Sd’s syn på barn

Ett barn på flykt väljer inte själv sin situation och jag tänker återigen hänvisa till FN’s definition av barn från barnkonventionen ALLA under arton år är alltså barn och barns rättigheter och välmående måste gå i första hand och gör det i varje sund människas tankesätt.

Ett barn är varje människa under 18 år.

I en omröstning angående papperslösa barns rätt att gå i skola så röstade sd nej. Expo förklarar bra hur det gick till

När riksdagen röstade om förslaget i går gavs bifall från samtliga partier förutom SD – som enhälligt (med undantag för ledamoten Johnny Skalin som tryckte fel; han beklagar sig inför sina partikamrater och har skickat en rättelse till kammarkansliet) röstade nej.

När sd förnekar barnens rätt att gå i skola bryter de inte bara mot paragraf 28 i barnkonventionen

Varje barn ha rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis

…utan även mot punkterna 2,3,4,6,22,29. Varför vill då sverigedemokraterna neka barnen sin skolgång? De anser att det skulle öka invandringen till Sverige om barnen får gå i skola här. Barnen är alltså en orsak till ett framtida problem för sverigedemokraterna. Är de så emot invandring så det kan gå över lik i det här fallet barnens välbefinnande för att stoppa den?

1 thought on “Sd’s syn på barn

Comments are closed.