Tagg: principprogram


Hur Sverigedemokraterna förändrar sitt språkbruk

Från Sverigedemokraternas principprogram som gällde fram till 2011 alltså samma program som de gick till val med 2010. Detta program skrevs av Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson:

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen[/otw_shortcode_quote]

Förutsätter en hög grad av etnisk likhet? En ren omskrivning av nazisternas motstånd mot rasblandning.

Ett till stycke:

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]För att vi ska få en mer fullständig definition av nationen, måste sådant som språk, religion, lojaliteter och ursprung tillfogas[/otw_shortcode_quote]

Detta betyder alltså att om du ska få tillhöra Nationen så måste du ha rätt ursprung. Ännu en passage från den nazistiska idévärlden där blod och jord hör ihop.

Ännu citat från detta principprogram och det handlar om SD:s chefsideolog Mattias Karlssons enligt egen utsago viktigaste fråga: Den öppna svenskheten (alla kan bli svenskar)

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Dock, nationstillhörighet är inte detsamma som medborgarskap. Att helt uppgå i en nation kan ta flera generationer. Däremot ska medborgarskap kunna erhållas även av icke-svenskar, så länge detta inte leder till en allvarlig kränkning av den nationalistiska principen. I huvudsak ska dock svenskt medborgarskap vara ett privilegium avsett för svenskar.[/otw_shortcode_quote]

Kan alla bli svenskar när det kan ta generationer att upptas i Nationen? Medborgarskapet är villkorat och ska egentligen vara ett privilegium för svenskar. Längre ner i programmet står en förklaring av kränkningarna av den nationalistiska principen och ett av de tre hotet är invandring.

2010 röstade alltså 5.7 % av de röstberättigade in ett rasistiskt parti i vår riksdag. Valet efter röstade 12.86 % på samma parti.

Hur kunde ni bli så lurade?

För att visa att detta på intet sätt är borta från det program som skrevs 2011 utan att de bara har ett annat ordval.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]För att nämna några konkreta exempel så menar vi bland annat att de flesta människor är sociala och kollektiva varelser som har ett nedärvt behov av att tillhöra en större gemenskap, att de flesta människor primärt identifierar sig med andra individer som påminner om en själv […] Av detta drar vi slutsatsen att ”en stark nationell identitet och ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader har en gynnsam effekt på sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle[/otw_shortcode_quote]

Vi ska alltså enligt SD tillhöra en Nation där det finns så små variationer som möjligt. Enligt partiet har vi något nedärvt som gör att vi måste vara bland de som är så lika oss som möjligt. I den andra halvan av citatet kan sammanfattas som Bevara Sverige Svenskt.

Det är i detta program som den berömda frasen ”Nedärvd essens” finns. Synonymer till essentiell är väsentlig, nödvändig, oumbärlig, mycket viktig, central, grundläggande; livsnödvändig, livsviktig, vital.

Ett stycke från samma program

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte delar samma språk. Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati[/otw_shortcode_quote]

Här står det tydligt att för att vi ska kunna ha en fungerande demokrati så måste vi vara ett (1) folk.

Ett stycke till

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur[/otw_shortcode_quote]

Här villkoras medlemskapet i Nationen med olika kriterier och vem är det som bestämmer dom? Vem bestämmer vem du ska vara lojal mot? Vem bestämmer vilken identitet du ska ha? Sverigedemokraterna?

Sverigedemokraterna säger sig ha förändrats, men mycket av det handlar om ett förändrat språkbruk. Läs dessa citat först ett och ett sen läser ni det i en följd så blir det tydligt vad Sverigedemokraterna vill.

 

En gammal FB-status som blev till ett blogginlägg

Sverigedemokraterna och etnonationalism

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Etnisk nationalism eller etno-nationalism definierar nationen på etnisk grund, där etniciteten alltid inbegriper ett element av härkomst från tidigare generationer (ius sanguinis). Den inbegriper också tankar om en kultur som gruppmedlemmarna delar med sina förfäder, och vanligen ett gemensamt språk. Medlemskap i nationen anses ärftligt[/otw_shortcode_quote]

Så står det om etnonationalism på Wikipedia.

Förändringar i Sverigedemokraternas partiprogram.

