Var Bevara Sverige Svenskt rasister?

Jag har skrivit om Bevara Sverige Svenskt tidigare, men då har det handlat mer om deras historia. Den här gången ska vi kika på huruvida de var rasister eller inte, men först fräschar vi upp minnet med en kort historiebeskrivning. 1979 grundar Leif Zeilon Bevara Sverige Svenskt. Det var på ett möte i en lägenhet på Åsögatan i Stockholm en kväll i augusti där Zeilon tillsammans med några andra bestämde sig att starta en ny organisation. Han kommer senare vara en av grundarna till Sverigedemokraterna. Den första aktiviteten var med ett flygblad som Zeilon skrev och spred. Det inleddes med ”Sverige dör – Låt Sverige leva” och skrevs under med Bevara Sverige Svenskt. Det ska ha varit överklassnazisten Lars Hultén som kom på sloganen till BSS, men det är inget jag än fått bekräftat. I det kontroversiella (läs rasistiska) flygbladet hittar vi detta:

Invandringen hotar svenskarna! För varje år blir svenskarna allt färre och invandrarna fler. Om fyra generationer finns inget svenskarnas Sverige. Invandrarna och deras ättlingar har totalt ockuperat Sverige. Men kanske en turk som diktator och en neger som utrikesminister. Folket blir då ett chokladbrunt blandfolk som inte talar svenska utan olika språk huller om buller.

1982 blev den löst sammansatta organisationen en förening och 1983 hade BSS sitt första årsmöte där veteranen inom den nationella rörelsen Sven Davidson väljs som ordförande. Han kommer också att bli en av grundarna till Sverigedemokraterna. Redan 1983 började tankarna på att bilda ett politiskt parti komma. Det dröjde ända tills 1985 innan detta presenterades i BSS:s medlemsbulletin, men organisationen lades ner 16 november 1986. Vi vet sen att flera medlemmar ur Bevara Sverige Svenskt tillsammans med medlemmar från Framstegspartiet bildade Sverigepartiet som alltså var deras första försök att på ett parlamentariskt sätt komma ut med sina idéer. Men partiet splittrades drygt ett år senare och BSS-falangen gick vidare och grundade Sverigedemokraterna.

Ledamöter och medlemmar.

Grundaren Leif Zeilon hade ett förflutet i det antikommunistiska Demokratisk allians som av Säkerhetskommissionen bedömdes vara högerextrem. 1970 gjorde sig Alliansen skyldiga till mordbrand på FNL-tryckeriet på Dalagatan och 1973 stöld av sprängmedel på P10 i Strängnäs. Enligt forskarrapporten Övervakningen av nazister och högerextremister Statens offentliga Utredningar 2002:94 hade Säpo koll på Zeilon och telefonavlyssningar visade att Zeilon hade haft kontakt med utländska nazister och att han då stödde våld som arbetsmetod och de första som skulle utsättas för våldet var journalister och att de skulle skjutas. Enligt Göran Assar Oredsson hade Zeilon ett förflutet i hans nazistiska Nordiska rikspartiet, men det avfärdar Zeilon som en lögn. Han ska också ha prenumererat på Nysvenska rörelsens tidning Vägen framåt på 80-talet. Zeilon grundade efter sin tid i Sverigedemokraterna det nazistiska Hembygdspartiet tillsammans med ledaren Leif Larsson från den våldsamma Riksaktionsgruppen som var Nordiska rikspartiets ”fotsoldater”. Ordförande för detta nya parti blev Tommy Rydén som lovordade Hitler och han la till Rahowa som mellannamn. Det är en förkortning av Racial holy war.

Sven Davidson som hade ett förflutet i Nysvenska rörelsen var BSS’s första ordförande gick vidare till Sverigedemokraterna där han satt i styrelsen. Även han lämnade partiet för att gå med i Hembygdspartiet. Davidson svarade i en intervju på frågan om han var rasist: ”Ja, i ordets positiva betydelse. Jag önskar att raserna utvecklas separat, efter egna förutsättningar. De verkliga rashatarna är liberalerna, som önskar förstöra raserna genom integration och rasblandning.”

