Sverigedemokraterna och nationaldemokratin

Fram tills någon gång på 2000-talet använde sig Sverigedemokraterna benämningen nationaldemokrati när de beskrev sin ideologi. Vad är då nationaldemokrati och var har de fått det ifrån?

nationaldemokrati

Runt förra sekelskiftet så benämnde en av de socialkonservativa unghögerns frontfigurer Teodor Holmberg sina idéer för nationaldemokrati. I Holmbergs fall så höll han 1906 ett föredrag för föreningen Sveriges väl som senare kom till att publiceras som ett sammandrag titulerat ”Svensk nationaldemokrati”. Sveriges väl var också namnet på Holmbergs tidning vars första nummer kom ut 1906. Andra inom denna unghöger var Rudolf Kjellén, Adrian Molin, Vitalis Norström Pontus Fahlbeck för att nämna några. Den sistnämnda var den 5-6 augusti 1911 över till Tyskland på det tyska rashygieniska sällskapets årsmötet.

Vad handlar då nationaldemokratin om? Kjelléns Ett program: Nationella samlingslinjer kom ut 1908 och räknades som ett realpolitiskt programförklaring för den socialkonservativa unghögern. Detta programs idéer benämndes som nationaldemokratiska. Med detta program ville Kjellén göra riksdagens partier till mer nationalistiska. Värdekonservatism, protektionism (skydda svenska varor mot utländsk konkurrens) och en nationalistisk baserad folkhemskänsla. Det sistnämnda är olik Per Albin Hanssons folkhem som inte hade en nationalistisk inriktning.

Jag ska först gå igenom lite snabbt om de svenska partier som hade nationaldemokrati i namnet. Det fanns ett kortlivat part det Svenska nationaldemokratiska partiet 1941, men det har jag inte hittat så mycket info om tyvärr. 1983 så bildades Nationaldemokratiska partiet av en falang ur kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt. Partiet anses vara nynazistiskt och bestod av en partiledare och runt 50 skinheads. Det gjorde inte så mycket väsen av sig förutom att de närvarade i några demonstrationer anordnade av BSS och att de ställde upp i valet 1984.

2001 bröt sig några ur Stockholmsfalangen i Sverigedemokraterna ut ur partiet och bildade Nationaldemokraterna. Detta parti benämndes högerextremt och av under senare år av SD själva som kryptonazistiskt. Partiledare var från början Marc Abramsson, men byttes ut redan 2004 till Tomas Johansson. Hans karriär som partiledare blev kortvarig då han byttes ut till Nils-Eric Hennix året efter. Hennix hoppade av partiet ganska snart och Abramsson klev in igen som partiledare. Vavra Suk är som partiets chefsideolog och han var också den som låg bakom partiets tidning Nationell idag. Partiet lades ner 2014. Suk startade då tidningen Nya tider och under en intervju kunde inte Suk svara på om Förintelsen hade skett. Tänkte jag skulle nämna några av partiets punkter.

 • Värna om Sverige genom att skapa en etniskt homogen nation – invandringen ska stoppas så att invandrarna inte assimileras i den svenska befolkningen
 • att kulturen ska vara traditionellt svensk, vilket innebär att moskéer, vissa konstverk och byggnader ska förbjudas.
 • att utländska institutioner eller företag inte skall få äga stora opinionsbildande organ (företag, massmedia etcetera).
 • att samhället ska bygga på ”sunda familjeideal” – samhället ska aktivt främja traditionell heterosexuell familjebildning, och inte ge ”samhälleligt erkännande” till ”perverterade familjeformer.

Rent ideologisk hade inte Nationaldemokraterna så mycket att göra med den historiska nationaldemokratin och Sverigedemokraternas nationalism att göra. Nationaldemokraternas ideologi liknade mer den tyska nationalsocialismen då den var etnonationalistisk och inte baserade folkets rätt att ingå i nationen på andra kriterier som dagens SD gör. De definierar nationen i sitt principprogram som:

i termer av kultur, språk, identitet och lojalitet.

