Från BSS till Sverigedemokraterna

 

Ovan ser vi skinnskallar från BSS under en demonstration vid Karl XII:s staty den 30 november 1984.

Invandringen hotar svenskarna! För varje år blir svenskarna allt färre och invandrarna fler. Om fyra generationer finns inget svenskarnas Sverige. Invandrarna och deras ättlingar har totalt ockuperat Sverige. Men kanske en turk som diktator och en neger som utrikesminister. Folket blir då ett chokladbrunt blandfolk som inte talar svenska utan olika språk huller om buller

Så hette det på Bevara Sveriges första flygblad som spreds i Södertälje av den nyligen grundade kamporganisationen Bevara Sverige Svenskt. En av de första som började sprida flygblad var Leif Zeilon underskrivet BSS var från början anonym, men TV2’s Magasinets reportrar lyckades få reda på hans rätta identitet. Tidigare hade Zeilon gått under pseudonymen Erik Johansson. Programmet sändes 8 december 1980, alltså lite drygt ett år efter BSS-kampanjen började. Leif Zeilon hade ett förflutet i nazistiska fascistiska Nysvenska rörelsen och i det högerextrema Demokratisk allians. Demokratisk allians var under uppsikt av Säpo som registrerade varje person som ingick i organisationen. Han var med och bildade Nationaldemokratiska partiet 1983 Enligt Johan Rinderheim, BSS-sympatisör, aktivist i Sverigepartiet och senare den som skrev SD:s första partiprogram så var Zeilon orolig för rasblandning och att det svenska rasen skulle gå under. Övriga medlemmar i organisationer var bland annat Rolf Pettersson, Bengt Söderlund, Lars Ljungh och Björn Lantelli och varav den sistnämnde hade ett förflutet i NRP. En annan veteran inom extremhögern som var medlem var Lars Hultén som hade ett förflutet i Sveriges nationella förbund och Nordiska rikspartiet.

Bild ovan: Leif Zeilon

Det skulle dröja ända till den 20 mars 1983 innan de hade sitt första årsmöte där den gamle Nysvenska rörelsen-veteranen Sven Davidson blev BSS:s första och enda ordförande. Davidson var tillsammans med Zeilon, Jerker Magnusson, Gösta Bergqvist, Niels Mandell och Christopher Jolin med från början. Mandell var ledare för NRP:s riksaktionsgrupp (RAG) som var partiets fotsoldater som ofta hamnade i bråk. Han var senare ledare för NRP’s Södertäljefalang. Magnusson blev senare utesluten ur Sverigedemokraterna för nazisympatier och Bergqvist var med i Nationalsocialistiska arbetarpartiets ungdomsförbund Nordisk ungdom. NSAP bytte senare namn till Svensksocialistisk samling p.g.a. att de vill inte ses som ett dotterparti till det tyska NSDAP utan som ett svenskt nationalsocialistiskt parti. Bergqvist var också den som var ansvarig för BSS:s postbox vilket han blir konfronterad av journalisten Peter Ekstrand som syns på bilden nedan. Han nekar till att han ska ha med BSS att göra utan han sköter bara boxen så att de bakom kan vara anonyma. Men sköter man deras postgång så är man också involverad.

Cristopher Jolin var författare till flera artiklar och verk som hade en tydlig antisemitisk inriktning. I senare litteratur fanns även tankar om rasbiologi. Jolin använde sig av en annans identitet när han skrev vissa antisemitiska artiklar, men blev avslöjad av folkpartisten Per Ahlmark. Namnet han använt var Sigvard Casteberg vilket tillhörde en medlem av Grafiska förbundet. Hans bok ”Varför vi inte kan lita på massmedia?” gavs ut av Svenska föreningen för samhällsforskning som han själv drev tillsammans med en annan antisemit Jüri Lina. Linas böcker marknadsfördes av senare av SD(se bild nedan som är från Sverige-kuriren #2 som var föregångaren till SD-Kuriren). Ett par stycken från boken

Rasblandning innebär en nedgång i fråga om allmän intelligens och kreativitet hos ett folk” eftersom ”de olika huvudraserna skiljer sig åt inte bara till det yttre utseendet utan även till intelligens och kreativitet

och

Att det tar århundraden och årtusenden att bygga upp en duglig befolkning medan ett fullgott folkmaterial inte kan köpas på någon marknad eller genom import från avlägsna länder med en helt annan folkstam

Jolin hade även ett förflutet som föredragshållare åt Nysvenska rörelsen och efter BSS ingick han i ett samarbete med Ahmed Rami och hans antisemitiska Radio islam. Jolins böcker såldes av BSS och även av Sverigedemokraterna, (Se bild nedan från Sverige-Kuriren #2).

När de hade sitt första årsmötet 20 mars 1983 så kom alla 33 medlemmar. Davidson valdes alltså till ordförande och förblev det till BSS lades ner 1986. Innan hade Zeilon fungerat som en provisorisk ordförande. Ett första och enda program antogs och här nedan kommer några citat ur det.