I Sverigedemokraternas principprogram från 2011 står det att partiet är ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn och det är något som märks när man går igenom programmet. Nationalismen är tydlig. Hur har deras partiprogram förändrats genom åren? Flera i partitoppen hyllar det första programmet, men anser att partiet radikaliserades i början av 90-talet. David Nyström från Gefle dagblad har gått igenom och granskat olikheterna mellan programmet från 1994 och 2011 års program. Han visar att programmet har radikaliserats efter att Åkesson och Karlsson tog över skrivandet.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”][…] läsningen visade att dagens SD-program är mer radikalt än det som antogs för 20 år sedan, har mer exkluderande skrivningar om icke-svenskar, är mer nationalistiskt och snävar in definitionen av den svenska monokulturalismen ännu mer![/otw_shortcode_quote]

Programmet från 1994 innehåller 32 ämnesrubriker och endast 8 av dom innehåller skrivningar som ger invandrare individuellt eller i grupp skulden för olika problem. 24 av dom är i princip fria från invandringskritiska aspekter.

När vi går igenom 2011 års program finner vi att 15 av 22 programpunkter handlar om föreställningen om ”hotet” från den invandrade kulturen eller så landar resonemanget i denna slutsats. Hälften av av programpunkterna som också är hälften av sidantalet i programmet handlar om kultur-, nationalism- och invandringsrelaterade ämnen.

Det är också i det senare programmet som ”den nedärvda essensen” återfinns. Den som definierar vilka vi är och vilka egenskaper vi bär med oss.

Partiets historia.

Redan 1994 gick Åkesson med i partiet och Mattias Karlsson gick med några år senare och det dröjde inte många år förrän dessa två blev ansvariga för partiprogrammet. Det första programmet de var med och författade var det som skrevs 2002. 2005 tog Åkesson och hans kamrater över och Åkesson valdes till partiledare. De var några kamrater som höll ihop på den tiden och det var framför allt Åkesson, Karlsson, Jomshof och Söder. Redan från början stod det klart att deras intuitioner var att förändra partiet.

När Åkesson gick med i parti hade det en partiledare som hade ett förflutet i nazistiska och fascistiska organisationer, det såldes nationalsocialistisk musik i partitidningen och det gjordes så kallad hitlerhälsning på deras manifestationer. Fram till 1995 hade 60 procent av partistyrelsen på olika sätt kopplingar till nazism och fascism. 1994 hade fyra av tio av samtliga kandidater före, under eller efter kopplingar till den svenska nazismen.

Den öppna svenskheten.

Mattias Karlsson har vid flera tillfällen yttrat att den öppna svenskheten är en av de viktigaste punkterna i Sverigedemokraternas ideologi. Med den öppna svenskheten menas att alla kan bli svenskar. Ändå missade han att skriva in den i programmet 2005. Samma program de gick till val med 2010.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]För att vi ska få en mer fullständig definition av nationen, måste sådant som språk, religion, lojaliteter och ursprung tillfogas. Man ska alltså också kunna känna igen varandra såsom tillhörande samma nation. Nationen utgörs av folket och dess särart.[/otw_shortcode_quote]

Den öppna svenskheten sägs vara så pass snäv så att knappt någon kommer igenom det nålsöga som krävs för att bli svensk. Det krävs bland annat att människor ska assimileras alltså de ska lämna sin egen kultur och arvet från sitt ursprung och anamma det svenska. Det kan ta flera generationer heter det i deras partiprogram. Så i praktiken kan inte alla bli svenskar. Vi minns Björn Söders uttalanden om judar och samer som inte kan bli svenskar vilket även finns förankrat i deras program.

Jimmie Åkesson.

etnonationalism

På bilden ser vi en ung Jimmie hållandes en banderoll med texten ”Sverige åt svenskarna” en känd slogan från deras tid då nazism var vanligt i partiet och den tidigare partisymbolen facklan som sägs ha varit influerad av det engelska fascistiska National fronts symbol. I flera insändare från före valet 2010 skriver Åkesson om hur viktig det är med ett etniskt homogent samhälle. Först ut är en insändare från 1997.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Vi är däremot övertygade om att ett kulturellt homogent samhälle har bättre förutsättningar att genomgå en fredlig och demokratisk utveckling än en etnisk heterogen statsbildning. I ett homogent samhälle uppstår inga etniska konflikter, ingen rasism, ingen främlingsfientlighet.[/otw_shortcode_quote]

och från en annan insändare från 1997.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Massinvandringen har omdanat ett etniskt homogent Sverige till ett mångkulturellt, med våld, droger och etniska motsättningar – ett land där framtiden ser allt mörkare ut…[/otw_shortcode_quote]

Läs gärna mer om Jimmie Åkessons insändare i Inte rasist, mens artikel Jimmie Åkesson – En halv miljon etniska främlingar har invandrat till Sverige.

