Mattias Karlsson, partiprogrammet från 1989 och förnekelsen av rasismen

I söndags i P1 hyllade Sverigedemokraternas chefsideolog Mattias Karlsson deras första partiprogram från 1989. Detta program är starkt inspirerat av partiprogram från Bevara Sverige Svenskt, Sverigepartiet och nazistiska Nordiska rikspartiet. Här nedan är några passager ur detta program:
”Trots att vårt folk länge var fattigt, trots att översåtligt förmynderi, länge under främmande fogdevälde, och de ledande klassernas förtryck svårt drabbade vårt folk, kunde ändå en storartad ekonomisk och social utveckling ske fredligt och konstruktivt i Sverige – främst tack vare just den stora nationella samhörigheten och frånvaron av främmande folkminoriteter. Vi var eniga och kunde enas.”
och
”Vår nation är ett kollektiv där vi alla har ett ansvar för vårt folks bästa både nu och i framtiden. Vi tror att en etniskt och kulturellt homogen nation har större förutsättningar för en fredlig och demokratisk utveckling är en mångkulturell heterogen statsbildning. Erfarenheten talar för att gemensamma rötter stärker den nationella samhörigheten och bidrar till stabilitet och rättvisa”
och
”Det är ingen överdrift att beteckna den svenska invandrings- och flyktingpolitiken som vansinnig och som självmordspolitik: Den leder ju ofelbart till den länge enade svenska nationens sönderfall och åsyftar ju också just detta i den bedrägliga utopin om ett fungerande ”flerspråkigt och mångkulturellt samhälle”.

SD:s partiprogram från 1989 och det nazistiska arvet

Programmet har alltså hyllats av flera högt uppsatta företrädare, men senare har den period där partiprogrammet varit det som gällt alltså fram till 1994 då nästa program skrevs kallat den mörka perioden. Så hur ska de ha det? Är det ett bra program eller är det stommen till den radikaliserade och mörka perioden?

Nu har SD förändrat sitt partiprogram, ideologi till det mer socialkonservativa, men deras antidemokratiska ideologiska förebilder från tidigt 1900-tal har inte bara inspirerat Sverigedemokraterna utan flera av de svenska högerextrema grupperingar som t.ex fascistiska och pro-nazistiska Sveriges nationella förbund. Det är i första hand Karlsson som styrt över ideologin åt det här hållet.

Karlsson hävdar också att SD inte alls är så annorlunda de andra partierna för de andra har också företrädare som uttalar sig rasistiskt, men där ljuger han rejält. Vi vet också att de inte alls utesluter alla som uttalat sig rasistiskt.

400+ SD-skandaler

Nedan följer två citat ifrån Daniel Assais bok Facklan i riksdagen. Assai var partikansli för SD när de kom in i riksdagen och alltså nära partitoppen.
”Man hotade bland annat med uteslutning om de fortsatte ge mig sitt stöd. I det ögonblicket ansåg jag att loppet var kört. När Jimmie ignorerade den skriftliga begäran av högt uppsatta företrädare i kommunföreningarna som bad om hjälp för att stoppa den utbredda korruptionen och nazisternas framfart i partiet, svarade man med ett uteslutningsärende. Då bestämde jag mig för att säga upp min anställning som biträdande kanslichef vid Sveriges riksdag”
och
”Till min förvåning var ingen överraskad över det jag hade att berätta och jag kände hopplöshet över att ingen vågade reagera. Vid det laget var jag väldigt frustrerad och förstod att upprensning av nazister, fascister och korrupta individer i partiet är omöjligt så länge Jimmie är kvar som partiledare.”

Kommentera