Detta är grunden för deras extrema motstånd mot mångkulturen. Detta är också en utveckling från fascisten Per Engdahls artikel i sin tidning i april 1979 vilket man kan läsa mer om i min artikel Från rasbiologi till svenskhet och kultur. alltså bara några månader innan Bevara Sverige Svenskt bildades. Innan dess hade den så kallade Malmörörelsen av Engdahl där han försökte ena den europeiska extremhögern och få dom att anamma samma förändring av idéerna han nästan 30 år senare skulle skriva om i sin krönika.

nationaldemokrati

Nu backar vi i tiden till hösten 1996. Då bildade Björn Söder och Richard Jomshof Nationaldemokratiska föreningen i Lund. Kort därefter kom också Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson med. Som flest hade de runt 20 medlemmar. Enligt dom själva bestod föreningens aktiviteter av att sitta och ta en öl medan de diskuterade politik och det gjorde ofta på österrikiska ölkällaren Rauchrackel. Sverigedemokraten Joakim Larsson drev föreningen i Uppsala. Det fanns också nationaldemokratiska föreningar i Stockholm och Göteborg. Föreningen i Lund hade även ett visserligen kort principprogram.

 • att vetenskapen avpolitiseras.
 • att stärka svenska språkets ställning i undervisning och i litteratur.
 • att hindra utflyttning av verksamhet till Malmö Högskola.
 • att lyfta fram lundensiska traditioner och kulturpersonligheter.
 • att stärka den nordiska kulturgemenskapen.
 • att stoppa alla former av kvotering.
 • att avskaffa kårobligatoriet.

Det var också under denna tid som de fyra började högtidlighålla Karl den 12::s dödsdag. Efter att enligt deras egna utsago blivit för mycket alldeles för extrema medverkande i detta firande så beslutade de att hålla en egen tillställning runt Tegnérstatyn i Lundagård. Detta höll i sig i några år sen dog denna tradition ut. Man kan läsa mer om föreningen och de fyras firande i Per Svenssons bok Vasakärven och järnröret.

Under Åkesson och Karlssons tid i SD:s ungdomsförbund så föreläste dom under bland annat sommarläger om just denna nationaldemokrati. I SDU-tidningen Demokratens sommarnummer 1999 kan man läsa om ett av dessa läger som denna gång var i Uddevalla och om att Åkesson föreläste för ett 40-tal sverigedemokratiska ungdomar om nationaldemokrati.

Efter att Nationaldemokraterna som enligt de fyra ”hade stulit” namnet nationaldemokrati och att de ansåg att namnet besudlas och fått en alltför extrem stämpel valde Sverigedemokraterna att sluta använda ordet nationaldemokrati för att benämna sin ideologi, Idag benämner de det för socialkonservatism.

Ett annat parti eller förbund som har influenser ifrån nationaldemokratin och deras tänkare är Sveriges nationella förbund. Detta förbund var tidigare ungdomsförbund åt Högern, men uteslöts för att de närmat sig fascismen och nazismen i mitten av 30-talet. Från 1922 till 1923 var Teodor Holmberg ordförande i detta förbund. I deras partiprogram från 1975 kan vi hitta dessa rader.

Tidigt väcktes intresset även för andra stora nationella frågor av sådana föregångsmän som Vitalis Norström, Harald Hjärne, Rudolf Kjellén och Adrian Molin. SNU räknar sitt organisatoriska ursprung till 1900-talets första decennium, då bl.a de ungsvenska förbunden bildades.

Det finns ett ideologiskt släktskap mellan dessa partier och förbund. Oavsett om Sverigedemokraterna valt att avstå ifrån att kalla sin ideologi för nationaldemokrati så finns kopplingarna kvar i och med att de har denna unghöger som förebilder. De andra partierna är nedlagda sen länge.