”Mitt folk”.

Listar upp några kommentarer som företrädare har gjort på senare år

”Ni har fråntagit oss rätten att vara ett eget folk” Björn Söder till Tufvesson

”Föringa inte mitt folk” Björn Söder till Adnan Debrani

”Håll inte på och jävlas med svenskarna” och ”I mitt syfte så beter du dig som en babbe just nu och du har inget här att göra. Men det är mitt land” Erik Almqvist till Soran Ismael.

”Jag menar att svenskheten kan inte vara en sådan där allemansidentitet som vem som helst kan bli. Jag kan inte bli alban, inte aboriginer eller kines” Åkesson i intervju med tidningen Dagen

”Också många svenskar skulle behöva utsättas för assimileringspolitik.” Åkesson i en intervju med Dagens samhälle.

”Nej, jag använder inte det uttrycket (Bevara Sverige Svenskt [red. anm]), det är en så befläckad devis -Jag säger: Låt Sverige förbli Sverige!” Intervju i Dagens samhälle

”Inte bara Sverige utan hela Europa håller på att gräva sig egen grav och förvandlas till oigenkännlighet. Det svenska folket riskerar en mycket dyster framtid där man förpassats till att vara ett minoritetsfolk i sitt eget land.” Richard Jomshof på sin egen blogg.

De svenska äldre nazisternas råd till efterkommande.

Den svenska fascismen och nazismen har förändrats genom åren och det är stor skillnad mellan partierna som fanns under 30 och 40-talet och dagens nationella partier Jag har tidigare skrivit om Per Engdahl, ledare för fascistiska Nysvenska rörelsen och hans uppmaning till den tidens fascister och nazister att skippa den biologiska nazismen och istället börja prata om svenskhet och kultur. Denna uppmaning skrevs i Nysvenska rörelsens tidning vägen framåt 1979. Samma år som Bevara Sverige Svenskt bildades av personer med ett förflutet i just Nysvenska rörelsen. Flera BSS-medlemmar bildade senare Sverigedemokraterna. Jag har också skrivit om den före detta WaffenSS-soldaten Ingemar Somberg som även han ger råd åt den svenska extremhögern.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Det är inte som på 30-talet (…) Tänk därför på att nazisymboliken från 30-talet inte är gångbar längre och dessutom straffbar (…) Min förhoppning inför 1999 är att alla kan samlas under en sammanhållande ledning och bakom ett icke enbent partiprogram. Låt oss sammanställa ett tusenfota program där inte främlingshat och vit makt är det enda viktiga, bredda därför argumenteringarna till alla områden. Till er unga vill jag bestämt vädja: Häng in uniformen, ställ ifrån Er ölburken och sluta skråla om judeslakt. Måste ni marschera så gör det i takt. Ni framhäver inte den vita rasens överlägsenhet genom att gå som en fårskock.[/otw_shortcode_quote]

I en tredje artikel berättar jag om hur den italienska extremisten Mario Borghezio från Lega Nord föreläser för den franska fascistiska nya högern om att de ska ha en politik utåt, men under ytan ha samma ideologi. Så denna ide att ha en finare fasad utåt är även spridd utomlands.

Hur var det med Sverigedemokraterna och deras uniformsförbud 1996? Ville de få bort de heilande och skränande skinnskallarna, men inte åsikterna? Det har skett en förändring i partiet, men är det enbart på ytan?

