Björn Söders uttalanden och partiets officiella hållning

Björn Söder får ibland oförtjänt mycket skit när han har uttalat sig om vissa saker. Ofta har hans uttalanden egentligen bara följt partiets officiella linje. Vi har det där med att judar och samer inte är svenskar som är direkt hämtat ur deras principprogram. De vill ju inte ha några nationer inom Nationen. Lojaliteten ska vara 100% gentemot det svenska.

Nu senast handlar det om Söder och hans uttalandet om att ta stoppa bidragen till bland annat Civil rights defenders. Sverigedemokraterna har lagt motioner om att de vill styra bland annat media och tvinga dom att inte kritisera Sverigedemokraterna. De har även motionerat om att media inte får neka viss politisk reklam. De vill alltså fritt kunna sprida vad som helst utan att kunna få kritik. Bylund vill straffa media som är partisk. Det handlar egentligen här också att media får inte kritisera SD.

I motionen 2010/11:K393 Politisk tv-reklam vill Sverigedemokraterna styra median bland annat genom att strypa de ansvariga utgivarnas möjligheter att påverka innehållet i reklamen. Media ska alltså inte få säga nej om inslagen bryter mot medieföretagens etiska regler eller mot lagen.

De har också lagt en motion där de vill byta ut ledningen på svensk statsägd media för att de ger enligt SD en felaktig syn på deras parti

Linus Bylund sa vid tillfälle att Sveriges journalister är nationens fiender och han vill straffa dom som är partiska.

Söder och hans uttalande är alltså något som är partiets officiella hållning mot kritik mot partiet och dess politik.

Vad händer då man kritiserar Sverigedemokraterna? Här är ett inlägg som visar vilket hat och de hot man får om man skulle kritisera Sverigedemokraterna. Detta är dock inget nytt,. Redan på BSS-tiden hängde de ut kritiker och meningsmotståndare i deras officiella medier såsom t.ex Patrioten

Sverigedemokraterna är ett hot mot vår demokrati och det är dags att vi behandlar dom som det.