Öppet brev till ”invandrarkritiker”: Hitta inte på så mycket

Det cirkulerar en status med en invandrarkritiker som avsändare. Det är en hel del konstiga påståenden. Vissa låter helt otroliga. Det känns som att det är dags att använda sig av källkritik och kolla upp det som står istället för att köpa det rakt av.

11149192_10152880630996905_1295974379510163864_o

Vi tar påståendena ett och ett

”2 miljoner med invandrarbakgrund och att svenskarna skulle komma att bli i minoritet”.

Först vill jag ifråga sätta själva uttrycket att svenskarna skulle hamna i minoritet. Vad hände med den öppna svenskheten som var ett av argumenten för att SD inte skulle vara rasistiskt. Teorin om att det pågår ett folkutbyte och folkmord på svenskar är mer ett nazistiskt fenomen än ett sverigedemokratiskt. Visserligen har flera högt uppsatta företrädare också kommit med detta påstående, men visst är det nazister som står bakom. Det är alltså inte möjligt för vem som helst att bli svensk? Att det är så viktigt att de svenskfödda ska överleva tyder mer på att har en mer rasbiologisk syn på vem som är svensk. Det har gått långt när Sverigedemokraterna har anammat naziretorik. Fast det var väl bara en fråga om när och inte om Sen förstår jag inte hur de kan skylla detta på politikerna. Nativiteten bland svenskfödda är så pass låg att utan invandring så skulle befolkningen minska. Fast man kanske inte vill tänka ett steg till. Det kanske inte passar ens världsbild. Den största gruppen invandrare i Sverige är de från Finland fast vissa invandrarkritiker får det att låta som det är helt andra människor.

2014 var det 1,6 miljoner som var födda utomlands och den 30 april 2015 var vi 9,775’572 och det blir snarare c:a 16%, men det är petitesser. Just den låga nativiteten som tas upp är oroväckande då det behövs 2,1 barn per kvinna för att det ska ”gå runt” och nu har vi enbart 1,94 barn per kvinna 2011 och 2014 har vi 1,88 barn per kvinna. Som vi ser på statistiken nedanför så ligger Malmö som nämns senare i texten ganska så nära medeltalet i landet.

När det gäller nativiteten bland utlandsfödda så ligger medeltalet på 2,1. 2Perioden 2000‑2011 var fruktsamhetstalet för utrikes födda som invandrade till Sverige innan de fyllt 17 år 1,76 barn per kvinna. För inrikes födda var fruktsamhetstalet 1,73 barn per kvinna. Utrikes födda kvinnor har en hög fruktsamhet direkt efter att de invandrat till Sverige, men därefter minskar fruktsamheten successivt. Att fruktsamhetstalen är extra höga de första åren i Sverige beror sannolikt på att många kvinnors invandring är knutet till familjebildning, och att de kommer till Sverige för att återförenas med sin familj eller för att bilda familj.

Summerade fruktsamhetstal för utrikes födda efter tid i Sverige. Perioden 2000‑2011

Hans Rosling, professor i internationell hälsa förklarar nativiteten runt om i världen.

SCB Får utländskt födda fler barn 

SCB Många föds under vår och sommar

När det gäller Malmö och antalet utlandsfödda och deras etnicitet så så bodde 318’000 människor i staden vid årsskiftet 2014-2015. Av dom var 100’000 utlandsfödda. var 11’000 från länder i Norden. 20’500 har sitt ursprung ifrån länder som är med i EU och 21’500 ifrån övriga Europa. 5000 från Nord och Sydamerika. 1000 från Kina och 1100 från Thailand. För att jämföra så tar Somalia med deras 2000 personer, Afghanistan 2800, Irak 11’000, Iran 3600 och sist Syrien med 2200 människor.

SCB Befolkningsstatistik Kommun, län och riket

Ett högt antal analfabeter nämns i texten och källa anges Pisa-rapporten. Den senaste undersökningen är ifrån 2012

Pisa 2012

Handlar raset om invandringen?

DN: Svenska elever bättre än Pisa visar

Elever med höga betyg lyckades dåligt i Pisa

Varför så dåliga Pisa-resultat?