En ny förändring

Dock har vi på senare tid sett att partiet förändrats igen, men denna gång åt andra hållet. Håller fasaden på att raseras? De har bland annat frångått sin ide om att begränsa invandringen till 90 procent. De vill numera stoppa invandringen helt och flera röster inom partiet har också börjat prata om repatriering. De vill också förändra grundlagen så att ett svenskt medborgarskap ska kunna återtas. Det motioneras och uttalas om att de vill styra media alternativt byta ut media mot en mer SD-vänlig sådan. I flera avseenden kan man alltså hävda att partiet håller på att radikaliseras ännu mer. Tidningen Expo har recenserat Jimmie Åkessons tal i i politikerveckan i Almedalen 2016

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Ett lika militaristisk och radikalnationalistiskt tal har inte hållits från Almedalens scen sedan nazisterna i Svenskarnas parti talade inför valet 2014[/otw_shortcode_quote]

 

Etnonationalism.

Det har nu gått över tio år sen de fyra tog över partiet. En förvandling har skett och de försöker också göra sken av att förändringen till ett rumsrent parti är en pågående process  Samtidigt som vi ser retoriken i deras politik blir ännu hårdare. Är det en tillbakagång till det gamla Sverigedemokraterna? Finns de gamla åsikterna kvar under ytan? Fanns det en anledning till varför de fyra gick med i partiet från 1993 och några år framåt? Det finns många frågor och det handlar om deras trovärdighet när de påstår att de har förändrats Jag har visat att för den absoluta partitoppen har etniciteten spelat stor roll och de har alltså haft etnonationalistiska åsikter. De har menat att olika folkgrupper inte kan leva tillsammans utan ska leva isär. Ett folk, en nation.

Att bända på sina grundåsikter.

Jag avrundar med ett vittnesmål från en tidigare partiföreträdare. Björn Söder har alltid ansetts vara för frispråklig och detta har mer eller mindre gjort honom osams med Jimmie Åkesson och de andra. Han vägrade rätta sig in i ledet. Men de kunde inte sparka honom utan gjorde honom till vice talman i Riksdagen samtidigt som de tog ifrån honom uppdraget som partisekreterare genom att göra det omöjligt för honom att fortsätta och hans plats i verkställande utskottet. Kenneth Sandberg, distriktsombud för SD syd i början av 2000-talet förklarar skillnaden på den tiden mellan Björn Söder och de övriga i de fyras gäng.

[otw_shortcode_quote border_style=”bordered”]Då var det viktigt för dem att hålla sams och stötta varandra. Men de var olika, om jag ska vara ärlig så hade Björn Söder redan då mer av ett sanningspatos i sig och var den som hade svårast för att skjuta det åt sidan. De andra var mer beredda att schackra med sina övertygelser för att nå sina mål.[/otw_shortcode_quote]

”schackra med sina övertygelser”?

Sverigedemokraternas program – Utveckling eller ny förpackning

I en DN-debattartikel ”SD:s nya ideologiska etikett ändrar inte partiets politik” från 2011 skriver Mats Lindberg, professor i statsvetenskap, Örebro universitet om Sverigedemokraternas nya principprogram och den nya inriktning Mattias Karlsson tycker att partiet ska ha. Han menar att det inte är så stor skillnad mellan tidigare program och det nya. I artikeln beskriver han ”utvecklingen”

Partiprogrammen har gång på gång, och på olika sätt, försökt formulera en principiell ideologi som ska kunna motivera och legitimera målet om en ren svensk nation. Det nya programförslaget fortsätter på samma spår

Vad säger då partiets företrädare om utvecklingen i Sverigedemokraternas program, partiets ideologi och politik?

Vi börjar med partiledaren Jimmie Åkesson och ett klipp i från dokumentären Sverigedemokraterna från 2007

Från samma dokumentär hör vi Arnold Boström, då partikassör och nu ordförande i SD Huddinge och en flitig pratare i Radio SD säga samma sak

Erik Almqvist, den på grund av ”järnrörsskandalen” utköpta riksdagsledamoten och numera för tidningen Samtiden uttrycker sig i en intervju till författarna till boken Svensk, svenskare – Ett reportage om Sverigedemokraterna Annika Hamrud och Elisabeth Qvarford. Intervjun återges på sidorna 21,22,23.

Sverigedemokraterna partiprogram från 1988 var bra, men det innehöll alltför långtgående förslag som till exempel att förstatliga bankväsendet

Skillnaden mellan nu och då handlar alltså om förpackningen, enligt Erik Almqvist. Med det menar han att idéerna från de tidiga åren har hållit men man numera uttrycker dem på ett annat sätt. De tidiga falangerna hade en annan syn på hur man ska kommunicera. Den nya förpackningen ska motverka nidbilden av oss säger Eric Almqvist. Men budskapet ska inte ändras.

