen måste alltid fram oavsett om det är en liten konspiration eller stor. När den myt som detta inlägg handlar om dök upp så handlade det troligtvis om ett utpressningsförsök, men samma myt handlar idag om att smutskasta judar.

Källa: Tredje rikets myter av Peter Olausson ISBN 9789137136110 sid 105-106

Boktips: Hitler’s Father: Hidden Letters – Why the Son Became a Dictator av Roman Sandgruber