Det visar att ”raset” inte enbart handlar om sämre kunskaper utan också bristande motivation. Det är dock endast en del av förklaringen

Skolverket har också jämfört hur de svenska eleverna skiljer sig från sina nordiska grannar. De finska eleverna är de som anstränger sig mest, följt av Danmark, Island, Norge och så Sverige på sista plats. Men skillnaderna är ganska små.

Dålig motivation inte orsak till Pisa-ras

Forskning och Framsteg Så djup är den svenska skolans kris

I rapporten Integration en beskrivning av läget i Sverige får vi en fingervisning om vad det handlar om

Det tar vanligtvis flera år att lära sig ett nytt språk. Speciellt lång tid tar det för elever som inte får möjlighet att utveckla sitt modersmål eller för de elever som har kort eller ingen skolbakgrund innan de kommer till Sverige (Skolverket, 2008a)

Det har med vilken tidpunkt i livet du kommer till Sverige och ditt hemlands bakgrund. Det finns olika faktorer som avgör vilken grad av kunskaper du har med dig när du kommer och när det gäller de som flyr från krig och terror så förstår nog alla att det har varit svårt att få tillgång till skolgång. Det är precis om denna rapport ointressant att mäta någons kunskaper mitt i en utbildning eftersom de olika eleverna kommer in i den i olika faser.

Vid 30 års ålder förväntas merparten ha avslutat sin eventuella eftergymnasiala utbildning och trätt in i arbetslivet. Det är därför av intresse att studera utbildningsnivån för just 30-åringar. Under perioden 2007–2011 hade 48 procent av de inrikes födda 30-åringarna en eftergymnasial utbildning. Motsvarande andel för de utrikes födda var 42 procent. I föregående rapport då perioden 2002–2006 undersöktes var motsvarande andelar 43 respektive 37 procent. Andelen med eftergymnasial utbildning har således ökat för både inrikes som utrikes födda totalt. Andelen med endast förgymnasial utbildning är fortfarande högre bland de utrikes födda är än bland inrikes födda, 17 respektive 9 procent. Detta är samma nivå som vid den tidigare undersökta perioden för de utrikes födda men 2 procentenheter högre för de inrikes födda.

Det påstås också i texten att de som invandrar är analfabeter, men i Syrien kan 79,6% av landets befolkning läsa och skriva; 86% män och 73,6% kvinnor. Invandrare från andra länder kan ha sämre siffror, men analfabetism är inget statiskt.

CIA.GOV

När det gäller andelen muslimsk invandring så är det inte tillåtet att registrera religionstillhörighet i Sverige, men textförfattaren kan mena att invandrarna kommer från länder som räknas som muslimska för att den största religionen är just islam. I dessa länder finns också andra religiösa minoriteter som t.ex. i Irak där vi sett ett stort antal kristna bland de asylsökande. Det finns även olika nivåer på hur pass religiösa muslimer är precis som vi från kristna länder.

Hur många är aktiva muslimer

Skribenten påstår att 57’000 etniska svenskar utvandrade och ersattes av 116’000 invandrare huvudsakligen utan utbildning. Lånar text av Migrationsinfo.se

Av de 171 medborgarskap som fanns representerade bland de invandrande år 2013, var den största gruppen svenska medborgare som återinvandrade, de motsvarade nästan en femtedel av alla invandrande. År 2014 fanns 167 olika medborgarskap representerade bland de invandrande, och den största gruppen var syriska medborgare och den näst största gruppen var svenska medborgare. På grund av konflikten i Syrien har invandringen därifrån ökat från drygt 5 000 personer år 2012, till 26 000 personer år 2014. Svenska medborgare tillsammans med inflyttade från övriga nordiska länder utgjorde ungefär 22% av alla som invandrade till Sverige under 2014.

Det ser ut som att skribenten måste kolla upp statistiken på vilka som invandrar till Sverige.

Uppehållstillstånd och dess kategorier 2014

Sverigedemokraterna och arbetskraftsinvandringen

Sverigedemokraterna och försörjningskravet på anhöriginvandrare

Vad det handlar om är att det sprids falsk propaganda och avsändarna litar på att folk inte kollar upp påståendena ordentligt.