Bengt Söderlund blev invald i styrelsen 1983 och 1984. Det fanns en person som hade ett förflutet i pronazistiska  Sveriges nationella förbund. Har inte fått det bekräftat att det handlar om samma person.

Christopher Jolin som stod organisationen nära gjorde sig känd för flera antisemitiska uttalanden och inledde senare ett samarbete med det grovt antisemitiska Radio islam. Jolin skrev flera böcker som såldes både av BSS och av SD. Bland annat skrev han Varför vi inte kan lita på massmedia? som gavs ut på förlaget Svenska föreningen för samhällsforskning som han drev tillsammans med antisemiten Juri Lina. Lina skrev böcker som såldes av både BSS och av SD och jag ska vid tillfälle läsa de böckerna och förhoppningsvis också skriva något om dom. Han var troligtvis medlem i Sveriges nationella förbund då han var en flitig skribent i deras tidning Fria ord och i den tidningen skrev han en artikel ”Mördade tyskarna sex miljoner judar?”. Ska också ha varit god vän med Per Engdahl under en tid.

Lars Ljung, ansvarig utgivare för BSS-nytt under en tid och även styrelseledamot. Blev senare styrelseledamot i Sverigedemokraterna.

Lars Kärnestam var en tidig medlem i BSS och precis som Jolin samarbetade han under en tid med Radio islam. Han satt också i styrelsen för Einar Åbergs Minnesfond. När lagen om Hets mot folkgrupp kom så kallades den för Lex Åberg. Om antisemiten Åberg har jag bloggat mer om här. Han var också den som översatte Derek Hollands bok The political soldier som såldes av både BSS och SD. Holland var tidigare chefsideolog för nazistiska National front från England. På bilden nedan syns Kärnestam och Niels Mandell fast från SD:s texthäfte Sverigedemokraterna – 1988-1991 Ett partis framväxt.

Niels Mandell var den som tryckte upp klistermärken och dekaler åt en stor del av den europeiska extremhögern och då även åt Sverigedemokraterna. Ett av arken med klistermärken som han tryckte upp har nog de flesta sett. Mandell har ett förflutet i nazistiska Nordiska rikspartiet och dess Riksaktionsgrupp, alltså den våldsamma delen av NRP. Sverigedemokraternas första partiledare Anders Klarström ska också ha haft ett förflutet i samma avdelning. Mandell var för övrigt också en av de som dömdes för att ha kastat in rökgranater i Chinabiografen i Stockholm 1974. Motivet ska ha varit att de inte gillade att biografen spelade upp filmen ”Det våras för Hitler”. Den som försvarade Mandell på denna rättegång var Carl G. Edquist för övrigt som var författare till boken Land du förskingrade som kom ut samma år som rättegången och som senare kom till att säljas av BSS.

Bevara Sverie Svenskt Niels Mandell Bevara Sverige Svenskt

Johan Rinderheim besökte flera BSS-möten och var senare styrelseledamot i Sverigepartiet. Han var också en av dom som satt på det absolut första mötet där Sverigedemokraterna bildades.

Carl Lundström var också en medlem och han är väl mer känd som en av ägarna till Wasabröd och hans inblandning i The pirate bay. Han sponsrade Nationaldemokraterna, det högerextrema utbrytarparti från SD och misstänks också även ha sponsrat SD.

Gösta Bergqvist var den som skötte deras postbox, men påstås inte ha varit medlem. Men sköter man om en organisations postgång är man också involverad. Bergqvist hade ett förflutet i nazistiska Svensk socialistisk samling och deras ungdomsförbund Nordisk ungdom, den så kallade Lindholmsrörelsen på 30-40-talet. På 70-talet besökte han flera gånger Nysvenska rörelsens möten. Han var med på det möte då Sverigedemokraternas Malmöavdelning bildades där han blev invald i styrelsen. Han gick med i Nationaldemokraterna efter att ha blivit utesluten från SD.

