Sverigedemokraterna och 90-talets bokförsäljning: Djupdykning del 3 Arne Müntzing

Arne Müntzing Sverigedemokraterna Bevara Sverige Svenskt

1910 bildades det Mendelska sällskapet och syftet med sällskapet var att sprida kunskap om ärftlighetsläran. Det dröjde ända tills 1920 innan deras tidning Hereditas börjades ge ut och den ges idag fortfarande ut. I listan bland deras redaktörer så finns ett intressant namn Arne Müntzing (1903-1984) som var redaktör åt tidningen mellan åren 1955-1977. Müntzing tog studenten 1922 och blev strax efter rekryterad av Herman Nilsson-Ehle som var en av grundarna till Mendelska sällskapet och dess första ordförande. Han var också med i det rasbiologiska institutets styrelse eftr andra världskriget. Hans forskning bestod främst av sädesslagens genetik. Genom att korsa olika sädesslag fick han fram bland annat rågvete.

1953 kom hans första bok ”Ärftlighetsforskning – en översikt av metoder och huvudresultat” ut. Trots att hans främsta intresse var växtgenetik så fanns det ett kapitel i boken om rasförädling av människor. Detta kapitel saknades i senare utgåvor. Men det är inte den boken jag ska berätta om utan hans ”Varför är vi olika” utgiven 1976. Denna bok är intressant då den såldes av både Bevara Sverige Svenskt och Sverigedemokraterna. I bokens förord står detta och det visar lite vad boken är om.

De förhållanden och problem som behandlas i den här boken gäller i huvudsak skillnader mellan individer, folkgrupper och raser samt könsrollsdifferentieringen mellan män och kvinnor.

Längre fram i förordet står detta

Våra kromosomer är belastade med många farliga gener, som i dubbel dos verkar omedelbart eller långsamt dödande eller också orsakar en mängd olika defekter och sjukdomar.

Boken vänder sig till biologer och medicinare, lärare och pedagoger av olika kategorier, samhällsplanerare, gymnasister och studerande vid universitet och högskolor och det märks i boken. Den är väldigt akademisk även om språket är förenklat och saknar många faktatermer och är egentligen inget man sätter sig ner och bara läser så där. Så varför varför BSS och SD sålde den här boken är litet av ett mysterium, men kravet var väl att boken skulle handla om ras.

Istället för att citera hela stycken så tar jag bara upp några namn på kapitel och under kapitel så ni får ett hum om vad det handlar om.

  • Skillnader i intelligens och andra psykiska egenskaper
  • IQ-bestämningens prognosvärde
  • Vad säger fosterbarnens IQ om arv och miljö
  • IQ-minskning och andra skadeverkningar på grund av ingifte
  • Uppdelning i raser och populationer

Arne Müntzing Sverigedemokraterna Bevara Sverige Svenskt

Till det sistnämnda kapitlet bifogar författaren en bild och visst känner vi igen det. Precis på samma sätt som Herman Lundborg och hans rasbiologiska institut vill han visa skillnader på olika grupper av människor. Vi ser också att han tagit med samer som exempel.

  • Vilken är orsaken till aggression mellan raserna
  • Får raskorsning negativa biologiska verkningar

och underkapitlet till detta

  • Korsning mellan negrer och vita i USA

Jag tror det räcker så här med hans idéer om ras i från denna bok. Han tar ju också upp skillnader mellan män och kvinnor och könsroller och där står det väl inte så mycket intressant.

I hans bok från 1953 hittar vi dessa rader och jag tänker inte ens kommentera dom.

På sinnessjukhus samt olika specialanstalter för psykisk sjuka eller defekta vårdas i Sverige ständigt c:a 45,000 individer. C:a 80% av de olika typerna av sinnesslöhet och sinnessvaghet har ärftliga orsaker, och av sinnessjukdomarna har de vanligaste. dvs. schizofrenien och mano-depressiva psykoser, ett klart ärftligt underlag. Det är uppenbart att samhället genom förekomsten av dessa sjuka individer åsamkas stora förluster i form av vårdkostnader och förlorad arbetsförmåga. Givetvis måste dessa individer, som ej är i stånd till självständig tillvaro och produktivt arbete, på bästa vis omhändertagas. Det är emellertid lika klart, att samhället bör försöka förhindra proportionen ärftligt defekta individer efter hand ökas. Deras antal är redan nu alltför högt och borde i stället om möjligt minskas.

Här är en annons från deras medlemsutskick SD-bulletinen #1 från 1989

Sverigedemorkaterna Bevara Sverige Svenskt Arne Müntzing

och här är ifrån Sverigekuriren #3-4 från 1988 alltså SD-kurirens förlaga

Sverigedemokraterna Bevara Sverige Svenskt Arne Müntzing

Här är en ifrån BSS:s tidning Patrioten #1 från 1984

Bevara Sverige Svenskt Sverigedemokraterna Arne Müntzing

Lite roligt fakta om familjen Müntzing: Det finns en annan i släkten som också han heter Arne Müntzing och det var han som startade Triumf Glass i Sävedalen, Göteborg på 40-talet.

Mina andra inlägg om SD:s bokförsäljning

Sverigedemokraterna och 90-talets bokförsäljning

Sverigedemokraterna och 90-talets bokförsäljning: Djupdykning del 1 Martin P:n Nilsson

Sverigedemokraterna och 90-talets bokförsäljning: Djupdykning del 2 Carl G. Hedquist