Linus Bylund förklarar här hur de måste klä orden i nånting för att det ska bli snyggt sjunget eller uppläst

Gösta Bergqvist gick med i Sverigedemokraterna från starten och var med ända tills han blev utesluten 1996. Under den tiden hann han vara revisor i partiets Malmöavdelning. Han hade ett förflutet i Nationalsocialistiska arbetarepartiet, den så kallade Lindholmsrörelsen på 30-40-talet. Han hade också ett förflutet i den fascistiska Nysvenska rörelsen, nazistiska Nordiska rikspartiet och rasistiska Bevara Sverige Svenskt. Alltså ett gediget förflutet i den svenska nazismen. Nedan ett citat från Bergqvist

”-Nationalismen inom Sverigedemokraterna är densamma som i Lindholmsrörelsen, det kan jag försäkra.”

Källa: Från en intervju 010729 beskriven i Sverigedemokraterna – Den nationella rörelsen
av Stieg Larsson och Mikael Ekman. Sidan 116 ISBN: 91-7324-877-0

Bilderna:
1. Bergqvist iklädd hjälm på en hyllningsmarsch för Rudolf Hess i
Trollhättan. Hess var Hitlers ställföreträdare fram till början av 40-talet.
2. Gösta Bergqvist
3. Gösta Bergqvists medlemsbok för NSAP:s ungdomsförbund Nordisk ungdom.

sverigedemokraternas Gösta Bergqvistsverigedemokraternas Gösta Bergqvist

sverigedemokraternas Gösta Bergqvist

Torbjörn Kastell, före detta partisekreterare förklarar hur de ska förändra språkbruket i ett privat mejl

Man säger inte ”sparka ut svartskallarna”, man säger till exempel ”verka för repatriering av etniska främlingar och kriminella eller icke assimilerbara element” man säger inte att man skall”hänga landsförrädarna” man säger att man skall ”utkräva ansvar av de politiker som agerat i uppenbar strid med sitt lands intresse” man säger inte ”bögarna tillbaka i garderoben””, man säger ”Bevara kärnfamiljen”

I Dagens samhälle förklarar partiledaren Jimmie Åkesson att Bevara Sverige Svenskt blivit en befläckad devis och att han hellre använder

Låt Sverige förbli Sverige!

 

Rasföreställningar kvar i principprogrammet

tumblr_inline_nmc1dphrok1tra58o_540

Sverigedemokraterna pratar inte längre öppet om begreppet ras. Men partiets nuvarande principprogram bygger fortfarande på rasföreställningar. Dessa kommer numera till uttryck i ett resonemang om ”den nedärvda essensen” på sidan 8 i programmet:

”Vi tror inte på teorin om att människor föds som blanka blad som kan fyllas med vilket innehåll som helst. Miljön har visserligen en stor betydelse för individens utveckling och samspelar ofta med det biologiska arvet och den fria viljan. Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser. Delar av denna essens är gemensam för de flesta människor och annat är unikt för vissa grupper av människor eller för den enskilde individen.”

Den första meningen är en uppgörelse med liberalismen och socialismens positiva människosyn där den nyfödda människan är ett tomt blad med potential för både godhet och destruktivitet beroende på hur människan formas av den sociala miljön. Miljön spelar förvisso en roll enligt SD (och den samspelar med det ”biologiska arvet”). Men SD lägger stor vikt vid tanken om en ”nedärvd essens” hos varje människa som inte kan undertryckas utan konsekvenser. De går vidare och slår fast att dessa ”nedärvda essenser” är unikt för ”vissa grupper av människor”.

Rasföreställningar bygger just på tanken om att vissa egenskaper hos grupper av människor går i genetiskt arv. Det är grunden i begreppet ras. Den biologiska rasismen bygger på vissa grupper av människor har genetiskt nedärvda egenskaper som gör dem överlägsna andra grupper av människor.