Lars Hultén var under en tid vice ordförande i pro-nazistiska Sveriges nationella förbund (på bilden från ett 30-novemberfriande syns Hultén tillsammans med 30-talsnazisterna Gustav Ekström och Gösta Bergqvist, båda var med och startade Sverigedemokraterna). 30-novemberföreningen han var med i bestod av förutom han själv andra med kopplingar till SNF och Per Engdahls fascistiska Nysvenska rörelsen.

Pierre Engberg, författare till artikeln om mötet med NRP som jag nämner längre fram i artikeln

Mikael Jonasson, en skinnskalle blev medlem först 1985, men som senare var drivande i att starta SD:s Malmöavdelning i början av 1988.

Ulf Ranshede var mötesordförande när SD Malmö bildades och satt senare i partistyrelsen. Innan dess så var han med i BSS och anledningen till att han gick med ska ha varit enligt en intervju i Kvällsposten, att han blivit misshandlad av en gärningsman som var svart. Han blev utesluten ur SD för att han var för våldsam. Han blev dömd 1988 för att  ha misshandlat en 13-årig pojke med invandrarbakgrund.  Det var inte enda gången han blev dömd för misshandel utan det handlade om domar dessa årtal år 1982, 1984, 1985 och 1987. Det var Ranshede eller Uffe Armlös som han kallades som kom på namnet Sverigedemokraterna. Efter SD gick han med i Vitt ariskt motstånd.

Jerker Magnusson var en tidig BSS-medlem och det var också i hans lägenhet som Sverigedemokraterna bildades 6:e februari 1988. Han var med på Nationalsocialistisk fronts möte där Sverigedemokrater som makarna Hallgren Bengtsson brände judisk litteratur. Uteslöts från SD 1995 för sina nazisympatier.

Ulf Ekberg var med i BSS och gick sen vidare till SD Göteborg där han var styrelseledamot. Han känns igen från Ace of base, men hans musikala karriär började långt tidigare. Han var en av medlemmarna i Commit Suiside som han hade tillsammans med Anders Klarström. Han bodde också en tid i Klarströms vardagsrum. Nedan syns baksidan till omslaget till den CD som Flashback släppte med deras låtar.

Ulf Hansen från Ultima thule blev medlem 1983 och två år senare sponsrade BSS deras första singel. Han är nu skribent på Sverigedemokraternas sajt Samtiden. Så sent som 2015 delade Hansen rasideologisk propaganda där det påstås att det pågår ett folkmord mot vita.

Erik Walles hade ett förflutet som vice partiledare och ideolog i Nationalsocialistiska arbetarepartiet/Svensk socialistisk samling. Han var en inbiten antisemit. Han blev senare också medlem i Sverigedemokraterna och skrev en fyrasidig hyllning till nazismen i Sverigekuriren. Han blev också hyllad för sina kunskaper av SD efter sin död. När hans bostad renoverades efter hans död hittades listor på tusentals judiska personer. De skulle sättas i läger om Hitler skulle ta makten över Sverige.

Samarbetet med Öppet forum

1:a maj demonstrerade de tillsammans med Öppet forum. Arrangörer var förutom dessa två det nynazistiska Nationaldemokratiska partiet.  De paroller som syntes var förutom den på bilden nedan ”Frige Rolf Pettersson” och ”Öka handeln med Sydafrika”

Bevara Sverige Svenskt

I Patrioten kunde man se reklam för denna radiokanal.

Bevara Sverige Svenskt

Varför denna radiokanal var rasistisk kan ni läsa här.

