Sd och militära insatser mot civila i Sverige

Idag den 14 maj är det 82 år sedan militär sköt skarpt mot strejkande arbetare och dödade 5 personer och skadade fler. Denna händelse är en av de mörkaste i svensk arbetarhistoria. Det tvistades mycket om vems fel det var. I en demokrati ska inte staten ha befogenhet sätta in militär mot sina egna kan man tycka. För dom flesta är detta en självklarhet. Vi får aldrig glömma det och med minnet av Ådalen 1931 kommer vi heller aldrig att göra det.

I motionen Motion 2012/13:Ju393 Införande av gendarmeri inom polismyndigheten skriver sverigedemokraternas riksdagsledamot Mikael Jansson att han vill kunna tillåta militärpolis användas i civila situationer alltså mot våra egna medborgare.

Över tid har det visat sig att det understundom uppstår situationer där den vanliga polisens kapacitet inte räcker till, vilket man bland annat har försökt åtgärda genom inrättandet av en särskild insatsstyrka för situationer som kräver tyngre beväpning

Han nämner händelser som upplopp i storstäder och han nämner ordet stadsdelar. Man undrar vilka städer och stadsdelar han menar? Vi ska inte lägga orden i munnen på honom och tillföra honom saker han inte sagt så vilka stadsdelar det handlar om låter vi vara osagt för den här gången.

I ett pressmeddelande skriver sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson efter de återkommande kravallerna i invandrartäta Rinkeby att han kräver hårdare krav. Han är iallafall mer specifik med vilka städer och stadsdelar det gäller. Åkesson förklarar att han tycker att dagens lagstiftning är otidsenlig och vill att det ska finnas möjligheter att införa undantagstillstånd samt att den nationella insatsstyrkan ska skickas till Rinkeby. Åkesson förklarar varför

att ordningen måste återställas med alla till buds stående medel

Åkesson lägger skulden på det mångkulturella samhället i citatet nedanför, det var ju inte helt oväntat, men vad menar han med extraordinära åtgärder?

Den mångkulturella samhällsordningen i kombination med mediernas och de etablerade partiernas ”tycka synd om -mentalitet” och bristande förmåga att hantera situationen har skapat en situation som kräver extraordinära åtgärder

Gendarmeri, nationella insatsstyrkor och undantagstillstånd riktat mot förorter är alltså dessa två sverigedemokraters lösning på problemen. Då är vi där igen där vi startade det här blogginlägget: I en demokrati ska inte staten ha rätt att sätta in militär mot sin egen befolkning och glöm aldrig Ådalen 1931 och varför det kunde hända. Kan det vara dom lagar som gäller nu, dom som är otidsenliga inte gällde då på 30-talet som är orsaken?

Mera läsning om Janssons motion på Expo

-UPPDATERAT-

Här nedan kommer några skärmdumpar från twittrande sverigedemokrater angående kravallerna i Husby

3 thoughts on “Sd och militära insatser mot civila i Sverige

 1. Andreas says:

  Har inte denna ”reform” som tillåter militär mot civilbefolkningen redan genomförts? Den kom väl med grundlagsändringen för bara några år sedan? Den där lilla ändring som genomfördes utan någon som helst omröstning bland folket och under nära fullständig medial tystnad.

 2. polimasaren says:

  I direkt samband med EU – demonstrationerna i Göteborg sommaren –01, lade försvarsberedningen fram ett förslag om att militär skulle kunna samarbeta med polisen. Även vänsterpartiets representant ställde sig positiv. Det blev en del protester och bland andra Thomas Bodström gick ut med ett sk förtydligande. Egentligen handlade det bara om att polisen skulle kunna låna utrustning av militären. Men vem kunde tro på det?
  Att förslaget skulle orsakats av händelserna i Göteborg är knappast troligt. Det måste ha blötts och stötts under en längre tid innan det lades fram. Men Ådalslagarna, som har en djup folklig förankring, lade hinder i vägen. Dessa förbjuder ju att militär sätts in mot det egna folket. Så det troliga är att man utnyttjade händelserna i Göteborg som bakgrund till ett förslag som legat sedan länge och mer handlade om en anpassning till EU. Det torpederade förslaget till EU – konstitution förutsätter nämligen ett öppet samarbete mellan polis och militär. Alltså måste Ådalslagarna undanröjas.
  Torsdagen den 20 oktober 2005 stod följande att läsa i text – TV:
  ”Militärhjälp begärdes till EU – toppmöte.
  General Paul Degerman i Halmstad fick en begäran från ”hög nivå” att sätta in militär vid EU – toppmötet i Göteborg 2001 som slutade med svåra kravaller, skriver Hallandsposten.
  Han minns inga detaljer, exempelvis i vilket skede av oroligheterna eller av vem påstötningarna kom ifrån. ”De ville att vi skulle förstärka bevakningen”, säger han till HP.
  Militär får enligt lag inte användas. Degerlund, då chef för södra militärdistriktet, säger att han begärde statsministerns underskrift på en skriftlig order som dock aldrig kom.”
  Selektiva minnesförluster tycks vara en ganska vanlig åkomma i det högre sfärerna. Men det kan inte varit vem som helst ens på ministernivå, som vågade begära att en general skall begå lagbrott.
  Samma dag kablades även följande notis ut:
  ”Militär hjälpte polis vid Åre – toppmöte.
  Vid Nato – toppmötet i Åre deltog svensk militär i övervakningen under ledning av polisen. Det fanns också diskussioner att ha med robotar för att bekämpa eventuella lufthot.
  – Polisen talade om behovet av luftvärnsrobotar, en fråga som de i så fall fått lösa med regeringen -, säger generallöjtnant Jan Jonsson till Hallandsposten.
  Till slut bedömdes det att vapnen inte skulle behövas.
  Under toppmötet gav militären aktuella luftlägesbilder till polisen. Jonsson tror att insatserna kan bli återkommande, särskilt om lagen görs om.”
  Innan försvarsberedningen hunnit lägga fram sitt förslag om att stryka Ådalslagarna, begärde alltså en person på ”hög nivå” att militär personal skulle sättas in mot demonstranter. Thomas Bodströms ”förtydligande” framstår därför som löjligt och direkt lögnaktigt.

Comments are closed.