Det går inte att förstå SD:s tal om ”nedärvda essenser” på annat sätt än att man just pratar om genetiskt nedärvda egenskaper som är unikt för vissa grupper av människor: det vill säga ras. Detta eftersom SD här inte pratar om vad det tomma blad som en nyfödd människa utgör kan fyllas med för kultur, sedvänjor och religion. Här handlar det om ”essenser” som går i arv till det nyfödda barnet. Det är därför Sverigedemokraterna kan peka ut befolkningstillväxten bland muslimer som ett hot mot Sverige. Varje muslimsk bebis ärver sedan födseln egenskaper som av SD pekas ut som ett hot mot Sverige. Tanken att dessa barn växer upp och blir en del av samhället precis som alla andra så länge de sociala villkoren inte segregerar och stänger ute finns inte hos Sverigedemokraterna. Deras ”nedärvda essenser” kan inte ”undertryckas utan konsekvenser”.

Sverigedemokraternas principprogram lyfter på ett smidigt sätt fram föreställningar om ras , det vill säga genetiskt nedärvda gruppegenskaper, utan att en enda gång använda själva begreppet ”ras”. Begreppet ”nedärvd essens” låter Sverigedemokraterna prata om ras i principprogrammet utan att behöva smutsa ner sig med det historiskt belastade rasbegreppet. Om detta bör vi berätta.

Originaltext: Vanligt folk mot SD

Björn Söders centrala ideologiska principer

Det är väl ingen som undgått Björn Söders uttalande om att judar och samer inte tillhör den svenska nationen och att han också sa att blir det för många nationer  i nationalstaten då kan det bli problem. Det kan alltså inte vara för många minoriteter i Sverige och de kan alltså inte vara svenskar. Det har både blivit en mediestorm och en folkstorm på grund av Söders uttalanden. Människor protesterar överallt, Facebook-grupper med syfte att kräva hans avgång som vice talman i riksdagen startas och nu har Söder hamnat på en lista av Simon Wiesenthal Center med sitt uttalande som en av de tio värsta antisemitiska händelserna i världen under 2014 .

Nu är ju inte detta uttalande så konstigt egentligen för Söders åsikter finns förankrat i Sverigedemokraternas principprogram, alltså det dokument som visar partiets åsikter så detta med att vissa folkgrupper inte kan vara svenskar är alltså deras officiella ståndpunkt. Den antirasistiska och SD-granskande sajten Inte rasist, men har skrivit ett inlägg som visar detta.

Trots förankringen i deras principprogram försöker Björn Söder att skylla ifrån sig och försöka vinkla det som att han sagt något helt annorlunda. Det går sisådär. Traditionell media och bloggar har börjat granska Sverigedemokrater så deras lögner går inte helt förbi längre. Han har dock fått stöd från sina egna och då även från vikarierande partiledaren Mattias Karlsson. Han skriver i en Facebookstatus där han länkar till en video där Söder försvarar sitt uttalande och förklarar vad han egentligen menade

Att en liten, men högljudd skara av våra egna medlemmar och sympatisörer, fortfarande okritiskt anammar propaganda från politiska motståndare och oreflekterat är beredd att blåsa till reträtt kring centrala ideologiska principer, vid minsta antydan till motstånd, är något som manar till eftertanke och understryker vikten av förbättrad internutbildningen och internkommunikation

Mattias Karlsson menar alltså precis som principprogrammets innebörd i frågan att Söder har rätt och att tycker att det är dags att utbilda sina partiföreträdare i just den politiken så att de kan stå emot media när såna här incidenter sker.

Vad tycker då Mattias Karlsson själv? I detta inlägg förklarar han

De nationella minoriteterna är naturligtvis svenska i bemärkelsen att de är svenska medborgare med samma självklara rättigheter som alla andra. Men själva anledningen till att individer som har de här identiteterna och tillhör de här kulturerna har en särskild lagreglerad status är ju att de tillhör andra folk än det svenska folket. För att få rösta i valet till sametinget måste man bevisa att man tillhör det samiska och inte det svenska folket. Jag skulle inte få rösta i sametinget. Sedan är det säkert så att enskilda individer i de nationella minoriteterna, som bott här väldigt länge, vid sidan av sin ursprungsidentitet också har en stark svensk kulturell identitet

På frågan om Sverigedemokraterna förnekar vissa folkgruppers rätt att tillhöra nationen om de inte överger sin religion, kultur med mera så är svaret ett otvetydigt ja