Nationaldemokratiska partiet

NDP sågs som BSS’s parlamentariska grupp då det var bildat av personer inom BSS och partiet bestod av partiledaren Fredrik Lundin och medlemmarna var mestadels unga nationalistiska skinheads. De ska ha varit någonstans mellan 50 och 100 medlemmar. I tidningen Aktinform stod det ”NDP måste stå relativt stilla då hela ledningen plus andra aktiva, fullgör sin rekryttjänstgöring” och det visade hur unga medlemmarna var.

Årsmöten och andra möten

På det första årsmötet 1983 så valdes Sven Davidson, Leif Zeilon och Bengt Söderlund som jag nämner bland medlemmarna högre upp. Andra som valdes in i styrelsen var Tore Larsson, Arne Claesson och Tomas ”Walle” Wallin. Till suppleanter valdes Tommy Blomqvist, Lena Lindholm och Pontus Lindfors

På årsmötet 1984 valdes nya ledamöter in i styrelsen som vi ser på bilden nedan. De nya var Pierre Engberg och Lars Ljung och de redogör jag för i stycket om medlemmarna. Andra som valdes in var Johan Vallmon och Lars Karlsson.

De hade också två talare vilka jag redogör för nedan.

Erik Blucher (se bild nedan) från Norsk front var gästtalare på mötet och i BSS’s publikationer kan man se reklam för det norska partiets tidning Nasjonalisten. Norsk front var ett nynazistiskt parti med bland annat medlemmar från Vidkun Quislings parti Nasjonal samling. Quisling samarbetade med Nazityskland och blev 1945 dömd till döden och avrättad för landsförräderi. Även Jan Ödegård från Nasjonalt folkeparti, som var Norsk fronts efterföljare talade.

I ett möte i januari 1985 förklarar Sven Davidson att ”Folken har olika kulturskapande förmågor, en del skapar industrisamhällen, andra hyddornas kultur” och ”Ty kan man tänka sig något dummare än att medvetet försöka förstöra ett folks homogenitet? Knappast! En homogenitet som funnits i över tusen år – ända sen den tid då vi började bli något sånär politiskt medvetna här i landet. Då svearna lyckades besegra göterna och norrmän, och vi blev ett enat folk inom ramen för naturliga geografiska gränser.”

BSS-nytt, Patrioten och medlemsbulletinen

I deras publikationer hängs journalister, beslutsfattare, meningsmotståndare och till och med anställda på Allmänna häktet i Stockholm ut med namn. bild och personnummer. Vi hittar också rasideologiska tankar, ren rasism och antisemitism.

I BSS-nytt #1 1982 så välkomnar en Svea Borg alla läsare till det nya numret. Förutom att en fästning i Finland under den tiden Finland tillhörde Sverige hade det namnet så hette en politisk sammanslutning av Waffen-SS-frivilliga som stred i Finland så. Denna organisation var en del av Svensk socialistisk samling och efter kriget blev den deras stormavdelning. Förutom detta kallas den så kallade massinvandringen en fientlig invasion i detta nummer.

I BSS-nytt #2 samma år ser vi en annons för Nasjonalisten som jag skrivit om högre upp i inlägget. På sista sidan ser vi en artikel om Martin P:n Nilsson och de citerar ur hans texthäfte ”Rasblandningarnas omfång och betydelse i det romerska kejsarriket” från 1923. Denna publikation var från början en del av Svenska sällskapet för rashygiens skriftserie, men stencilerades och såldes av BSS och av SD. Det svenska sällskapet leddes av Herman Lundborg som senare var chef för det rasbiologiska institutet. Jag har skrivit om häftet här.

I BSS-nytt #3 1983 försvaras mannen bakom den rasistiska närradiokanalen Öppet forum efter att han blivit dömd för Hets mot folkgrupp. Jag tar upp Öppet forum lite högre upp i inlägget.

