Nationaldemokratiska partiet 1983-1985

Nationaldemokratiska partiet, ej att förknippa med det ur Sverigedemokraterna sprungna Nationaldemokraterna. Partiet var nynazistiskt och bestod av medlemmar ifrån Bevara Sverige Svenskt. Partiledaren hette Fredrik Lundin dock använde han pseudonymen Stig Fredriksson. Partiet grundades 1983 och överlevde endast ett par år. Innan 1985 var slut så lades partiet ned.

Under partiets existens anordnade de demonstrationer bland annat utanför sovjetiska ambassaden där de krävde att krigsförbrytaren och nazisten Rudolf Hess skulle friges. Detta fortsatte något år efter partiets nedläggning då av oorganiserade skinnskallar. Ett par gånger gick BSS och NPD tillsammans och den första maj 1984 då samlades det över 200 sympatisörer. Det gick ändå inte så bra som de velat.

I tidningen Aktinform som grundades av Bengt Olov Ljungberg som tidigare var förbundsordförande i Per Engdahls fascistiska Nysvenska rörelse beskrevs Nationaldemokratiska partiet så här.

NPD (som i olika aktioner samverkar med BSS och oa seriösa grupper) ger ett intryck av att kombinera intelligent politisk strategi med – då det behövs – fysisk hårdhet.

Deras tidning Nya nationaldemokraten är full av nazistiska symboler bland annat Odalrunan som idag mest är känd som Nordiska motståndsrörelsens symbol. Hyllningar till Karl den tolfte och hat mot Palme går också att hitta i de olika tidningsnumren. Reklam för det engelska vitmaktbandet Skrewdriver går att finna i deras trycksaker.

1985 gästades BSS’s årsmöte av Joseph Pearce från nynazistiska National front. Lundin som närvarade blev så imponerad så han skickade ett tackbrev till Pearce’s tidning Nationalism today.

Under de senaste tio åren har National front bidragit starkt till att ge inspiration till svenska nationalister och vår kamp mot marxism och kapitalism, likväl till vår kamp för ett rent nationalistiskt samhälle.

Den tredje positionen är en idéströmning som dök upp på 70-talet som slår både mot kapitalismen och marxismen. Denna strömning har rötter i den falang i det nazityska NSDAP som Hitler mördade under några dygn och denna händelse blev senare kallad De långa knivarnas natt.

Partiet ställde upp i riksdagsvalet 1985 och fick drygt 180 röster. De hade inte så mycket till valkampanj. I ett flygblad daterat första augusti och utgivet av partiet kan man läsa vilket förklarar bristen av kampanjer inför valet.

När så nästan samtliga i den aktiva kärnan i ungdomsdelen gör militärtjänst, förbättras inte situationen. Vi ber om ursäkt för att vi inte lyckats lösa problemet. Istället har många av våra aktiviteter förskjutits över till folkkampanjen Bevara Sverige Svenskt.

Man kan även läsa detta i samma flygblad och det parti det handlar om är Sverigepartiet som var en sammanslagning av BSS och Framstegspartiet.

Tillsammans med dom (BSS) och ytterligare ett antal nationella grupperingar kommer så småningom ett nytt nationellt parti med inregistrerat namn att bildas.

Nationaldemokratiska partiet var alltså BSS’s första försök till att bilda ett parti. Sverigepartiet det andra och det tredje blev Sverigedemokraterna. Tredje gången gillt för den nationella rörelsen.

I i det fyrsidiga infobladet Vad vill vi som är någon sorts programförklaring hittar vi 20 punkter och det är allt ifrån att de vill t.ex slopa personnummerhanteringen i databaser, stärka försvaret och ge myndigheter mer befogenheter i kampen mot narkotika. Det är dock ett par punkter jag vill ta upp i sin helhet. Första punkten handlar om invandring.

Stoppa den utomnordiska invandringen. Repatriering av invandrare från etniskt och kulturellt främmande länder skall genomföras. Nej till FN:s flyktingkonvention,

och de andra punkten,

Ett land med ett flertal olika kulturer och språk omöjligen undgå inre slitningar. För att undvika detta bör bidragen till invandrarorganisationer omedelbart upphöra.

och den tredje och sista jag tänker ta upp.

Arbete och bostad skall i första hand ges till svenskar.

Man ser tydligt influenserna från Bevara Sverige Svenskt och man ser också likheter med Sverigedemokraterna som kom att bildas några år efter att detta parti lades ner. Nu är inte Sverigedemokraterna någon direkt fortsättning på Nationaldemokratiska partiet utan det handlar mer om att de delar samma idégods.