Svar till ”Aktiva i SD ska inte nekas jobb i skolan”

Sverigedemokratiska riksdagsledamöter skriver i en debattartikel att de inte vill att aktiva Sverigedemokrater ska diskrimineras när det gäller lärarjobb. Jag går i detta inlägg igenom vissa argument som visar att just denna fråga är problematisk och kanske inte så lätt att avgöra.
 

Sverigedemokratiska nämndemän har ju svårt enligt undersökningar att hålla sig opartiska så hur går det då i skolan? Klarar de verkligen av att undervisa utan att lägga egna värderingar? Klarar de av att bedöma elever tillhörande minoriteter objektivt? Tänker på muslimer och romer som är måltavlor för deras aggressiva nationalism. Tänker på judar och samer som de anser inte får vara en del av nationen. Det Söder sa går ju att finna i deras principprogram.

Sen har vi deras kunskapsförakt och snedvridna världsbild vilket undersökningar visat att de har. Staffan Lundin gjorde en undersökning och det visade sig att Sverigedemokratiska sympatisörer har en ordentligt snedvriden världsbild. De utmärker sig rejält gentemot andra grupper när det gäller synen på hur det går för Sverige. Sverigedemokrater är också den väljargrupp som tyr sig mest till konspirationsteorier. Hälften av SD:s väljare tror också fortfarande på raser. När det kommer till sig själva så ljuger de också om sin egen historia. 2013 röstade de ner förslaget att ge barn till papperslösa rätt att gå i skolan. Partiets företrädare har ju också kommit med en hel del hatiska kommentarer gentemot barn.

När Jomshof fick sparken från sin lärartjänst hade ju vissa elever sagt att han behandlade dom bra, men frågade de verkligen hans elever med utländsk bakgrund. Jag tänker på hans uttalande

Islam är i dag det största hotet mot det demokratiska Europa. Värre än nazismen.
En annan höjdare som uttalat sig är deras chefsideolog Mattias Karlsson som jämförde Koranen med Mein kampf för nått år sen och sen har vi ju också Karlssons text i SDU-tidningen Demokraten
Är det möjligt att assimilera eller ens integrera denna grupp? Svaret på den frågan måste bli nej.
Deras partiledare Åkesson skrev ju att muslimer är det största hotet sen andra världskriget:
Allt detta är i dag en del av den svenska verkligheten. Frågan är hur det ser det ut om ytterligare några decennier, när den muslimska befolkningen, om nuvarande takt håller i sig, har flerdubblats i storlek och många av Europas större städer, inklusive Malmö, med största sannolikhet har en muslimsk majoritet. Den mångkulturella samhällseliten ser kanske denna framtid som en färgglad intressant förändring av ett Sverige och Europa som man allt som oftast förnekar ens någonsin har varit ”svenskt” eller ”europeiskt”. Som sverigedemokrat ser jag detta som vårt största utländska hot sedan andra världskriget
Martin Strid, numera utesluten Sverigedemokrat sa ju på deras landsdagar att muslimer inte var människor
I den ena änden av den skalan då är man 100 procent fullt ut människa, human, allt vi lägger in i det begreppet. I den andra ändan då är man 100 procent muhammedan.
Kan verkligen Sverigedemokrater behandla judiska barn, romska barn, samiska barn och barn med muslimsk bakgrund likvärdigt och som alla andra barn? Läs deras uttalanden och deras åsikter och avgör själv.