I BSS-nytt # 4 från 1983 hängs flera anställda på Allmänna häktet ut med namn, telefonnummer och personnummer. Nedan syns omslaget till detta nummer. Det görs också reklam för Curt Eiberling senare blev SD-medlem. Han var författare till boken Arisk gemenskap som ledde till att han dömdes till Hets mot folkgrupp. Han uteslöts senare ur SD för nazistsympatier.

Bevara Sverige Svenskt

BSS-nytt bytte senare namn till Patrioten och jag ska gå igenom några av de numren som släpptes.

I det absolut första numret av Patrioten så hänger de ut anställa på Kriminalvårdsstyrelsen med namn, telefonnummer och personnummer. Längre fram i tidningen så hängs även journalister ut på samma sätt.

I ett reportage om ett möte med Nordiska rikspartiet så skriver en Pierre som borde vara Pierre Engberg om huruvida NRP var skyldiga eller inte till det som skedde i Nazityskland. Det var de självklart inte, men NRP ville mer eller mindre efterlikna Hitlers parti NSDAP och de hade flera fotografier hemma med Adolf Hitler på vilket vi kan se på denna bild

Bevara Sverige Svenskt

Han skriver iallafall så här

Jag förstod att många av de närvarande judarna upplevt hemskheter under kriget i Tyskland. Men vem försvarar dessa hemskheter? Inte jag iallafall. Samtidigt har det gått troll i judarnas upplevelser, och säkert skulle en saklig information vara på plats. Men dessa åldrade judar vill alltså att svenskt blod skulle flyta.

[…]

”Judarna och kommunisterna har visat såta vänner de är och de har visat vad de vill. De är dreglande mördartyper som vill jaga livet ur människor med en annan åsikt än deras”

I artikeln Oliktänkande förföljs ser vi att de beskyller invandringen för att utföra folkmord på svenskar

Nationalisten kan vidare varna för de faror för vårt lands överlevnad som en alltför stor invandring av folk från avlägsna länder med starkt avvikande kulturer utgör.

I Patrioten #2 från 1984 skriver de i en artikel om FN:s konvention om att medlemsstaterna måste förbjuda rasistiska organisationer, så här

Här fördöms ”teorier att någon ras är överlägsen någon annan”. Visst kan FN fördöma sådana teorier, men de kan aldrig bortse från det faktum att de olika raserna är olika och har olika egenskaper. Rent subjektivt kan man dessutom hävda att sin egen ras (eller andra raser) är överlägsen andra raser (eller sin egen ras) inom vissa områden).

I nummer 6 från 1985 av Patrioten så hittar vi en artikel ”Skall invandrare försvara Sverige”. Det handlar om att nyhetsprogrammet Rapport hade meddelat att år 2000 skulle hälften av alla värnpliktiga vara av utländsk härkomst. i ingressen hittar vi detta

På grund av den alltför låga nativiteten – bla till följd av den legaliserade aborten och den tilltagande familjeupplösningen bland människor som är inriktade på ett ansvarslöst leverne i njutningar. nöjen och nyckfulla personrelationer – har Sverige blivit alltmer beroende av invandrare för vårt försvar.

Texten fortsätter med att de ifrågasätter invandrares lojalitet och även svenskarnas vilja att försvara ett mångkulturellt land. De undrar också vilka försiktighetsmått staten har tagit för att granska de som kommer hit om de ”står i främmande makts tjänst som sabotörer, uppviglare och spioner”.

I en annan artikel ”Vietnamrörelse då – Sverigerörelse nu låter det så här

[…] Men inser man då inte att Sveriges frihet och oberoende är beroende av att Sverige förblir svenskt, att den nuvarande invandrings- och flyktingpolitiken som syftar till att förvandla Sverige till ett ”flerspråkigt och mångkulturellt land” inte längre är svenskt – utan skenbarligen fredligt – ockuperat av främlingar?