Sedan flera hundra år, ända sedan vårt folks nationella medvetande började väckas, har Sverige haft en ovärderlig tillgång: En i stort sett homogen befolkning. Ett enat och enigt folk bortom den närmaste släktgemenskapen och de provinsiella särdragen. Sveriges folk har varit rotad vid samma stam, genomgått gemensamma öden och haft gemensamma förhoppningar om en ljusare framtid. Detta har skapat och stärkt den nationella identiteten, känslan och vetskapen att utgöra en länk i nationens utveckling

och

En berikande invandring är sålunda en både begränsad och kvalificerad invandring av personer från kulturellt och etniskt närbesläktade folk, av människor, som är både motiverade som invandrare och assimilerbara. Exempel på sådan berikande invandring till Sverige…

och vi fortsätter

Men en oreglerad eller av missriktad ideologisk välvilja okvalificerad införsel av omotiverade invandrare från främmande eller starkt avvikande kulturer är inte berikande, utan tvärtom en belastning. Svårare ju större denna invandring är. Det är just den okvalificerade och svårassimilerbara invandring…

Likt Sverigedemokraterna i tidigt skede var BSS emot adoptioner av utomeuropeiska barn

Dessa barn från Korea, Sri Lanka, Indien eller Afrika kan aldrig bli fullt svenska. Det är en ren fördom, att tro på en dylik försvenskning. För nöjet att få ett efterlängtat litet barn har dessa adoptivföräldrar inte besinnat sitt ansvar varken för barnet eller gentemot det egna folket. Därför yrkar BSS på att adoption av utländska barn skall förbjudas i lag

Flera av grundarna hade alltså ett förflutet i Nysvenska rörelsen där Per Engdahl var ledare. Engdahl skrev i sin tidning Vägen framåts aprilnummer att det gick inte längre att prata om ras när det gällde invandringen utan vi måste prata om kultur om vi ska komma någon vart. BSS var dock för mycket inne på sin rasbiologi för att man skulle kunna påstå att de hade anammat den nya strategin. Det skulle dröja ända tills att Sverigedemokraterna, vilket flera av BSS:s medlemmar var med och grundade existerat några år innan denna taktik på allvar började användas.

Lyssnar på en BSS-kassett Zeilons bästa som är ett sorts hopplock från deras lokalradioprogram Öppet forum. De sitter och pratar om att media tystar dom och alla tidningar inte vill samarbeta med BSS och som argument använder de att Sveriges radio gör ju reklam för Röster i radio. De kallar Aftonbladet för nazisttidning och det roliga där är att Zeilon har varit med i nazistiska Nordiska rikspartiet.

På samma kassett talar Zeilon om svenskars rätt till att få överleva som folk. Han tar upp den låga nativiteten och den ökande invandring som då ska hota svensken att inom några generationer dö ut. Denna konspirationsteori att svenskarna är utsatta för ett folkmord på grund av invandringen är något som följt med ända till dagens Sverigedemokrater. Han beklagar sig över att vi ska få färgade svarta poliser och så småningom också svarta advokater, svarta tv-hallåor och de säger att det ska vi aldrig acceptera, aldrig någonsin och att det här är en allvarlig fråga.

I det här flygbladet ser vi den berömda facklan som vi även ser sen i Sverigedemokraterna som partisymbol som vi ser bredvid tills deras partiledare Jimmie Åkesson bytte ut den mot en blåsippa 2006.

Deras partitidning hette först BSS-nytt, men bytte namn efter ett tag till Patrioten vilken jag inte vet så mycket om jag inte har hittat något exemplar av den för tillfället När de hade årsmötet 1985 så väcktes tankarna på att bilda ett parti och året efter gick BSS-medlemmar ihop med Framstegspartiet och bildade Sverigepartiet som var ett försök att nå ut med sina åsikter den parlamentariska vägen. Innan partibildningen hade BSS skickat ut ett frågeformulär med bland annat namnförslag och även enj fråga vad medlemmarna tycke om den så kallade repatrieringsfrågan och 90% hade föreslagit tvångsrepatriering av alla utomeuropeiska invandrare. Detta resultat publicerades i BSS:s medlemsbulletin april 1986.

Framstegspartiets grundare Bertil Rubin hade ett förflutet i Centern, men i sin tidiga ålder var han medlem i den så kallade Lindholmsrörelsen. Efter mycket interna bråk drog sig BSS-falangen ur och bildade Sverigedemokraterna den 6 februari 1988. Resten är en annan historia eller…

 

Källor:

Tv-programmet Magasinet från 1989

Kassetten Zeilons bästa

Wikipediaartiklar

Sajten Blågula frågor

BSS:s program

SD-Arkivet

6 thoughts on “Från BSS till Sverigedemokraterna

 1. Oscar says:

  SDs läskiga historia är obehagligt närgånget i tid. SD grundades alltså av en bunt BSSare år 1988, bara 6 år senare gick deras nuvarande partiledare med. Verkligen obehagligt att vissa inte vilken fara SD utgör .

 2. Oscar says:

  *Verkligen obehagligt att vissa inte vill inse vilken fara SD utgör.

 3. oerdoeg says:

  ”Vänsterpartiets” historia är mycket vidrigare, men eftersom det numera är ett ”demokratiskt” parti är det ju inget att hetsa upp sig över.

 4. Oscar says:

  Visst har även V ett mörkt förflutet, dock är SDs förflutna obehagligt nära i tid, det är tom så att dom än idag är ett rasistiskt parti med en väldigt tvivelaktig syn på demokrati.

  Dock finns det inget idag som tyder på att Vänsterpartiet skulle vara ett kommunistiskt parti.

Comments are closed.