En Sverigedemokrats skrämselpropaganda granskas del 1

En Sverigedemokrats skrämselpropaganda granskas del 2

En Sverigedemokrats skrämselpropaganda granskas del 3

En Sverigedemokrats skrämselpropaganda granskas del 4

En Sverigedemokrats skrämselpropaganda granskas del 5

Många saknar kunskaper om invandring till Sverige

Tullberg är en av ”invandrarkritikernas” favoritekonomer, men läser man igenom länkarna nedan så ser man att Tullberg är en oseriös aktör och har en hel del stora fel i sina uträkningar. Tullberg räknar inte med de inkomster invandrare har och den skatt och moms de betalar. Han räknar också att alla invandrare är nyfödda när de kommer hit.

En granskning av docent Jan Tullbergs invandringskritik: rättsväsende, skola, sjukvård och mycket mer (del. 3)

Professor Jan Ekberg krossar docent Jan Tullbergs invandringskritiska kostnader.

En kort kommentar om Tullbergs replik till Ekberg: Tullberg håller inte måttet och faller platt 

Kritik av invandringskritiken eller SD har fel

Debatt om invandringen – och invandringsdebatten – på gott och ont

Att bemöta lögn med fakta

En alldeles färsk rapport visar att flyktinginvandringen kommer att kosta runt 50 miljarder 2015 och det gäller inte bara de nykomna utan alla flyktinginvandrare som befinner sig i Sverige under året.

Första studien: Så mycket kostar flyktinginvandringen Sverige

Asylmottagningen är något vi heller inte kommer undan med hur gärna” invandringskritiska” partier vill om vi inte avsäger oss de mänskliga rättigheter vi gått med på att följa. Vill vi verkligen det?  En del använder Dublinförordningen, den som bestämmer att de som söker asyl måste göra det i första land de sätter sin fot i som ett argument att om vi följer den så kan vi spara pengar. Det finns inget land som tar emot asylsökande om vi bara skickar dit dom där vi tror att dom ska vara. De måste utredas och det ska bevisas att de har varit i ett annat land tidigare och det gör vi. Vilket vi inte gör är att vi skickar tillbaka människor till länder där flyktingar utsätts för systematiska övergrepp och där situationen för de asylsökande är ohållbara och oroa er inte det handlar inte om halva Europa utan enbart ett par länder.

Vidare nämns det i texten att invandrare skulle få mera i pension än svenskar som arbetat hela sina liv. Pensionsmyndigheten har listat myter som cirkulerar och berättar hur det egentligen ligger till

Myter om äldreförsörjningsstödet

Mer om myten

Myt: Invandrare får full pension efter ett år

Det står även att invandrare får pengar för att lära sig svenska vilket är helt fel. Det fanns under en testperiod en summa pengar man kunde få söka om man klarade av studierna under en viss tid. Kraven var ganska höga. Detta visade sig att inte fungera och är sen länge borttaget. Nykomna får den ersättning de har rätt till beroende på vilken grad de studerar i. Det handlar ofta inte om någon A-kassenivå utan om ett belopp motsvarande socialbidragsnormen.

SFI-bonus

Invandrare får inte mer i bidrag än svenskfödda

Hur mycket ersättning får invandrare i etableringsreformen

Det stämmer att invandrare skickar pengar tillbaks till sina släktingar i deras hemländer. Påståendet att flera miljarder av dessa skulle gå direkt till ISIS är så oerhört korkat så det skulle man inte egentligen ens bemöta. Flyktingar som flyr från ISIS terror skickar inga miljarder till dom om mördar deras familjer, släktingar, grannar, bekanta.

Jaha. Nu stod det ”Du borde läsa det här” i början av den text som är skärmdumpad. Jag tycker vi istället sparar den här artikeln bland dina favoriter och gör nått vettigt istället. Jag har inte pixlat namnet på den som delat texten för troligtvis har han inte skrivit texten själv utan bara kopierat den vidare.