Ett land har inte bara yttre fiender att skydda sig emot utan även inre fiender. Det finns inte bara fientlig ockupation i krig utan även ockupation i fred genom alltför stor främmande invandring – och den senare ockupationen av massinvandring är långt ödesdigrare, eftersom den splittrar folket och nationen, medan den fientliga ockupationen i krig samlar folket och nationen i en nationell frihetskamp. En splittrad nation – ett flerspråkigt och mångkulturellt land kan aldrig enas och ett rasblandat folk är för alltid splittrat och rotlöst, en kultur dömd till undergång som de stora antika kulturfolken, de grekiska och de romerska, vilket professor Martin P Nilsson så klart visat.

I en artikel gnäller de över att reklamen i Sverige har förändrats rån att bara innehålla vita människor till att innehålla människor med mörk hudfärg.

I dubbelnumret 7-8 av Patrioten förklaras det i en gästartikel att Bevara Sverige Svenskt fungerar likadant som vitmakt-organisationen Australian nationalist action, en rörelse som grundades av nynazisterna Jim Salaem och David Greason. Artikeln är skriven av Salaem.

De skriver också om att blandäktenskap leder till nationsupplösning. Som exempel på dessa äktenskap använder de Pernilla Wahlgren och hennes Emilio, Malin Berghagen och hennes dåvarande fästman Dag. Artikeln avslutas med att Sverige har blivit identitetslös och att landet blivit mångkulturellt.

I samma tidning avslutar organisationens ordförande Sven Davidson en artikel med

Nej, vi önskar att Sverige skall bevara svenskt, att homogeniteten återställs och bevaras så den svenska folkstammen får en möjlighet att leva vidare och förstärkas i stället för att successivt dö, som blir resultatet av den nuvarande politiken.
[…]
Bevara Sverige Svenskt har demokratin inskriven i stadgarna, är en tvärpolitisk informationsgrupp, som i sitt arbete enbart är besjälad av omsorg och oro för den svenska folkstammens framtid.

I tidningen finns också en recension av högerextremisten Derek Holland och hans bok The political soldier och en recension av samlingsalbumet No surrender där flera nazistband medverkar.

I medlemsbulletinen #1984 återges att tal av Sven Davidson från årsmötet

Vad är det för mening att spana efter u-båtar i skärgården när invasionen sker genom Arlanda, Trelleborg och Öresund?
[…]
Men vi har varit ganska så tystlåtna när det gäller att kräva repatriering. Och ändå är faktiskt OMFATTANDE REPATRIERINGAR den första förutsättningen för återskapande av ett svenskt Sverige. Vi måste precisera oss. Vad är det vi vill egentligen? Jag föreslår helt seriöst att vi måste kräva repatriering med TVÅNG. Repatriering av alla invandrare och flyktingar av utomeuropeiskt ursprung, som kommit in i landet sen 1960.

Vidare i talet kritiserar han blandäktenskap. Han säger att antingen får de separera eller så får den ”svenska” partner flytta till den andres hemland.

I samma bulletin ser vi flera annonser med det engelska nazistpartiet National front.

I det 10:e numret 1984 av bulletinen insinuerar de att det finns ”femtekolonnare” bland invandrarna och att de kanske inte kommer att välja att strida för Sverige i händelse av krig.

I nummer 10 1985 så hittar vi ett påstående att det pågår folkmord på svenskar

Mot bakgrund av att svenska folket sakta men säkert håller på att ta kollektivt självmord och att flertalet svenskar inte ens reagerar av rädsla for att bli kallad ”rasist” tvingas nu BSS att BLI ÄNNU AKTIVARE med det relativt fåtaliga medlemmar som HAR MODET ATT AGERA ÖPPET.

I samma nummer så hittar vi en passage i artikeln ”Är BSS rasistiskt?” som Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson använder i en intervju i TV4. Först ut är BSS.

Exempel på rasism är apartheidpolitiken i Sydafrika, segregationen i USA och judepolitiken i nazismens Tyskland.

Den variant som Åkesson använde lyder och han tar till och med upp exemplen i samma ordning som BSS.

