Sverigedemokraterna och motion 2014/15:2903 Folkbildningsfrågor

Genom åren har Sverigedemokraterna lagt en hel del motioner. I vissa fall har de skrattats åt, vissa har inte förståtts och andra har helt enkelt gått under radarn. Det är oerhört viktigt att förstå att de har inte en hemlig agenda utan vi måste lyssna på vad de säger för de menar verkligen varje ord. Sverigedemokraterna är ett hårt drivet ideologiskt parti. Läser man endast enstaka motioner och andra ideologiska texter får man en ganska spretig bild av partiet.

Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt parti vilket framgår tydligt i deras principprogram. Det lär man ta med i beräkningen när man läser deras motioner och försöker se helheten. I motion 2014/15:2903 Folkbildningsfrågor som är underskriven av bland annat Mattias Karlsson ser vi hur vägen till ett mer nationalistiskt samhälle i Sverigedemokraternas Sverige ser ut. I första halvan av motionen hittar vi detta stycke.

En viktig princip för all skattefinansierad utbildning bör vara att den ska sträva efter största möjliga objektivitet, saklighet och allsidighet. Verksamhet med inslag av stark, ensidig politisk eller religiös påverkan bör således inte kunna uppbära statligt stöd inom ramen för folkbildningen.

Detta kanske låter bra i vissas öron, men för att tolka innehållet i motionen så måste man läsa hela dokumentet. Längre ned i motionen ser vi detta.

Centralt i Sverigedemokraternas politik är att skattemedel ska användas för att stärka vårt lands interna sammanhållning och nationella gemenskap, inte för att stödja samhällssplittrande projekt eller idéer som leder till motsättningar och utanförskap.

För att förstå ovan citerade stycke i Folkbildningsfrågor så ska man kika på deras principprogram. I stycket om socialkonservatismen ser vi detta.

Med utgångspunkt i vår syn på den mänskliga naturens beskaffenhet menar Sverigedemokraterna att den ideologiska inriktning som har bäst förutsättningar att bidra till skapandet och upprätthållandet av ett gott samhälle är en socialkonservatism på tydlig nationalistisk grund.

Här ser vi tydligt Sverigedemokraternas visioner om hur ett samhälle ska byggas. Tar vi en titt igen på föregående stycke om att de vill stärka landets interna sammanhållning. Detta rimmar inte så bra med det första citerade stycke där de inte vill ha en ensidigt politisk påverkan.

I stycket Sverigedemokraterna och nationalismen i deras program så ser vi att de vill bejaka den gemensamma identiteten och vad innebär detta? Deras syn på vad som är den ”rätta” identiteten så skriver de att det ska innefatta samma kultur, språk, identitet och lojalitet. Vad lojalitet ska vi inte ta upp här, men jag tror de flesta vet vad det innebär och vad som händer när man inte har lojalitet gentemot det svenska nationen.

Vidare i motionen Folkbildningsfrågor finner vi detta stycke.

Mot bakgrund av detta bör allt statligt stöd till mångkulturalistiska verksamheter, även inom ramen för folkbildningen, dras in. Med begreppet mångkulturalistisk avses i första hand sådana verksamheter som syftar till att bejaka och förstärka kulturella, religiösa och identitetsmässiga skillnader mellan Sveriges invånare baserat på deras etniska bakgrund.

I och med detta stycke ser vi att det blir ännu tydligare att de vill stöpa oss i en mer nationalistisk anda och sudda ut alla identitetsskapande influenser utifrån. De vill ha ett mer kulturellt och åsiktsmässigt homogent folk.

För att nå detta mål så vill Sverigedemokraterna även styra privata aktörer såsom Folkbildningsrådet som är ett ett privaträttsligt organ. Detta råds uppgift är att ”stärka demokratin och samhällsengagemanget i Sverige. En av Folkbildningsrådets viktigaste uppgifter är att fördela de pengarna till folkhögskolor och studieförbund och säkerställa att de används på rätt sätt.”.

Ser man denna motion och vad den innebär så blir den intressant om man ser till hur bland annat den italienska fascismen på 20-30-talet ville skapa ”den nya människan”. De ville precis som Sverigedemokraterna i denna motion forma den framtida människan så den skulle passa bättre i det samhälle är det som yttersta målet; en etnisk och kulturell homogen nation. Jag skriver här även ”etnisk” på grund av Sverigedemokraternas vilja att få de med invandrarbakgrund att återvända till de länder de har sitt ursprung i. Partiet påstår att det är mångkulturen de inte vill ha, men att vilja få bort influenser utifrån och få människor att flytta härifrån ger samma resultat som om de skulle ha talat om ras.

Läs gärna de inlägg jag kallar för Polimasarens betraktelser där jag går igenom delar av partiets principprogram.