Det blir lite märkligt kan jag tycka i hela den här diskussionen därför att riktigt rasism har ställt till det väldigt för väldigt massa människor genom historien. Vi har Sydafrika, vi har den amerikanska södern och vi har inte minst Nazityskland, där vi har haft riktig rasism.

I nästa nummer gör de reklam för den före detta KKK-ledaren David Dukes grupp National Association for the Advancement of White People.

Beställningssedel

I ett utskick som skickades ut i slutet av BSS existens kunde man beställa allt i från klistermärken, tidningar, affischer, kassettband och böcker. Största delen av kassetterna var inspelningar i från den rasistiska kanalen Öppet forum. Affischerna hade namn som Utan svenskar stannar Sverige och Svensk ungdom – Sveriges framtid. Flera av de böcker som såldes har jag gått igenom i detta inlägg, men en kortsammanfattning handlar det om böcker av antisemiten Christopher Jolin, Land du förskingrade av Carl G. Hedquist som är full av hat mot Palme, Rasblandningar i Romarriket av P Martin P.n Nilsson och Camp of the saints, skriven 1973 av fransmannen Jean Raspail och handlar om invandrare som landstiger i Frankrike och startar ett raskrig.

Boken BSS – Ett försök att väcka debatt

1990 ger Zeilon som då heter Eriksson ut boken BSS – ett försök att väcka debatt där han tar upp bland annat historien bakom Bevara Sverige Svenskt. Jag går nedan igenom boken och visar på rasismen i den.

Zeilon återger den artikel om mötet med NRP i boken som jag nämner längre upp i inlägget, men stycket om judarna är censurerat. Det är helt borttaget.

I början av boken kan vi läsa detta.

Själv ansåg jag att invandrarna från avlägsna länder och kulturer nu blivit så många att de skulle kunna göra direkta hot mot svenska värden. Inte bara kulturellt  utan även historiskt, moraliskt, etniskt, socialt och politiskt. Vårt folks själva existens skulle hotas, vårt lilla folk skulle försvinna så småningom – om inget gjordes för att stoppa invasionen. En invasion – det var så jag och många andra upplevde det.

Det är med att invandrargrupper kan bli för stora och då utgöra ett problem får mig att tänka på Sverigedemokraternas Richard Jomshofs uttalande om att judar är okej bara de inte blir för många.

I boken påstår Zeilon att assyrier kom till Sverige på falska grunder, men på 60- 70-talet skedde den så kallade Cypern-krisen och då hamnade de ortodoxt kristna assyrierna i kläm då både turkarna och grekerna vände sina vapen emot dom.

Han påstår att invandringen på 70-talet ledde till att vi fick in svårt kriminella element, terrorister och spioner.

Nedan kommer lite fler citat från boken.

Men den invandring av etniskt och kulturellt främmande grupper som vi ser idag saknar motstycke i vår historia och på grund av dess omfattning hotas enhetligheten och på lång sikt det svenska folkets existens.

och

Ofta vill man värna om det egna landets folkstam, kultur eller ekonomi […]

och

[…] medan stora grupper av främst utomeuropeiska invandrare varken kan eller vill bli en del  av det svenska Sverige. Dessa invandrare, som lockats hit av landsförrädiska eller naiva politiker, som i sin tur backats upp av internationalister och oansvariga journalister, måste nu börja förbereda sig på att resa hem igen.

och

Nationalister kan hävda den åsikten, att Sverige som fri och självständig nation förutsätter ett traditionellt enhetligt folk som är sammanvuxet med detta vårt land och känner primär solidaritet till det.

Nedan kommer citat från en lista från kapitlet ”Fakta och åsikter som censureras”

Att kommunismen inte blev det arbetande folkets paradis utan de cyniska och hårdhänta ledarna samt de internationella storbankirernas och vissa storföretags i den ”kapitalistiska” världen.

och

Att människan väsentligen är en produkt av arvet. Den moderna genetiken (ärftlightetsforskningen) har till fulla kunna visa att arvet är primärt, medan miljöfaktorerna endast är av sekundär betydelse.

och

Att de olika huvudraserna skiljer sig åt inte bara till det yttre utseende utan även till intelligens och kreativitet, varför rasblandning innebär en förändring i fråga om allmän intelligens och kreativitet hos ett folk.

och

Att det tar århundraden och årtusenden att bygga upp en duglig befolkning, medan ett fullgott folkmaterial inte kan köpas på någon marknad eller genom import från avlägsna länder med en helt annan folkstam.

Internationella storbankirer är i högerextrema kretsar synonym för judar. Sen på de andra citaten ser ett tydligt prat om ”Blut und boden”-nationalism alltså samma typ av nationalism som fanns i Tyskland på 30-40-talet.

Bevara Sverige Svenskt’s program

På årsmötet 1983 valdes inte bara deras första ordförande utan deras första program röstades igenom. Jag ska här ta upp några punkter ur det.

I stycket Praktisk invandringspolitik så ser deras första punkt ut så här

”Endast etniskt besläktade människor från kulturellt närstående länder skall principiellt kunna accepteras som invandrare i Sverige. Detta för att förebygga raskonflikter och uppflammande rashat i det svenska samhället. Endast i speciella fall skall undantag här kunna beviljas.”

Längre ner i stycket Repatriering står detta

”Svenska staten bör energiskt understödja repatriering av invandrare från etniskt och kulturellt främmande länder och av dem, som inte kan anpassa sig till svenska förhållanden. Omsorgen om folket kräver detta.”

Förslag till program 1985

I ett förslag till program 1985 som finns återgivna i deras medlemsbulletiner, men tyvärr saknar jag några nummer, men jag går igenom de jag har.

I punkt nummer 22 ”Svenska företag och multinationella ser vi den antisemitiska konspirationsteorin om att judar styr världen.

På senare år har kritisk uppmärksamhet alltmer riktats på den politiska fara som de stora multinationella företagen i vissa fall utgör. Undersökningar har övertygande visat att flera av dessa gigantiska transnationella företag, som ofta delvis ägs av storbanker i New Yorks Wall Street med vidsträckta affärsintressen över hela världen, blandar sig i andra länders interna politiska förhållanden genom ekonomisk utpressning.

I punkten repatriering hittar vi detta.

Svenska staten skall genomföra repatriering av invandrare från etniskt och kulturellt
främmande länder och av dem, som inte kan acklimatisera sig till svenska förhållanden.
Omsorgen om folket kräver detta. Repatriering innebär att sådana invandrare och
utlänningar återvänder till sina hemländer for gott. […] Repatrieringen kan var helt genomförd inom fem år […].

Det kanske inte behövs mer än så här då detta visar att deras åsikter fortsätter att vara likadan som tidigare.

Så där då var min genomgång av organisationen Bevara Sverige Svenskt klar. Huruvida den är rasistisk och att det var en organisation för högerextrema personer tror jag är med råge fastslaget.

Jag avslutar med ett citat från Leif Zeilons bok BSS – Ett försök att väcka debatt. För BSS slogs ju ihop med Framstegspartiet och de bildade Sverigepartiet och när det partiet splittrades gick BSS-falangen vidare och bildade Sverigedemokraterna. Intressant här är att Framstegspartiet bildades av Bertil Rubin, som hade ett förflutet i Nordisk ungdom, Nationalsocialistiska arbetarepartiets ungdomsförbund.

”Organisationen BSS – ”Bevara Sverige Svenskt” – är vad som utvecklades till partiet Sverigedemokraterna”

En liten avstickare så ser vi av statistiken från SCB att invandringen inte var så stor på 80-talet då då Bevara Sverige Svenskt var aktiva. Vi ser också att utvandringen var ganska stor i förhållande till invandringen.